Ďalšie stretnutie s ústavnými činiteľmi

Tradičné stretnutie našich ústavných činiteľov a predstaviteľov ECAV na Slovensku, ktoré sa zvykne konať na začiatku kalendárneho roka, sa uskutočnilo 9. februára v Bratislave.

 

-eš- | 15.2.2010

viac

Nové námestie v Žiline

Pri príležitosti osláv 400. výročia Žilinskej synody by malo v Žiline pribudnúť námestie na jej počesť. Malo by sa volať Námestie Žilinskej synody. Hovorí o tom návrh všeobecno-záväzného nariadenia na webovej stránke mesta.

 

Dušan Vagaský | 12.2.2010

viac

K prenosom zo služieb Božích v r. 2010

Na GBÚ v Bratislave sa 8. februára 2010 na seminári venovanom prenosom zo služieb Božích v rozhlase a televízii stretli farári a farárky z cirkevných zborov, z ktorých sa tieto prenosy uskutočnia v r. 2010. Pôjde o 8 prenosov v STV a 15 prenosov v SRo.

 

-eš- | 12.2.2010

viac

Prenasledovanie ECAV v rokoch 1948 – 1989

Konfederácia politických väzňov Slovenska a Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Modra usporiadali celoslovenské spomienkové stretnutie na tému Prenasledovanie Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku v rokoch 1948 – 1989, ktoré konalo v sobotu 6. februára 2010 v Modre.

 

Peter Sandtner, KPVS | 11.2.2010

viac

Zo zasadnutia generálneho presbyterstva 1-2010

Po prvý raz v tomto roku zasadalo Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku (GP) 5. februára 2010 v Prešove. Po úvodnej pobožnosti, ktorú vykonal brat dištriktuálny biskup VD ECAV na Slovensku S. Sabol, sa začala pracovná časť rokovania GP, a to schválením zápisníc z minulých zasadnutí GP.

 

D. Vagaský, riaditeľ GBÚ | 9.2.2010

viac

Inštalácia predstaviteľov GAW v Lipsku

V piatok 29. 1. 2010 sa v Lipsku konali slávnostné služby Božie, na ktorých inštalovali Enno Haaksa, nového generálneho tajomníka spolku GAW. Generálny biskup Miloš Klátik spoluliturgoval pri Večeri Pánovej.

 

Edita Škodová | 5.2.2010

viac

Pripomenuli si výročie úmrtia prvého generálneho biskupa

V rámci Roka kresťanskej kultúry a pri príležitosti 80. výročia úmrtia biskupa Jura Janošku sa v nedeľu 31. 1. 2010 v Evanjelickom chráme v Dolnom Kubíne uskutočnil priamy prenos rozhlasových služieb Božích. Slávnostným kazateľom bol dôstojný brat generálny biskup Miloš Klátik.

 

-mk- | 5.2.2010

viac

DonauFriedensWelle už od septembra

V dňoch 25. – 26. januára 2010 sa v Mníchove uskutočnilo ďalšie stretnutie prípravného tímu zástupcov evanjelických cirkví, ktoré spolupracujú na príprave projektu DonauFriedensWelle – Dunajská vlna mieru, ktorý sa začne v septembri 2010 v Ulme a na Slovensko dorazí v marci 2011.

 

Marcela Kmeťová, tajomníčka pre zahraničie | 1.2.2010

viac

BSK chce nadviazať aj na tradície evanjelického školstva

Obojstranný záujem na spolupráci v rámci BSK v oblasti školstva, kultúry a sociálnych vecí prejavili na spoločnom stretnutí 26. 1. 2010 župan BSK Pavol Frešo a generálny biskup Miloš Klátik.

 

Peter Húska | 28.1.2010

viac

Tlačovka k Roku kresťanskej kultúry 2010

Na tlačovej besede 26. 1. 2010 projekt Roka kresťanskej kultúry 2010 (RKK) predstavili zástupcovia Konferencie katolíckych biskupov Slovenska (KBS) a Ekumenickej rady cirkví (ERC) v SR, ktoré ho vyhlásili za podpory Ministerstva kultúry (MK) SR. Inštitucionálny garantom RKK je Národné osvetové centrum (NOC).

 

TASR, -eš- | 28.1.2010

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart