Tlačovka k 110. výročiu Tranoscia

V zasadačke Generálneho biskupského úradu ECAV na Slovensku v Bratislave sa 24. apríla 2008 uskutočnila tlačová konferencia k oslavám 110. výročia založenia vydavateľstva Tranoscius, ktoré sa budú konať v Liptovskom Mikuláši 26. – 27. apríla 2008.

O priebehu osláv, ako aj o histórii, súčasnosti a budúcnosti Tranoscia, a. s., prítomných zástupcov médií informovali členovia Predstavenstva a Dozornej rady Tranoscia, a. s., Ľubomír Turčan – riaditeľ Tranoscia, a. s.,, Milan Krivda – dištriktuálny biskup VD, Ján Blcháč – primátor mesta Liptovský Mikuláš a autorka kultúrneho programu Tranoscius svojim – domácim viery... Daniela Komárová-Faklová – riaditeľkaMúzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši.

V sobotu 26. apríla oslavy otvorí 17. riadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti, ktoré sa bude konať v dopoludňajších hodinách.
Popoludní o 15.00 hod. sa vo Výstavnej sieni Galérie Petra Michala Bohúňa na Tranovského ulici uskutoční komorná kompozícia slova a hudby Tranoscius svojim – domácim viery... Autorkou námetu a scenára je Daniela Komárová-Faklová, ktorá program aj režíruje.
V programe budú prezentované úryvky z diel – poézia, próza, duchovná literatúra, literatúra pre deti –, ktoré vydal Tranoscius v poslednom desaťročí. V hudobno-spevných číslach sa predstaví detský spevokol z Cirkevného zboru Hybe a svojráznou interpretáciou duchovnej piesne program obohatí ženská spevácka skupina z Važca. Súčasťou osláv 110. výročia založenia Tranoscia bude aj prezentácia a výstava tranosciovských kníh a periodík. Záujemcom o kúpu kníh bude do 17.00 hod. k dispozícii kníhkupectvo sídliace v prízemí budovy Tranoscia.

V nedeľu 27. apríla o 10.30 hod. sa uskutočnia slávnostné služby Božie, na ktorých bude kázať generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik a v priamom prenose ich odvysiela Slovenská televízia. Na službách Božích vystúpia aj spevokol Laeto animo a Junior Brass Quintet. Vystúpenie komorného súboru Junior Brass Quintet v nedeľu o 17.00 hod. v Evanjelickom kostole vo Vrbici bude zároveň bodkou za oslavami 110. výročia založenia Tranoscia.

Z histórie i súčasnosti Tranoscia, a. s.
Vydavateľstvo Tranoscius bolo založené skupinou slovenských vzdelancov 27. apríla 1898 ako vydavateľsko-kníhkupecký účastinný spolok napriek odporu a obštrukciám vtedajšieho šovinistického vedenia cirkvi. Prvým správcom sa stal kňaz a neskorší prvý biskup ECAV na Slovensku Juraj Janoška a tajomníkom učiteľ Rehor Uram. Názov spolku vychádza z mena významného teológa, exulanta a autora kancionála Cithara Sanctorum Juraja Tranovského, ktorý pôsobil na sklonku života v Liptovskom Mikuláši. Prvoradou úlohou spolku bolo vydávať a podporovať vydávanie nielen náboženskej literatúry v slovenskej reči. Prvá tranosciovská kniha bola kniha modlitieb a kresťanských poučení Nevyhováraj sa! (1898). Vrchol vydavateľskej činnosti Tranoscius dosiahol pod vedením ev. farára Ľudovíta Šenšela tesne po druhej svetovej vojne v rokoch 1946 – 48, keď ročne vydával vyše 80 knižných titulov a 6 periodík, spolu v náklade viac ako milión výtlačkov. V roku 1953 bola pričinením komunistického režimu činnosť Tranoscia prakticky zastavená. Pretransformoval sa na účelové zariadenie cirkvi a mohol vydávať iba bohoslužobné knihy a kalendáre. Tento stav trval až do roku 1991, keď sa Tranoscius stal na základe rozhodnutia generálneho konventu ECAV na Slovensku akciovou spoločnosťou. V súčasnosti Tranoscius zabezpečuje vydávanie celého sortimentu bohoslužobných kníh, kalendárov, učebníc a tlačív pre potreby ECAV na Slovensku a krajanov v zahraničí. V edičných plánoch nechýba okrem teologickej a náboženskej literatúry ani poézia, próza, detská literatúra či hudobné nosiče – ročne v priemere 30 vydaných titulov. Tranoscius vydáva aj týždenník Evanjelický posol spod Tatier, tradičný mesačník Cirkevné listy a detský časopis Nová Dúha.

Tlačové oddelenie GBÚ | 26.4.2008

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart