< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15>

Stanovisko Predsedníctva ECAV na Slovensku k extrémizmu

Na Predsedníctvo ECAV na Slovensku sa v nadväznosti na výsledky volieb predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja v posledných dňoch opakovane obracajú najmä médiá s otázkami týkajúcimi sa postoja evanjelickej cirkvi k extrémizmu.

 

Predsedníctvo ECAV na Slovensku | 29.11.2013

viac

Odpovede na otázky denníka SME

Brat generálny biskup Miloš Klátik 26. 11. 2013 odpovedal na otázky, s ktorými sa na neho obrátil denník SME:

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 26.11.2013

viac

K vyhláseniu o rodine sa prihlásili aj ďalší

K vyhláseniu najvyšších predstaviteľov šiestich kresťanských cirkví na Slovensku o rodine, ktoré bolo prijaté na druhom stretnutí vedúcich predstaviteľov kresťanských cirkví na Slovensku 16. 9. 2013 na GBÚ ECAV na Slovensku v Bratislave, sa pripájajú najvyšší predstavitelia ďalších kresťanských cirkví. Dnes nám bolo doručené vyhlásenie Jána Szöllosa, predsedu Rady Bratskej jednoty baptistov, ktorý sa pripojil bez výhrad k zverejnenému vyhláseniu.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 23.9.2013

viac

Vyhlásenie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví na Slovensku o rodine

Na druhom stretnutí vedúcich predstaviteľov kresťanských cirkví na Slovensku 16. 9. 2013 na GBÚ ECAV na Slovensku v Bratislave bolo prijaté nasledujúce Vyhlásenie.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 16.9.2013

viac

Vyhlásenie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví na Slovensku k prenasledovaniu kresťanov

Na druhom stretnutí vedúcich predstaviteľov kresťanských cirkví na Slovensku 16. 9. 2013 na GBÚ ECAV na Slovensku v Bratislave bolo prijaté nasledujúce Vyhlásenie.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 16.9.2013

viac

Vyhlásenie o manželstve a rodine

Synoda ECAV na Slovensku prijala 28. 6. 2013 uznesením č. F1 Vyhlásenie o manželstve a rodine. Stanovisko vypracoval Vieroučný výbor ECAV na Slovensku a na synode bolo prerokované a schválené v rámci Správy o činnosti Vieroučného výboru ECAV za rok 2012, ktorú predniesol predseda výboru Ján Meňky.

 

Oľga Duchová, tajomníčka Synody a GP, tajomnik@ecav.sk | 22.8.2013

viac

Výzva na obranu prenasledovaných kresťanov

Účastníci 34. medzinárodného mítingu za priateľstvo medzi národmi, ktorý v týždni 18. − 24. 8. 2013 sa koná v talianskom Rimini, vydali výzvu na obranu práv kresťanov, ktoré sú v mnohých krajinách sústavne porušované.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 22.8.2013

viac

Vyhlásenie ECAV na Slovensku k prenasledovaniu kresťanov vo svete

Predsedníctvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku na svojom zasadnutí 5. augusta 2013 prijalo vyhlásenie k súčasnej situácii kresťanov v Sýrii a Egypte, ako aj v ďalších krajinách.

 

Predsedníctvo ECAV na Slovensku | 19.8.2013

viac

Vyhlásenie Predsedníctva ECAV k rokovaniu Vieroučného výboru ECAV a delegácie CZ ECAV Košice

Vzhľadom na nedorozumenia, ktoré vládli medzi Vieroučným výborom ECAV a vedením CZ ECAV Košice, Predsedníctvo ECAV pozvalo obidve strany na svoje zasadnutie, ktoré sa konalo 18. 2. 2013 v priestoroch GBÚ v Bratislave.

 

Predsedníctvo ECAV na Slovensku | 30.5.2013

viac

Rozhovor k 20 rokom samostatnej SR

25. novembra 1992 poslanci Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej republiky sa uzniesli na Ústavnom zákone č. 542/1992 Zb. o zániku ČSFR. Tým umožnili bezkonflitný vznik SR, čo sa ukázalo ako správne rozhodnutie pre oba národy dovtedy žijúce v spoločnom štáte.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 28.12.2012

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart