DETSKÁ BESIEDKA

MOŽNOSTI

· Úvodná stránka
· 10 naj
· Archív článkov
· Diskusné fórum
· Hľadanie
· Na stiahnutie
· Napíšte nám
· Pomoc
· Prispejte článkom
· Štatistiky návštevnosti
· Váš účet
· Vaša pošta
· Zaujímavé odkazy vo WWWWeb Links
· Zoznam členov

Kto je OnLine

Momentálne je 13 návštevník(ov) a 0 člen(ov) online.

Ste anonymný užívateľ. Môžete sa zdarma zaregistrovať tu

Z diskusného fóra


 pieseň
 Piesne
 KTO MOZE BYT UCITELOM BESIEDKY v ECAV

Fóra DETSKÁ BESIEDKA

7 najčítanejších článkov

7 Nejčtenější

· 1: Prednáška psychologičky Mgr. Aleny Nyplovej (Zvolen - 4.9.2004) - (64810 čtenářů)
· 2: Deň matiek 2005 - (28751 čtenářů)
· 3: Srdce - (25737 čtenářů)
· 4: Holubica - (20987 čtenářů)
· 5: Vianočné pásmo 2004 - (19929 čtenářů)
· 6: Prichádza na svet materiál pre detské besiedky!!! - (15561 čtenářů)
· 7: Prosbičky do ručičky - modlitbičky pre detičky - (12572 čtenářů)

VyhľadávaniePokročilé vyhľadávanie

Posledná večera


Autor: admin - Pondelok, 19.03. 2012 - 00:00:00
5. nedeľa pôstna (1. apríl 2012)

V prvý deň nekvasených chlebov prišli učeníci k Ježišovi a povedali: Kde chceš, aby sme Ti pripravili hod veľkonočného baránka? Odpovedal: Choďte do mesta k tomu a tomu a povedzte mu: Majster odkazuje: Čas môj je blízko, u teba zasvätím hod veľkonočného baránka so svojimi učeníkmi. Učeníci urobili, ako im Ježiš rozkázal, a pripravili hod baránka. Keď sa zvečerilo, sadol si za stôl s dvanástimi učeníkmi. A keď jedli, riekol: Veru vám hovorím, že jeden z vás ma zradí. Zarmútili sa veľmi a začali sa Ho rad-radom spytovať. Či som to ja, Pane? Odpovedal: Kto omočil so mnou ruku v mise, ten ma zradí. Syn človeka ide, ako je napísané o Ňom, ale beda človeku, ktorý zrádza Syna človeka; lepšie by mu bolo, keby sa ten človek nebol narodil. Aj Judáš, ktorý Ho zrádzal, povedal: Či som to ja, Majstre? Odvetil mu: Ty si povedal. Keď jedli, vzal Ježiš chlieb, dobrorečil, lámal a dával učeníkom hovoriac: Vezmite, jedzte! Toto je moje telo. Potom vzal kalich, dobrorečil, dal im a riekol: Pite všetci z neho! Lebo toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov. Hovorím vám, že oddnes nebudem piť z tohto vínneho plodu až do dňa, keď ho budem piť s vami nový v kráľovstve svojho Otca. Potom zaspievali pieseň a vyšli na vrch Olivový.“ (Matúš 26, 17-30)

Pamätáte si ešte na to, ako kedysi dávno Izraelci žili v Egypte a veľmi tam trpeli? Vedeli by ste si spomenúť, ako sa z toho Egypta dostali preč?

(Ak sme v dohľadnej minulosti príbeh vyvedenia z Egypta preberali, môžeme si ho zopakovať, v opačnom prípade deti len veľmi stručne uvedieme do problematiky napríklad nižšie uvedeným spôsobom.)

Nuž Izraelci pred niekoľkými tisíckami rokov žili v Egypte, kde ich tamojší faraón veľmi využíval, dával im robiť ťažké práce a mali sa veľmi zle. Oni chceli odtiaľ odísť, no faraón im to nedovolil. Veľa sa modlili k Pánu Bohu, až napokon Hospodin ich modlitby vypočul a poslal im človeka – Mojžiša – ktorý po dlhých rozhovoroch s faraónom a po dlhých skúškach a zápasoch napokon Izraelcov z Egypta odviedol. Stalo sa to v jednu jarnú noc a pre Izraelcov to bol taký veľký zázrak, že si túto udalosť každý rok pripomínali a noc, v ktorú opustili Egypt nazývali veľkou nocou.

Aj Pán Ježiš slávil každoročne Veľkú noc a tak ako bolo zvykom, vždy pred Veľkou nocou aj On so svojimi blízkymi jedol baránka, ktorý Izraelcom dodnes pripomína slávny odchod z Egypta. My sme si rozprávali o tom, ako Pán Ježiš prišiel do Jeruzalema, kde Ho vítali ako kráľa, ako vyhnal predavačov z chrámu a ako zašiel do Betánie, kde ho žena pomazala nardovou masťou. Keďže toto všetko sa udialo pred Veľkou nocou a tá sa rýchlo blížila, opýtali sa učeníci Pána Ježiša: „Majstre, kde budeme tento rok sláviť hod baránka?“ Bolo pre nich úplne normálne, že na Veľkú noc budú jesť spoločne baránka pri slávnostnej večeri. A Pán Ježiš ich naozaj poslal do blízkej dediny a určil dom, v ktorom mali pripraviť večeru.

Keď nadišiel čas, prišiel ta Pán Ježiš a spolu s učeníkmi jedol veľkonočného baránka tak, ako to Izraelci každoročne robili. Nebola to obyčajná večera ale veľkonočná – slávnostná. Bolo presne určené, čo sa má jesť a piť, ba dokonca čo sa má pri stole odriekať, čo sa má prečítať z Písma a ako sa treba modliť. Pán Ježiš všetko vykonal tak, ako to robili aj ostatní a ako to aj On po všetky roky svojho života konával. No teraz tu bolo čosi navyše. Keď totiž jedli, povedal zrazu Pán Ježiš: „Veru vám hovorím, že jeden z vás ma zradí.“ Viete na koho Pán Ježiš myslel? ??? Nikto vtedy ešte nevedel o Judášových zámeroch, ale Pán Ježiš áno. Pred Ním neostane nič skryté a aj Judášovo počínanie a zmýšľanie dobre poznal. Učeníci sa však prekvapili a začali z Pána Ježiša mámiť viac informácii. „Kto to je, Majstre, vari ja?“ pýtali sa rad-radom, ale Pán Ježiš iba povedal: „S kým si omočím ruku v mise, ten ma zradí“. A Judáš sa rovnako ako ostatný pýtal: „Či som to ja?“, ale Pán mu povedal: „ty si to riekol.“

Ešte dôležitejšia vec sa však stala po večeri. Keď totiž dojedli, vzal Pán Ježiš chlieb, začal ho lámať, dávať učeníkom a hovoril: „Vezmite a jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva. To čiňte na moju pamiatku.“. Potom vzal kalich, dal ho učeníkom a povedal: „Pite z neho všetci – tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás a na odpustenie hriechov. To čiňte kedykoľvek budete piť na moju pamiatku“.

Možno sú vám tieto slová známe. Počujeme ich často v kostole. Pán Ježiš tu totiž urobil dôležitú vec. Prirovnal chlieb k svojmu telu a víno k svojej krvi. Pritom povedal, že Jeho telo a Jeho krv sú obetované za nás. Pán Ježiš vedel, že čoskoro zomrie, no vedel aj to, že neurobil nič zlé za čo by mal byť potrestaný a že umrie teda ako nevinný namiesto nás, pretože to my máme pred Pánom Bohom viny, za ktoré by sme mali umrieť. Ale nemusíme. Pán Ježiš všetko vytrpel namiesto nás, obetoval svoje telo a krv a vďaka tejto Jeho obeti máme my dnes večný život. Je to veľmi významná vec. Veď Pán Ježiš prišiel práve preto, aby toto dielo vykonal. Preto nám prikázal, aby sme si vždy, keď ideme jesť alebo piť na Neho spomenuli.

Samozrejme, nerobíme to pri každom jedení chleba a pití vína, hoci aj vtedy by sme si mohli na Pána Ježiša spomenúť. No kresťania počúvli slová Pána Ježiša a po Jeho smrti sa každý deň schádzali v niektorom dome, kde sa nielen modlili a počúvali Božie slovo, ale aj lámali chlieb, ktorý potom jedli a pili z kalicha, ktorý koloval medzi nimi. Tak si pripomínali poslednú večeru Pána Ježiša Krista a zároveň si pripomínali Jeho obeť na kríži v podobe tela a krvi. Robili to tak kresťania po celé stáročia a robíme to tak aj my dnes. Pravidelne sa v kostole zhromaždíme okolo oltára, kľakneme si a pán farár nám podá oblátku – ako telo Pána Ježiša – a kalich vína – ako Jeho krv.

Dar tela a krvi Pána Ježiša sú pre nás veľmi vzácne, preto ich vždy prijímame s veľkou úctou. K sviatosti Večere Pánovej nikdy neprichádzame len tak – ale vždy sa na to duchovne pripravíme. Nikdy sa z tejto chvíle nevysmievame a pri oltári, keď k nám už pristupuje pán farár s telom Pána Ježiša nešaškujeme, nesmejeme sa ani nijako inak nezneucťujeme túto chvíľu, pretože je to veľmi vzácna chvíľa. V osobe pána farára k nám totiž pristupuje sám Pán Ježiš. To ako by On nám dával chlieb, ktorý práve odlomil, to akoby On nám dával napiť z kalicha, z ktorého pred chvíľou sám pil. A tak je Večera Pánova pre nás nie len spomienkou na dávnu udalosť, ale stretnutie so samým Pánom Ježišom. Je to chvíľa, kedy môžeme zažiť niečo veľmi krásne a silné. A keďže telo a krv Pána Ježiša boli obetované za nás, máme zo sviatosti Večere Pánovej ešte jeden veľký úžitok – totiž, že sú nám odpustené naše hriechy.

Vy ako deti ešte k Večeri Pánovej pristúpiť nemôžete, no čoskoro príde chvíľa, keď to bude možné. Dovtedy sa pozorne dívajte na to, ako iní pristupujú k oltáru a prijímajú dary tejto sviatosti, aby ste raz aj vy mohli pred oltárom zažiť stretnutie s Pánom Ježišom Kristom.


 

Prihlásiť sa

Užívateľské meno

Heslo

Ešte nemáte svoj účet? Môžete si ho vytvoriť. Ako registrovaný užívateľ získate veľa výhod. Budete môcť upraviť vzhľad tohto webu, nastaviť zobrazenie komentárov, posielať komentáre, posielať správy ostatným užívateľom a veľa ďalších.

Súvisiace odkazy

· Viac o
· Ďalšie články od autora: admin
Prednáška psychologičky Mgr. Aleny Nyplovej (Zvolen - 4.9.2004)

Hodnotenie článku

Priemerné hodnotenie: 0
Hlasov: 0

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý

Možnosti


 Vytlačiť článok Vytlačiť článok

DETSKÁ BESIEDKA
Tento web spravuje sekcia práce s deťmi vnútornej misie Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku.
Napíšte nám svoje pripomienky, podnety a návrhy k tomuto webu

Tieto stránky vznikli s pomocou Jiřího Stavinohu - autora redakčného systému United-nuke, za čo mu patrí naša vďaka.
Powered by Copyright © UNITED-NUKE CMS. Všetky práva vyhradené.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.03 sekúnd