Nová publikácia o Fedorovi Ruppeldtovi

Cirkevný zbor ECAV Žilina vydal zborník "Fedor Ruppeldt. Život a dielo", ktorá na 344 stranách sprístupňuje takmer 30 príspevkov z vedeckej konferencie, ktorá sa konala 14. a 15. 10. 2008 v Žiline, a rozsiahlu obrazovú prílohu.

Vedecká konferencia s názvom Fedor Ruppeldt. Život a dielo predstavila celý rad oblastí, v ktorých pôsobil žilinský (predtým sučiansky) evanjelický a. v. farár a vážený biskup Západného dištriktu ECAV v rokoch 1947 – 1952, Fedor Ruppeldt, „minister zahraničia“ Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi a jej zástupca na medzinárodných ekumenických zhromaždeniach, kongresoch a stretnutiach, zakladateľ Svetovej rady cirkví, muzikológ, hymnológ a prekladateľ kresťanských piesní, uznávaný organizátor žilinského evanjelického a. v. zboru a budovateľ moderného evanjelického kostola v Žiline, významný slovenský kultúrny dejateľ a bádateľ, básnik a historik, neobyčajne plodný publicista a dokumentarista, poslanec Národného zhromaždenia medzivojnovej Československej republiky, milovník Martina a Turca, autor koncepcie koncentrácie – metropolitného sústreďovania verejného a kultúrneho slovenského života v Turci na strednom Slovensku, člen Výboru Matice slovenskej, milovník Slovenskej národnej knižnice, agilný podporovateľ Československého červeného kríža, propagátor sociálnej starostlivosti a abstinentského hnutia, obranca politiky demokracie, humanizmu, občianskych a ľudských práv, niekoľkonásobný väzeň totalitných režimov Slovenského štátu a Československej socialistickej republiky.

Knihu si možno objednať na adrese:
Ev. a. v. farský úrad, Nám. Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina;
Tel. 041/562 56 27, 0918 828 332;
e-mail: ecavza@ecavza.sk

Odporúčaná cena knihy je 13 eur.

Marián Kaňuch, zborový farár | 3.4.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart