Michael Chalupka je novým evanjelickým biskupom vo Viedni

58-ročný rodák z Grazu vystrieda na začiatku septembra Michaela Bünkera. Predsednístvo ECAV na Slovensku blahoželá novozvolenému biskupovi a vo viere o pomoc Ducha Svätého sa modlí za svojho nového kolegu v neľahkej službe.

Novozvolený biskup Evanjelickej cirkvi v Rakúsku Michael Chalupka dostal početné blahoželania krátko po svojom zvolení v sobotu 4. mája 2019.
Ako jeden z prvých gratulantov bol prezident Alexander Van der Bellen: "Teším sa na budúce stretnutia a na dobrú a intenzívnu spoluprácu," napísal Van der Bellen niekoľko minút po vyhlásení výsledkov v krátkych správach.
Diecézny biskup v Linzi Manfred Scheuer, ktorý je zároveň zástupcom katolíckej biskupskej konferencie za ekumenické vzťahy, ocenil Chalupku ako „prorocký hlas v Rakúsku“ a ako „právnika pre chudobných a slabých“.
Blahoželania dostal aj od rímsko-katolíckeho vojenského biskupa Wernera Freistettera. Ekumenická spolupráca katolíckej a evanjelickej cirkvi „bola mnoho rokov na veľmi dobrej ceste a vyznačovala sa vzájomným uznaním“.
Ümit Vural, prezident Islamskej náboženskej komunity v Rakúsku, zaželal novému biskupovi „veľa sily pre nadchádzajúce úlohy“ a vzhľadom na začínajúci ramadán vyslovil radosť na „spoločné prerušenie pôstu“.

Marcela Kmeťová, tajomníčka pre zahraničie, ausland@ecav.sk | 4.6.2019

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart