Pôstna pobožnosť GBÚ a ED ECAV

V Tichom týždni sa v stredu 31. 3. 2010 o 14.00 hod. na pôstnych službách Božích stretli pracovníci GBÚ spoločne s pracovníkmi Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku.

 

Edita Škodová | 6.4.2010

viac

Veľký piatok vo Veľkom kostole

Vo Veľkom ev. kostole v Bratislave na veľkopiatkových službách Božích privítali pána podpredsedu vlády D. Čaploviča; kázal generálny biskup M. Klátik. Veľkopiatkové SB z Ev. kostola v Košiciach odvysielala STV 2; kázal dištriktuálny biskup S. Sabol; Slovenský rozhlas priniesol pašiové SB zo Slovenskej Vsi; kázala zborová farárka Ľ. Sobanská. Na 1. slávnosť veľkonočnú TA 3 odvysiela SB z Ev. kostola v Senci; účasť prisľúbil pán prezident SR I. Gašparovič; kázať bude generálny biskup M. Klátik.

 

Edita Škodová | 2.4.2010

viac

Rokovanie s generálnym riaditeľom STV

Na žiadosť generálneho biskupa Miloša Klátika sa 31. 3. 2010 v STV uskutočnilo jeho stretnutie s generálnym riaditeľom STV Štefanom Nižňanským. Na rokovaní sa zúčastnil aj programový riaditeľ STV Roman Lipták a tajomníčka pre mediálnu komunikáciu Edita Škodová.

 

Edita Škodová | 31.3.2010

viac

Návšteva v Českobratskej cirkvi evanjelickej

Na pozvanie Synodnej rady a Ústrednej cirkevnej kancelárie Českobratskej cirkvi evanjelickej bolo 26. marca 2010 na pracovnej návšteve ČCE 17 pracovníkov GBÚ ECAV na Slovensku pod vedením generálneho biskup M. Klátika a riaditeľa GBÚ D. Vagaského.

 

Edita Škodová | 29.3.2010

viac

Generálny biskup prijal nových veľvyslancov

Generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik prijal na Generálnom biskupskom úrade v Bratislave novovymenovaných veľvyslancov Jána Foltína a Milana Dubčeka.

 

Edita Škodová | 22.3.2010

viac

Misia na Níle sa predstavila

Dňa 10. 3. 2010 navštívili predstavitelia Misie na Níle zo Švajčiarska generálneho biskupa ECAV Miloša Klátika a aj ako predsedu ERC na Slovensku ho informovali o činnosti Misie na Níle.

 

Eva Kolesárová | 19.3.2010

viac

Prezident prijal generálneho tajomníka SLZ

Prezident SR Ivan Gašparovič 17. 3. 2010 prijal generálneho tajomníka Svetového luteránskeho zväzu Ishmaela Noka pri príležitosti rokovania Predvalného zhromaždenia SLZ pre Európu (viac v rubrike VALNÉ ZHROMAŽDENIE SLZ). Na stretnutí boli aj viceprezident SLZ pre Európu Peter Stoll a generálny biskup Miloš Klátik.

 

-eš- | 18.3.2010

viac

Rokovanie so splnomocnencom vlády pre rómske komunity

Na prijatí predstaviteľov ECAV predsedom vlády SR R. Ficom, ktoré sa konalo 18. 2. 2010 na Úrade vlády SR, informovali predstavitelia ECAV o projekte Evanjelium do rómskych domácností, ktoré ECAV na Slovensku rozvíja v spolupráci s nemeckými evanjelickými cirkvami.

 

D. Vagaský, riaditeľ GBÚ | 17.3.2010

viac

21. konferencia Modlitebného spoločenstva

V poradí už 21. konferencia Modlitebného spoločenstva ECAV na Slovensku sa konala 12. -14. marca 2010 v priestoroch Strednej odbornej školy v Poprade.

 

Ľuboslav Beňo, vedúci MOS  | 16.3.2010

viac

ECAV spustila internetovú televíziu

ECAV na Slovensku spustila 1. marca 2010 svoju internetovú televíziu. Jej návštevníci ju nájdu na adrese www.ecav.sk kliknutím na logo EMP – Internetová televízia ECAV na Slovensku. 12. 3. o 10.00 hod. sa na BÚ ZD ECAV vo Zvolene uskutoční stretnutie zástupcov seniorátov s cieľom vytvoriť sieť spolupracovníkov.

 

-mk, -zz-  | 11.3.2010

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart