Prerokovali vydanie Zbierky CPP

9. novembra 2009 sa na Generálnom biskupskom úrade v Bratislave konalo prvé zasadnutie pracovnej skupiny na prípravu a vydanie Zbierky cirkevnoprávnych predpisov (CPP).

 

Edita Škodová | 10.11.2009

viac

Nemecký veľvyslanec navštívil GBÚ

3. novembra 2009 sme na GBÚ v Bratislave privítali vzácnu návštevu – nového veľvyslanca Spolkovej republiky Nemecko v Slovenskej republike pána Dr. Axela Hartmanna.

 

Edita Škodová | 9.11.2009

viac

Evanjelici v Haliči majú svoj chrám Boží

V sobotu 31. 10. 2009 v deň Pamiatky reformácie sa konala posviacka obnoveného kostola v Haliči – filiálke CZ Mašková (NOS). Posviacku chrámu Božieho vykonal brat generálny biskup Miloš Klátik.

 

Marcela Kmeťová | 9.11.2009

viac

Synoda rakúskych evanjelikov v Salzburgu

Generálny biskup Miloš Klátik v dňoch 4. a 5. 11. 2009 zastupoval našu cirkev na zasadnutí Synody Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania a helvétskeho vyznania, ktorá sa konala v Salzburgu.

 

-eš- | 9.11.2009

viac

Nášteva z Farárskeho spolku Württemberg

V dňoch 24. 10. – 1. 11. 2009 navštívila našu cirkev skupina bratov farárov a sesier farárok z Farárskeho spolku Ev. krajinskej cirkvi vo Württembersku pod vedením svojho predsedu Christiana Buchholza.

 

Edita Škodová | 6.11.2009

viac

Putovný pohár získali Hronsečania

30. 10. 2009 sa v priestoroch Liptov arény v Liptovskom Mikuláši uskutočnilo prvé celoslovenské kolo futbalového turnaja o pohár generálneho biskupa ECAV na Slovensku. Zúčastnili sa ho víťazi a „strieborní“ z dištriktuálnych kôl.

 

Š. Kiss, tajomník GBÚ pre vzdelávanie a misiu | 5.11.2009

viac

Biskupi sa stretli s kaplánmi

Vo štvrtok 29. 10. 2009 sa na GBÚ uskutočnilo stretnutie kaplánov Západného dištriktu ECAV na Slovensku s dištriktuálnym biskupom ZD M. Krivdom, na ktorom sa zúčastnil i generálny biskup M. Klátik.

 

Daniel Baláž, zborový kaplán Stará Turá | 3.11.2009

viac

Výjazdové zasadnutie ČCE v Bratislave

27. 10. 2009 sa na GBÚ v Bratislave konalo výjazdové zasadnutie Synodnej rady Českobratskej cirkvi evanjelickej. Hostí z partnerskej cirkvi privítal generálny biskup M. Klátik a riaditeľ GBÚ D. Vagaský.

 

Edita Škodová | 29.10.2009

viac

Generálna synoda VELKD v Ulme

11. generálna synoda Spojenej evanjelicko-luteránskej cirkvi v Nemecku (VELKD) sa v dňoch 22. – 24. 10. a 28. 10. 2009 zišla v Ulme na 2. zasadnutí. Za ECAV na Slovensku sa na nej zúčastnil generálny biskup M. Klátik.

 

Edita Škodová | 29.10.2009

viac

Na návšteve rakúskeho veľvyslanectva

Generálny biskup Miloš Klátik sa 27. októbra 2009 na pozvanie rakúskeho veľvyslanectva zúčastnil na recepcii pri príležitosti rakúskeho štátneho sviatku. Pri tejto príležitosti sa stretol s veľvyslancom Rakúskej republiky v Slovenskej republike Dr. Helmutom Wesselym.

 

-eš- | 28.10.2009

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart