Divadelné predstavenie v Spišskej Belej

V nedeľu 25. novembra 2007 si viac ako 300 divákov prišlo do kinosály v Spišskej Belej pozrieť divadelné predstavenie Sluha od Kristíny Royovej, a to v podaní divadelného súboru dospelých, ktorý pôsobí pri Cirkevnom zbore ECAV v Dovalove (L. Hrádok).

Divadelný súbor ahoJ (ad honorem Jesu = na česť a slávu Ježiša) nadviazal na starú divadelnícku tradíciu, ktorú v Dovalove po druhej svetovej vojne prerušila vláda komunistickej moci. Svojimi predstaveniami chce povzbudiť k viere v Ježiša Krista, k modlitbe a čítaniu Božieho slova.

-emi- | 5.12.2007

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart