Štyri obnovy kostolov na Gotickej ceste na Gemeri

V uplynulom roku 2018 sa v Gemerskom senioráte podarilo pokročiť v obnove gotických kostolov v Ochtinej, Koceľovciach, Štítniku a Ratkovej.

Gemer je región plný dosiaľ málo poznaných vzácnych kultúrnych pamiatok, medzi ktorými sa vynímajú evanjelické kostoly z predreformačného obdobia. Táto oblasť bola v minulosti bohatá z ťažby a spracovania rúd, a preto si tu ľudia mohli dovoliť nechať vymaľovať svoje kostoly zručnými talianskými majstrami a ich žiakmi. Nástenné maľby sa v kostoloch po prijatí reformácie zväčša zabieľovali, čím sa zakonzervovali. V baroku doplnili ich interiéry nádhernými oltármi a kazateľnicami. Dnes sú tieto kostoly spojené Gotickou cestou jedinečným dokladom o kultúrnej aj hospodárskej vyspelosti Gemera už v stredoveku.
Ateizácia za socializmu aj ekonomický úpadok Gemera, nezamestnanosť a vysťahovalectvo mladých v ostatných rokoch sa však podpísali aj na stave kostolov. Občianske združenie Gotická cesta sa angažuje v ich obnove, aby zostali ich kultúrne aj duchovné hodnoty zachované. V občianskom združení sa spojili zástupcovia cirkví, obcí, pamiatkarov, študentov i nadšencov zo širokej verejnosti. Pomoc občianskeho združenia Gotická cesta je administratívna aj finančná.
Ako po minulé roky, aj v roku 2018 sme všetky finančné prostriedky získané od darcov 2% z dane vložili do spoločného projektu so Stredoeurópskou nadáciou “Vlastník v núdzi – pamiatka v ohrození.” Z týchto prostriedkov bola pokrytá povinná finančná spoluúčasť, ktorá vyplýva cirkevným zborom z poskytnutých dotácií z Ministerstva kultúry SR a ktorú z vlastných zdrojov nevedia zabezpečiť. V roku 2018 sme z 2% z dane získali 1668 € a Stredoeurópska nadácia prispela 1564 €. Spolu sme podporili 4 projekty v gotických evanjelických kostoloch v sume dovedna 3232 €.
V Ochtinej sa podarilo dokončiť poslednú etapu celkovej obnovy strechy a výmenu šindľovej krytiny.
V Koceľovciach sme podporili poslednú etapu reštaurovania barokového oltára.
V Ratkovej sa začala obnova strechy kostola.
V Štítniku sme podporili výskum krovu severnej lode kostola, bez ktorého by nebolo možné pokračovať v obnove striech.
Ďakujeme darcom 2% z dane, Stredoeurópskej nadácii za príspevok a cirkevným zborom za spoluprácu. V obnove kostolov budeme pokračovať aj v tomto roku.

Foto: Miroslav Kerekréty, Peter Palgut a Oblastný reštaurátorský ateliér Bratislava

Peter Koska, OZ Gotická cesta | 11.2.2019

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart