Kniha: Evanjelický katechizmus pre mladých

Biskupský úrad Východného dištriktu ECAV v spolupráci so švajčiarským vydavateľstvom Fontis vydáva evanjelický katechizmus pre mladých, vhodný aj na vyučovanie konfirmácie, biblických hodín, či na individuálne štúdium a vzdelávanie.

Na viac ako 170 stranách sa kladú otázky a hľadajú odpovede, ktoré stoja na biblických pravdách a zasľúbeniach. Kto sa naučí žiť s touto Pravdou, ten dokáže veriť, milovať, a dúfať v rôznych situáciach života.
Kam (komu) patríme? – YOUBELONG
Komu môžeme veriť? – YOUBELIEVE
Ako máme žiť? – YOUBEHAVE

https://www.fontis-verlag.com/yoube/
https://www.startnext.com/yoube

Kniha vyšla v máji 2018. Cena za 1 ks / 10 €
Objednávky je možné zasielať na email: tajomnik@vdecav.sk, alebo tel. : 0918/828312, 051/77 22 515

Mgr. Peter Mihoč, tajomník biskupa VD | 15.5.2019

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart