Generálny biskup v CZ Bratislava

Štvrtá adventná nedeľa bola pre bratislavský cirkevný zbor, konkrétne pre veriacich na maďarských službách Božích, obohatená nečakanou, ale vzácnou návštevou brata generálneho biskupa Miloša Klátika, ktorý im zvesťou slova Božieho poslúžil aj na Štedrý večer.

 

Erika Hlačoková, zborová farárka | 30.12.2009

viac

Rokovanie Stáleho výboru Trojpartnerstva

V dňoch 10. – 11. 12. 2009 sa stretli zástupcovia Trojpartnerstva – Evanjelickej krajinskej cirkvi vo Württembersku, Evanjelickej cirkvi v strednom Nemecku a ECAV na Slovensku – na rokovaní Stáleho výboru.

 

M. Kmeťová, tajomníčka pre zahraničie | 18.12.2009

viac

Na KALME aj o príprave na VZ SLZ

Riaditeľka komunikačného strediska Svetového luteránskeho zväzu Karin Achtelstetter informovala účastníkov KALME o prípravách na 11. valné zhromaždenie SLZ, ktoré bude 20. – 27. 7. 2010 v Stuttgarte. Predvalné zhromaždenie SLZ sa uskutoční v Bratislave 13. – 17. 3. 2010.

 

Edita Škodová, Miroslav Maťo | 18.12.2009

viac

KALME o SLZ a príťažlivej komunikácii

Na ďalšom seminári KALME začiatkom decembra 2009 sa za ECAV na Slovensku zúčastnili tajomníčka pre mediálnu komunikáciu E. Škodová a M. Maťo, farár z Nižnej Slanej – Kobeliarova.

 

Edita Škodová | 17.12.2009

viac

Stretnutie duchovných z národnostne zmiešaných území

Stretnutie duchovných sa konalo na GBÚ Bratislava 30. 11. 2009 z iniciatívy generálneho biskupa Miloša Klátika. Pozvaní boli duchovní z 24 cirkevných zborov.

 

Edita Škodová | 15.12.2009

viac

V Švédsku aj o zmenách v Švédskej cirkvi

Generálny biskup Miloš Klátik sa počas svojej pracovnej návštevy vo Švédsku v polovici novembra 2009 stretol s arcibiskupom Andersom Wejrydom aj s novou biskupkou diecézy Härnösand Tuulikki Koivunen Bylund.

 

Edita Škodová | 14.12.2009

viac

Zo zasadnutia GP 5 2009

Posledné tohtoročné riadne zasadnutie Generálneho presbyterstva (GP) bolo zvolané na 4. 12. 2009 do Zvolena. Bolo spojené s uvedením do funkcií cirkevných predstaviteľov zvolených na Synode ECAV v Látkach.

 

D. Vagaský, riaditeľ GBÚ | 11.12.2009

viac

Vzdelávanie kaplánov november 2009

V dňoch od 22. - 26. novembra sa 21 kaplánov z rôznych kútov a cirkevných zborov Slovenska sústredilo na školení v priestoroch misijného zariadenia Ichthys vo Veľkom Slavkove.

 

Ivan Boženík , kaplán | 7.12.2009

viac

Brat generálny biskup u vojakov v Trenčíne

26. 11. 2009 zavítal na Veliteľstvo síl výcviku a podpory v Trenčíne dôstojný brat generálny biskup Miloš Klátik, ktorý prijal pozvanie na spoločensko-vedný seminár. Vystúpil na ňom s prednáškou „Tolerancia, intolerancia, xenofóbia a rasizmus“.

 

Marian Bodolló | 6.12.2009

viac

Hontianske Moravce si uctili Tablica

V Hontianskych Moravciach si pripomenuli 240. výročie narodenia Bohuslava Tablica, ich niekdajšieho kazateľa, konseniora, seniora. Na službách Božích boli prítomní generálny biskup Miloš Klátik a generálny dozorca Pavel Delinga.

 

Darina Hybská Majdúchová | 27.11.2009

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart