< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15>

Vyhlásenie ECAV k situácii kresťanov vo svete

V nadväznosti na Vyhlásenie ECAV k prenasledovaniu kresťanov vo svete z 5. 8. 2013 sa Predsedníctvo ECAV na Slovensku opäť obracia na členov ECAV na Slovensku, ako aj na všetkých kresťanov na Slovensku, aby sa modlili k Pánu Bohu, aby nedopustil ďalšie násilie na kresťanoch vo svete.

 

Predsedníctvo ECAV na Slovensku | 11.4.2014

viac

Vyhlásenie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví o náboženskej slobode

Kresťania na Slovensku majú v živej pamäti porušovanie náboženskej slobody v 20. storočí. Sme preto vďační Pánu Bohu a mnohým svedkom viery, ktorí svojím svedectvom a aktivitou vytvorili predpoklady na rozvoj náboženského života v uplynulom štvrťstoročí. Tešíme sa, že môžeme slobodne vyznávať vieru a verejne sa k nej hlásiť.

 

Predstavitelia kresťanských cirkví v SR | 11.4.2014

viac

Stanovisko Vieroučného výboru ECAV ku glosolalii

Stanovisko vypracoval Vieroučný výbor ECAV na Slovensku 20. januára 2014. Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku ho postúpilo na schválenie Synode ECAV na Slovensku.

 

Vieroučný výbor ECAV na Slovensku | 21.2.2014

viac

Stanovisko Predsedníctva ECAV na Slovensku k extrémizmu

Na Predsedníctvo ECAV na Slovensku sa v nadväznosti na výsledky volieb predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja v posledných dňoch opakovane obracajú najmä médiá s otázkami týkajúcimi sa postoja evanjelickej cirkvi k extrémizmu.

 

Predsedníctvo ECAV na Slovensku | 29.11.2013

viac

Odpovede na otázky denníka SME

Brat generálny biskup Miloš Klátik 26. 11. 2013 odpovedal na otázky, s ktorými sa na neho obrátil denník SME:

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 26.11.2013

viac

K vyhláseniu o rodine sa prihlásili aj ďalší

K vyhláseniu najvyšších predstaviteľov šiestich kresťanských cirkví na Slovensku o rodine, ktoré bolo prijaté na druhom stretnutí vedúcich predstaviteľov kresťanských cirkví na Slovensku 16. 9. 2013 na GBÚ ECAV na Slovensku v Bratislave, sa pripájajú najvyšší predstavitelia ďalších kresťanských cirkví. Dnes nám bolo doručené vyhlásenie Jána Szöllosa, predsedu Rady Bratskej jednoty baptistov, ktorý sa pripojil bez výhrad k zverejnenému vyhláseniu.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 23.9.2013

viac

Vyhlásenie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví na Slovensku o rodine

Na druhom stretnutí vedúcich predstaviteľov kresťanských cirkví na Slovensku 16. 9. 2013 na GBÚ ECAV na Slovensku v Bratislave bolo prijaté nasledujúce Vyhlásenie.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 16.9.2013

viac

Vyhlásenie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví na Slovensku k prenasledovaniu kresťanov

Na druhom stretnutí vedúcich predstaviteľov kresťanských cirkví na Slovensku 16. 9. 2013 na GBÚ ECAV na Slovensku v Bratislave bolo prijaté nasledujúce Vyhlásenie.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 16.9.2013

viac

Vyhlásenie o manželstve a rodine

Synoda ECAV na Slovensku prijala 28. 6. 2013 uznesením č. F1 Vyhlásenie o manželstve a rodine. Stanovisko vypracoval Vieroučný výbor ECAV na Slovensku a na synode bolo prerokované a schválené v rámci Správy o činnosti Vieroučného výboru ECAV za rok 2012, ktorú predniesol predseda výboru Ján Meňky.

 

Oľga Duchová, tajomníčka Synody a GP, tajomnik@ecav.sk | 22.8.2013

viac

Výzva na obranu prenasledovaných kresťanov

Účastníci 34. medzinárodného mítingu za priateľstvo medzi národmi, ktorý v týždni 18. − 24. 8. 2013 sa koná v talianskom Rimini, vydali výzvu na obranu práv kresťanov, ktoré sú v mnohých krajinách sústavne porušované.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 22.8.2013

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart