Rodinný tábor v Crikvenici

Pomaly sa začína čas výletov a táborov. Evanjelickému a. v. cirkevnému zboru Ilok sa podarilo už jeden pekný tábor absolvovať. Konal sa od 19. do 24. 4. 2010 v Crikvenici. Zúčastnili sa na ňom hostia z Nemecka, Ameriky, Srbska, Fínska a prvý raz aj gen. biskup M. Klátik s manželkou Oľgou.

 

B. Sajáková, ev. farárka v Iloku | 10.5.2010

viac

So študentmi EBF UK o sociálnej pomoci

V utorok 27. apríla 2010 sa na GBÚ v Bratislave uskutočnilo stretnutie generálneho biskupa Miloša Klátika so študentmi 4. ročníka dennej i externej formy odboru Evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci.

 

Miloslav Gdovin | 5.5.2010

viac

8. valné zhromaždenie Spoločenstva evanjelických žien

Pod heslom Neboj sa, lebo ja som s Tebou! z knihy proroka Izaiáša (Iz 41, 10) sa nieslo 8. valné zhromaždenie (VZ) Spoločenstva evanjelických žien (SEŽ) 1. mája 2010 v Klenovci.

 

Daniela Horínková  | 5.5.2010

viac

Zo zasadnutia GP 2 - 2010 z 9. 4. 2010

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku (GP), ktoré bolo zvolané na 9. apríla 2010 do Bratislavy, sa začalo úvodnou pobožnosťou, ktorou v modlitebni GBÚ generálnym presbyterom a zamestnancom GBÚ poslúžila sestra farárka O. Klátiková.

 

D. Vagaský, riaditeľ GBÚ | 23.4.2010

viac

Generálny biskup u výsadkárov v Žiline

Na 5. pluk špeciálneho určenia (5. PSU) v Žiline zavítal 15. 4. 2010 generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik v sprievode generálneho duchovného EPS v OS SR a OZ SR plk. Ing. Mgr. Jaroslava Balockého ho prijal zástupca veliteľa pplk. Ing. Milan Salaj.

 

Ján Ondrejčin | 19.4.2010

viac

Aj Milan Hodža má poštovú známku

V sobotu 17. 4. 2010 sa v Sučanoch konala slávnostná inaugurácia poštovej známky venovanej M. Hodžovi. Na slávnosti vystúpil s príhovorom aj podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny D. Čaplovič. Za ECAV na Slovensku sa na slávnosti zúčastnila tajomníčka pre mediálnu komunikáciu E. Škodová a zboroví farári E. a J. Oslíkovci.

 

Edita Škodová | 19.4.2010

viac

Energetický manažment v ECAV

V piatok 9. 4. 2010 sa konalo školenie energetického manažmentu na Biskupskom úrade ZD vo Zvolene. Prednášali brat Eberhard Müller, zástupca Diakonie vo Württembersku, Jens Lattke, zástupca z partnerskej cirkvi v strednom Nemecku, a Markus Homburg, odborník v oblasti solárnych zariadení.

 

Marcela Kmeťová, tajomníčka pre zahraničie | 12.4.2010

viac

Posledná rozlúčka so sestrou farárkou Petrou Rollerovou

V Ulme sa 7. apríla 2010 konala posledná rozlúčka so sestrou farárkou Petrou Rollerovou, na ktorej sa zúčastnili aj generálny biskup Miloš Klátik s manželkou Oľgou a predseda Združenia evanjelických duchovných Jaroslav Matys.

 

 | 8.4.2010

viac

Veľkonočná nedeľa v Senci

Na 1. slávnosť veľkonočnú televízia TA 3 odvysielala služby Božie z Ev. a. v. kostola v Senci. Zúčastnil sa na nich pán prezident SR Ivan Gašparovič; kázal brat generálny biskup Miloš Klátik. Liturgoval domáci brat farár Tibor Jančík a piesňami poslúžil zborový spevokol.

 

Edita Škodová | 7.4.2010

viac

2. slávnosť veľkonočná vo Vrbovom

Na 2. slávnosť veľkonočnú, 5. marca 2010, navštívil Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Vrbové dôstojný brat generálny biskup Mgr. Miloš Klátik, PhD., s manželkou Oľgou Klátikovou.

 

Miroslav Jäger, zborový farár | 7.4.2010

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart