Príprava Stretnutia kresťanov Graz 2020

V dňoch 11. a 12. apríla 2018 sa rakúskom Grazi stretli zástupcovia evanjelických cirkví Rakúska, Slovenska, Maďarska, Poľska a Nemecka, aby pripravili program Stretnutia kresťanov 2020, ktoré sa tam bude konať v roku 2020.

Takéto stretnutie sa koná od roku 1991 pravidelne každé tri roky, a to vždy v inej krajine. Členkou prípravného tímu za ECAV na Slovensku je tajomníčka GBÚ pre zahraničie Marcela Kmeťová.

Na otázku, čo znamená pre Evanjelickú cirkev v Rakúsku, že bude hostiteľom takéhoto stretnutia, odpovedal Manfred Koch, člen prípravného tímu, a zároveň superintendent v Burgenlande: „Pre Evanjelickú cirkev v Rakúsku je veľmi dôležité, že Stretnutie kresťanov sa koná v Rakúsku. Lebo takouto formou sa môže lepšie brať do úvahy premostenie, ktoré vidí Rakúsko v strednej a východnej Európe. Dôležité je, že sa konajú v Grazi, lebo Graz má celkom osobitnú ekumenickú situáciu, kde stretnutie nie je prísne viazané na konfesiu. Ide o skutočné stretnutie kresťanov, aby sa odstránili vzájomné predsudky a nedorozumenia.“

Prečo bolo vybrané mesto Graz? Stefan Schröckenfuchs, superintendent Evanjelicko-metodistickej cirkvi v Rakúsku, povedal: „Graz má už veľmi dlho intenzívne skúsenosti s ekumenickou spoluprácou, a tiež veľa skúseností s dialógom medzi rozličnými náboženstvami v Rakúsku. A to je určite hlavný dôvod, prečo sme sa rozhodli organizovať stretnutie kresťanov v Grazi. Graz je miestom, ktoré sa nachádza blízko viacerých hraníc. V roku 1997 sa v Grazi konalo 2. ekumenické zhromaždenie kresťanov. Mesto Graz bolo vybraté aj preto, lebo v ňom boli už dobré ekumenické základy. Dôležitou iniciatívou, ktorá vyšla z tohto zhromaždenia, bola Charta Oecumenika, ktorá určuje ekumenické vzťahy rozličných cirkví. A na túto tradíciu stretnutia rôznych kultúr chce nadviazať aj Stretnutie kresťanov 2020. Pozývajúcimi sú tentoraz tri evanjelické cirkvi: Evanjelická cirkev a. v., Evanjelická cirkev helvétskeho vyznania a Evanjelická metodistická cirkev v Rakúsku.“

Marcela Kmeťová, tajomníčka GBÚ pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk | 4.6.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart