< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12>

Stanovisko Vieroučného výboru ECAV na Slovensku k prenikaniu cudzích náuk a hnutí do ECAV

Vieroučný výbor ECAV vydal stanovisko v súvislosti s prenikaním cudzích duchovných prúdov do ECAV na Slovensku prostredníctvom organizácií a hnutí, napr. Tréningové centrum Kompas (TC Kompas), Hnutie zakladania zborov, Prirodzený rast cirkvi, Willow Creek a ďalších, ktoré si nárokujú vyučovať a viesť členov ECAV na...

 

Vieroučný výbor ECAV na Slovensku  | 6.12.2011

viac

Odkaz 17. novembra pre súčasnosť

Generálny biskup Miloš Klátik odpovedal na otázky agentúry SITA o význame 17. novembra pre našu súčasnosť.

 

Radoslav Pavlík, SITA | 17.11.2011

viac

Jones nie je evanjelický pastor

Opäť sme upozornili na opätovne sa vyskytujúcu chybu v spravodajstve niektorých médií, ktoré sme znovu požiadali, aby pri informovaní o osobe Terryho Jonesa neuvádzali nesprávnu informáciu, že ide o kazateľa evanjelickej cirkvi.

 

Edita Škodová , tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ ECAV na Slovensku, media@ecav.sk | 3.11.2011

viac

Vyhlásenie k snahám odstrániť súsošie štúrovcov z Nám. Ľ. Štúra v Bratislave

So znepokojením sledujeme iniciatívy, ktoré chcú presadiť, aby súsošie štúrovcov na Námestí Ľ. Štúra bolo nahradené kópiou pôvodného súsošia cisárovnej Márie Terézie.

 

Predsedníctvo ECAV na Slovensku | 3.11.2011

viac

Predsedníctvo ECAV na Slovensku k avizovaným zmenám v RTVS

Vyhlásenie Predsedníctva ECAV na Slovensku k avizovaných zmenám vo vysielacej štruktúre náboženských relácií RTVS

 

Predsedníctvo ECAV na Slovensku | 3.10.2011

viac

Vyhlásenie DP VD ECAV na Slovensku

Vyhlásenie dištriktuálneho presbyterstva VD prijaté na zasadnutí dňa 10. septembra 2011 uznesením č. 38/2011:

 

DP VD ECAV na Slovensku | 26.9.2011

viac

Slušnosť a poriadok

Ľahko sa to hovorí, ale, ako všetci vieme, ak treba skutok, tak ten akoby sa nedal. V poslednom čase sa mi zdá, akoby sme potrebovali veľa povedať, ale málo konáme.

 

Ján Brozman, dozorca VD ECAV na Slovensku | 13.9.2011

viac

Vyhlásenie Svetovej rady cirkví k 66. výročiu zhodenia atómovej bomby na Hirošimu a Nagasaki

„Nemôžeme žiť s takým nebezpečenstvom“ - pod týmto názvom vydala Svetová rada cirkví vyhlásenie k 66. výročiu zhodenia atómovej bomby na Hirošimu a Nagasaki.

 

Ekuména vo svete 32/2011 | 12.8.2011

viac

Breivik nemá nič spoločné s kresťanstvom

Brat generálny biskup Miloš Klátik odpovedal za ECAV na Slovensku na otázky denníka SME z 29. 7. 2011 ohľadom označenia nórskeho teroristu ako kresťanského fundamentalistu.

 

-eš- | 30.7.2011

viac

Kondolencia k úmrtia biskupa Baláža

Generálny biskup Miloš Klátik poslal v mene ECAV Slovensku kondolenciu k nečakanému úmrtiu biskupa Mons. R. Baláža.

 

-eš- | 28.7.2011

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart