Pozvánka na konferenciu "Fenomén Štefánik"

Ústredie EPS v OS SR a OZ SR Vás srdečne pozýva na medzinárodnú konferenciu „Fenomén Štefánik“, ktorá sa uskutoční v dňoch 13.- 14. mája 2019.

Program konferencie:

13.5.2019 - Výstup na Mohylu (Košariská; Mohyla na Bradle;)
• do 15,30 hod - príchod do Košarísk
• 15,30 - 16,00 hod - prijatie starostom Košarísk v múzeu M. R. Štefánika
• 16,00 - 18,00 hod - výstup na Mohylu
• 18,00 - 18,30 hod - pietny akt, kladenie vencov, prejavy, zapálenie vatry, ukončenie


14.5.2019 – Prednášky (Hotel Štefánik, Myjava)
• 08,30 - 09,00 hod - zahájenie konferencie
• 09,00 - 10,00 hod - prednáška: M. R. Štefánik a Československé légie (Mgr. Michal Kšiňan, MAS, PhD.)
• 10,00 - 10,15 hod - diskusia
• 10,15 - 10,30 hod - občerstvenie
• 10,30 - 11,30 hod - rozbor filmového diela: „Štefánik. Príbeh hrdinu. Poroba.“ (PhDr. Pavol Kanis, CSc.)
• 11,30 - 11,45 hod - diskusia
• 11,45 - 12,00 hod - občerstvenie
• 12,00 - 13,00 hod - prednáška: Ikonografia Štefánikovho pomníka v Bratislave (PhDr. Ferdinand Vrábel)
• 13,00 - 13,15 hod - diskusia
• 13,30 - 14,30 hod - obed
• 14,30 - 15,00 hod - presun do kostola ECAV Myjava
• 15,00 - 16,00 hod - ekumenická bohoslužba, kostol ECAV Myjava, oficiálne ukončenie konferencie

plk. Marian Bodolló, generálny duchovný OS a OZ SR | 8.4.2019

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart