Generálny biskup na Dni cirkvi v Chorvátsku

Evanjelická cirkev v Chorvátskej republike každoročne organizuje Deň cirkvi. Tohto roku sa konal na pôde cirkevného zboru v Soľanoch. Na slávnosti sa zúčastnil aj generálny biskup Miloš Klátik s manželkou Oľgou a tajomník pre zahraničie Andrej Kuruc.

Slovenský evanjelický a. c. cirkevný zbor v Soľanoch je súčasťou Evanjelickej cirkvi v Chorvátskej republike. Zborovou farárkou je Svetlana Vojnićová-Feldyová, ktorá pre Slovákov žijúcich v Soľanoch vedie služby Božie v slovenskom jazyku.

V sobotu 26. mája ráno sa v Dome kultúry stretlo vyše sto evanjelikov z takmer všetkých cirkevných zborov našej sesterskej cirkvi v Chorvátsku. Prítomní boli farári a farárky, slúžiaci v tejto cirkvi, spolu so svojím biskupom Brankom Berićom. Pri príležitosti Dňa cirkvi boli prítomní aj predstavitelia slovenských inštitúcii v Chorvátsku, župy, okresu, rímskokatolíckeho cirkevného zboru a Osjecko-ďakovského arcibiskupstva.

Najvzácnejším hosťom bol generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik spolu so svojou manželkou Oľgou, ktorého hosťovanie sledovalo dva ciele: prvým cieľom bola duchovná podpora Slovákom žijúcim v Soľanoch a druhým cieľom bola prezentácia jeho knihy.

V rámci dopoludňajšieho programu brat generálny biskup predstavil svoju knihu Lutherova reformácia a jej vplyv na slovenský národ (Lutherova reformacija i njezin utjecaj na slovački narod) v preklade Svetlany Vojnićovej-Feldyovej. Prednášal o príchode Lutherovho učenia na územie dnešného Slovenska a o vývine ECAV až do dnešnej podoby. V krátkosti hovoril aj o významných osobnostiach z radov evanjelikov. Zaznela aj recenzia od prof. Dr. Zvonka Pažina z Katolíckej teologickej fakulty v Ďakove.

Popoludní sa konali služby Božie s Večerou Pánovou. Liturgiu mala domáca farárka, kazateľom bol biskup Branko Berić a sviatosť Večere Pánovej prisluhovali Miloš Klátik, Davorka Horvat, Predrag Gazibara, Branko Berić, Dušan Saják a Igor Feldy.

Andrej Kuruc, tajomník pre zahraničie, foreign(at)ecav.sk | 15.6.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart