Čestné občianstvo Žiliny F. F. Ruppeldtovi

Mesto Žilina udelilo čestné občianstvo mesta Žilina in memoriam biskupovi Fedorovi Fridrichovi Ruppeldtovi za celoživotný prínos v oblasti ekumenického a mierového hnutia na Slovensku a rozsiahlu publicistickú, prekladateľskú a osvetovú činnosť.

 

-eš- | 28.1.2010

viac

Novoročný obed u premiéra SR

25. 1. 2010 sa na Úrade vlády SR v Bratislave predseda vlády SR Robert Fico stretol na slávnostnom obede s predstaviteľmi cirkví a náboženských obcí registrovanými v SR. Na stretnutí boli prítomní aj členovia Zboru biskupov ECAV na Slovensku.

 

Edita Škodová | 27.1.2010

viac

Generálny biskup rokoval s MLB a GAW

Generálny biskup Miloš Klátik sa v dňoch 18. a 19. januára 2010 zúčastnil na výročnom zasadnutí zástupcov spolku Gustav-Adolf-Werk v Bad Herrenalbe. V Erlangene 20. januára rokoval s Dr. R.Stahlom, generálnym tajomníkom MLB.

 

P. A. | 27.1.2010

viac

Pripravuje sa stretnutie v Drážďanoch

V dňoch 21. – 22. januára 2010 sa generálny biskup Miloš Klátik spolu s riaditeľom GBÚ Dušanom Vagaským zúčastnili na zasadnutí medzinárodnej prípravnej skupiny Stretnutia kresťanov Drážďany 2011.

 

P. A. | 27.1.2010

viac

Slávnosť inštalácie v Piešťanoch

Pre CZ Piešťany a dcérocirkev Nová Lehota bol 17. január 2010 zvlášť významný a požehnaný. Branislava Dolinského za zborového farára inštaloval senior Mgr. Boris Mišina a kázňou slova Božieho poslúžil generálny biskup Miloš Klátik.

 

Matej Tóth, kronikár CZ  | 21.1.2010

viac

V Bratislave majú KROK

15. 1. 2010 na Panenskej 25 v Bratislave otvorili priestory Centra ED pre deti a mládež KROK. Na slávnostnom otvorení boli aj generálny biskup Miloš Klátik a dištriktuálny biskup Milan Krivda.

 

Edita Škodová | 21.1.2010

viac

Novoročné prijatie u pána prezidenta

Generálny biskup Miloš Klátik, generálny dozorca Pavel Delinga a dištriktuálny biskup Milan Krivda sa na pozvanie prezidenta SR Ivana Gašparoviča zúčastnili na tradičnom novoročnom prijatí prezidentom SR.

 

Edita Škodová | 13.1.2010

viac

Bude internetová televízia

8. januára 2010 sa na GBÚ v Bratislave zišiel prípravný tím k projektu Evanjelický mediálny program – Internetová televízia ECAV na Slovensku.

 

Edita Škodová | 11.1.2010

viac

Jerzy Samiec novým biskupom v Poľsku

Inštalácia nového biskupa Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Poľsku Jerzyho Samieca sa konala 6. januára 2010, na sviatok Zjavenia Krista Pána mudrcom. Slávnostnú inštaláciu vykonal odchádzajúci biskup Janusz Jagucki a spoluinštalujúcim biskupom bol generálny biskup Miloš Klátik.

 

-eš- | 8.1.2010

viac

Sté jubileum modlitebne v Jakubovanoch

V druhú adventnú nedeľu si veriaci vo filiálke Jakubovany patriacej do CZ Liptovský Ondrej pripomenuli 100 rokov od posviacky modlitebne, ktorá predtým slúžila ako evanjelická škola. Zvesťou slova Božieho poslúžil generálny biskup Miloš Klátik.

 

-mk- | 4.1.2010

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart