Najnovšie spravodajstvo

Najnovšie oznamy a príhovory

Pracovný seminár k prenosom v médiách

Duchovní z cirkevných zborov, z ktorých budú služby Božie v roku 2017 vysielané v rozhlase alebo v televízii, sa na pozvanie generálneho biskupa Miloša Klátika zúčastnili 18. januára 2017 na pracovnom seminári na GBÚ v Bratislave.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 20.1.2017

viac

Ekumenické služby Božie 2017 v Krasňanoch

Na ekumenických službách Božích pri príležitosti nadchádzajúceho Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa zástupcovia kresťanských cirkví spoločne modlili v Katedrále svätého Šebastiána v Bratislave v nedeľu 15. januára 2017.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 20.1.2017

viac

Udelenie ocenení 2017 prezidentom SR

Prezident Andrej Kiska pri príležitosti 24. výročia vzniku Slovenskej republiky vyznamenal 20 osobností. Ocenenia im odovzdal 9. 1. 2016 v Rytierskej sieni Bratislavského hradu. Na odovzdávaní ocenení sa zúčastnil aj generálny biskup Miloš Klátik.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 20.1.2017

viac

Štedrovečerné služby Božie z Pezinka

Televízia TA3 na Štedrý večer 24. decembra 2016 odvysielala priamy prenos zo štedrovečerných služieb Božích z Ev. a. v. kostola v Pezinku. Kázňou slova Božieho poslúžil generálny biskup Miloš Klátik.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 20.1.2017

viac

Slávnostné vianočné služby Božie z Nového Mesta nad Váhom

Na 1. slávnosť vianočnú v nedeľu 25. 12. 2016 sa v Ev. a. v. kostole v Novom Meste nad Váhom konali slávnostné služby Božie, ktoré v priamom prenose odvysielala RTVS – Slovenská televízia.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 20.1.2017

viac

II. etapa obnovy ohradného múru

V Drienčanoch sme sa po vykonaných prácach pri obnove kultúrnych pamiatok v minulých rokoch rozhodli pokračovať v záchrane kultúrneho dedičstva aj v roku 2016. Tentokrát išlo o II. etapu obnovy ohradného múru okolo kostola v Drienčanoch.

 

Štefan Gabčan, zborový farár, CZ ECAV Drienčany | 18.1.2017

viac

Oprava poškodeného stropu v Slizkom

CZ ECAV Budikovany bol v roku 2016 podporený cez Ministerstvo kultúry SR v dvoch projektoch. Jedným bolo úspešné pokračovanie reštaurovania drevenej kazateľnice v Hostišovciach a druhým oprava havarijného stavu stropu – podhľadu v lodi Ev. kostola vo filiálke Slizké.

 

Terézia Gabčanová, zborová farárka, CZ ECAV Budikovany | 18.1.2017

viac

Reštaurátorský výskum v Drienčanoch

CZ ECAV Drienčany v roku 2016 podal projekt cez Ministerstvo kultúry SR na reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie dreveného kazetového stropu v Evanjelickom a. v. kostole v Drienčanoch.

 

Štefan Gabčan, zborový farár, CZ ECAV Drienčany | 18.1.2017

viac

Reštaurovanie kazateľnice v Hostišovciach

V roku 2016 sa Cirkevnému zboru ECAV Budikovany podarilo realizovať reštaurovanie drevenej kazateľnice v Evanjelickom a. v. kostole vo filiálke Hostišovce.

 

Terézia Gabčanová, zborová farárka, CZ ECAV Budikovany | 18.1.2017

viac

Posledná rozlúčka s bratom farárom ThB. Pavlom Proksom

S najstarším farárom ECAV na Slovensku ThB. Pavlom Proksom sme sa rozlúčili 22. decembra 2016. Kázňou slova Božieho na základe 1J 3 poslúžil Ivan Eľko; dôstojným a mohutným spevom vyprevadilo svojho spolubrata na poslednej ceste bratstvo farárov Myjavského seniorátu.

 

Bohumil Proksa, EPST č. 1/2017 | 18.1.2017

viac

Ocenenie za spracovávanie histórie regiónu

Presbyter CZ ECAV Príbovce Ľubomír Žila sa z vlastnej iniciatívy rozhodol vydávať publikácie o histórii niekoľkých obcí, aby sa nezabudlo na dôležité udalosti. Za svoju zanietenosť získal na celoslovenskej súťaži čestné uznanie.

 

Patrik Antal, starosta obce Rakovo | 18.1.2017

viac

Novoročné prijatie 2017 u prezidenta SR

Prezidentský palác v Bratislave sa aj 12. januára 2017 stal miestom tradičného novoročného prijatia zástupcov cirkví a náboženských spoločností prezidentom Slovenskej republiky Andrejom Kiskom.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 16.1.2017

viac

Z programov RTVS 22. 1.

Rádio Slovensko a Regina – 9:05 – Kresťanská nedeľa: Evanjelické služby Božie z Bratislavy-Rače (piesne ES č. 62, 46, 35, 68, A 16
Dvojka - 19:50 - Príhovor biskupa ZD Milan Krivdu na 3. nedeľu po Zjavení Krista Pána mudrcom; repríza 01:35

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 20.1.2017

viac

SLOVO na 3. nedeľu po Zjavení

V rubrike Slovo na týždeň sa vám na 3. nedeľu po Zjavení 22. 1. 2017 prihovorí Mgr. Vladimíra Balcová, seniorálna kaplánka Rimavského...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 20.1.2017

viac

Nové na ITV - Seniorálne stretnutie v Rožňave k 500. výročiu reformácie

Bratia a sestry,
na ITV ECAV na Slovensku Vám v rubrike Oslobodení Božou milosťou prinášame zostrih zo seniorálneho stretnutia Gemerského seniorátu k 500. výročiu...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 19.1.2017

viac

Pozývame vás do Lučenca na 5. seniorálne stretnutie k 500. výročiu reformácie 29. 1.

Seniorálne stretnutie Novohradského seniorátu v rámci misijného podujatia k 500. výročiu reformácie „Oslobodení Božou milosťou“ sa bude konať v nedeľu 29. januára 2017 od 10.00 hod. v Evanjelickom a. v. chráme Božom v Lučenci.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 19.1.2017

viac

Ekumenické služby Božie na EBF 19. 1.

Bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi,
študenti Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave a Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave Vás pozývajú na ekumenickú bohoslužbu vo štvrtok 19. 1. 2017 o 18.00 hod. v Aule EBF UK, Bartokova 8, Bratislava-Staré Mesto.

 

Marián Cambel, EBF UK v Bratislave | 18.1.2017

viac

170. výročie narodenia S. H. Vajanského

Minulý rok sme si pripomenuli 100. výročie od úmrtia Svetozára Hurbana Vajanského, básnika, prozaika, politika a publicistu, najstaršieho syna evanjelického farára J. M. Hurbana. Dnes, 16. januára 2017 si pripomíname 170. výročie jeho narodenia.

 

Tlačové oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku | 16.1.2017

viac

Prečítajte si v EPST č. 1 − 2017

Milí čitatelia, v novom roku Vám prajeme veľa zdravia, šťastia, Božieho požehnania a osobnej spokojnosti. Tešíme sa, že sa budeme týždeň čo týždeň stretávať na stránkach Evanjelického posla spod Tatier. V č. 1 si chceme pripomenúť 40. výročie vydania Charty 77, ktorá kritizovala štátnu moc za nedodržiavanie ľudských práv.

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova(at)tranoscius.sk | 16.1.2017

viac

Zamyslenia na týždeň po 2. nedeli po Zjavení

Bratia a sestry,
aj v tomto roku Vám ponúkame na prečítanie zamyslenia na každý deň v cirkevnom roku 2016 – 2017, ktoré v tlačenej podobe vyšli pod názvom HRAD PREPEVNÝ (Tranoscius, 2016).

 

Edita Škodová | 14.1.2017

viac

Pozvanie do Spišskej Belej 22. 1.

V nedeľu 22. januára 2017 o 11.00 hod. vás srdečne pozývame na pamiatku posvätenia chrámu v Spišskej Belej, keď si pripomenieme aj 420. výročie úmrtia G. H. Stansitha, zakladateľa protestantského gymnázia pre mladých šľachticov v Strážkach. V kaštieli v Strážkach bude zaujímavý program.

 

Eva Germanová, zborová farárka, CZ ECAV Spišská Belá | 12.1.2017

viac

Spomienka na Jána Kollára v Prahe

Pozývame vás na pripomienku 165. výročia úmrtia Jána Kollára v nedeľu 22. 1. 2017 o 9.30 hod. na službách Božích v Kostole Sv. Michala, V Jirchářích 14, Praha, aj na pietnu spomienku v pondelok 23. 1. 2017 o 15.00 hod. pri pomníku Jána Kollára na Olšanských cintorínoch.

 

Janka Haluková, tajomníčka Spoločnosti J. Kollára v ČR, presbyterka Slovenského ev. a. v. CZ v Prahe | 12.1.2017

viac

Televízny posol 15. 1.

V nedeľu 15. 1. 2017 o 13:05 na Dvojke si môžete pozrieť Televízny posol, magazín venovaný evanjelikom s ekumenickým presahom na ďalšie cirkvi. Témy: 500. výročie reformácie. 25. výročie Evanjelickej diakonie. Cirkevný zbor v Kšinnej. Spomienky Anny Blahovej-Šikulovej na manžela Vincenta. Oxfordský slovník venovaný teológii Martina Luthera.
Repríza: pondelok 16. 1. o 12:40 na Dvojke.

 

Miloslav Gdovin, dramaturg RTVS, miloslav.gdovin(at)rtvs.sk | 11.1.2017

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart