Z Kontaktného výboru Trojpartnerstva

V piatok 13. apríla 2018 sa v Stuttgarte konalo rokovanie Kontaktného výboru Trojpartnerstva. ECAV na Slovensku na ňom zastupoval generálny biskup Miloš Klátik.

Po úvodnej pobožnosti boli prednesené správy, v ktorých zazneli informácie o aktuálnom dianí v partnerských cirkvách. Generálny biskup Miloš Klátik informoval zúčastnených o podujatiach, ktoré sa v ECAV uskutočnili od minulého zasadnutia výboru a powerpointovou prezentáciou predstavil pripravované VI. evanjelické cirkevné dni, ktoré sa uskutočnia 29. 6. – 1. júla 2018 vo Zvolene. Generálny biskup srdečne pozval zahraničných partnerov na toto podujatie.

Členmi Trojpartnerstva sú Evanjelická krajinská cirkev vo Württembersku, Evanjelická cirkev Stredného Nemecka a Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku.

Marcela Kmeťová, tajomníčka GBÚ pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk | 18.4.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart