< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12>

K príspevku „Pánovi biskupovi, zatiaľ s úctou“

(Literárny týždenník; 19. 5. 2010)

 

Edita Škodová | 25.5.2010

viac

Protest do STV proti znevažovaniu sviatosti Večere Pánovej

Na viaceré podnety členov kresťanských cirkví na Slovensku sme Rade pre vysielanie a retransmisiu adresovali protest proti šotu, ktorý verejnoprávna Slovenská televízia odvysielala 30. 4. 2010 o 22.00 hod. v relácii Oooops.načierno.

 

-eš- | 14.5.2010

viac

Kondolencia k tragédii pri Smolensku

Generálny biskup ECAV na Slovensku poslal bratovi biskupovi Evanjelickej cirkvi a. v. v Poľsku kondolenciu k tragickému pádu lietadla pri Smolensku.

 

Miloš Klátik, generálny biskup ECAV na Slovensku | 14.4.2010

viac

Vyhlásenie Predsedníctva ECAV na Slovensku

Vyhlásenie Predsedníctva ECAV na Slovensku k uvedeniu filmu Bathory v STV Viac informácií k téme vyjde v EPST č. 16 a v najnovšej Slovenke.

 

Predsedníctvo ECAV na Slovensku | 12.4.2010

viac

„Artikulárne“ diakonické strediská

Úvaha k zákonu o sociálnych službách

 

D. Vagaský | 8.4.2010

viac

Vyhlásenie Predsedníctva ECAV

Predsedníctvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku vyjadruje nespokojnosť so stiahnutím novelizácie zákona č. 448/2008 o sociálnych službách z rokovania Národnej rady Slovenskej republiky. Žiadame jeho dôsledné prepracovanie a zosúladenie s Ústavou Slovenskej republiky.

 

Predsedníctvo ECAV na Slovensku | 18.3.2010

viac

Predsedníctvo ECAV na Slovensku nesúhlasí so stavbou megakasína

Predsedníctvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku sa na svojom zasadnutí dňa 8. 3. 2010 rozhodlo pripojiť k protestu občanov Slovenska a veriacich ECAV na Slovensku, ktorí sa podpismi petičných listín v cirkevných zboroch vyjadrili proti plánovanej stavbe megakasína v Bratislave-Jarovciach.

 

Predsedníctvo ECAV | 11.3.2010

viac

Stanovisko k plánovanej stavbe megakasína v Bratislave

Bratislavský seniorát Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku a Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Bratislava odmietajú stavbu megakasína v Bratislave.

 

-mš- | 10.3.2010

viac

Treba pestovať vzájomnú úctu a toleranciu

Rozhovor s bratom generálnym dozorcom ECAV na Slovensku PAVLOM DELINGOM, EPST č. 45 a 46, 4. a 11. 11. 2009

 

Ján Ľachký | 13.1.2010

viac

Farár má akceptovať zvyky, ktoré sú v cirkevných zboroch

Rozhovor s bratom generálnym biskupom Milošom Klátikom, EPST č. 1, s. 10 – 12, 6. 1. 2010

 

M. Kováčiková | 13.1.2010

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart