V Považskej Bystrici posvätili píšťalový organ

V považskobystrickom evanjelickom cirkevnom zbore sme mali možnosť prežiť v 3. pôstnu nedeľu 24. marca 2019 vzácnu a požehnanú príležitosť – posviacku píšťalového organa.

 

Ľubica Juríčková, poddozorkyňa CZ Považská Bystrica | 28.3.2019

viac

Jubilejná 30. konferencia Modlitebného spoločenstva ECAV

Naše Modlitebné spoločenstvo ECAV (MoS) na Slovensku ako pokračovateľ Modlitebného bratstva sa stretáva a modlí za prebudenie cirkvi a spoločnosti už 30 rokov. Na svojom pamätnom mieste, v Liptovskom Hrádku, kde sa v r. 1990 konala aj prvá, zakladajúca konferencia, sa 22.-24.3.2019 zišlo 150 bratov a sestier z celého Slovenska, aby si toto milé jubileum pripomenuli.

 

Ľuboslav Beňo, hospodár MoS ECAV | 28.3.2019

viac

Zo zasadnutia generálneho presbyterstva dňa 8. 2. 2019

Dňa 8. februára sa vo Zvolene po prvý krát v roku 2019 konalo zasadnutie generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku.

 

media@ecav.sk | 28.3.2019

viac

Z teologických dní Spolku Martina Luthera 2019

V dňoch 11. – 13. februára 2019 sa v Nemeckom mestečku Hofgeismar pri Kasseli konali teologické dni Spolku Martina Luthera (Martin-Luther-Bund). ECAV na Slovensku zastupovala tajomníčka pre zahraničie GBÚ, Marcela Kmeťová.

 

Marcela Kmeťová, tajomníčka pre zahraničie, ausland@ecav.sk | 25.3.2019

viac

Literárny večer v Hainburgu

„Dokonalosť je norma nebies“, povedal kedysi dávno Johann Wolfgang Goethe. A jej nájdenie je jedna z najhlbších ľudských túžob. Biblia ako základný rámec dokonalosti predstavuje vzťah lásky, ktorého absolútnym vzorom je vzťah Boha voči človeku. Avšak aj táto predstava ponecháva priestor pre rôzne podoby dokonalosti. Jeden z okamihov, kedy dokonalosť presahuje do života človeka, je aj prostredníctvom poézie. Tak sme to mohli zažiť aj pri stretnutí v kostole Martina Luthera v Hainburgu an der Donau, kde sa pre zážitok dokonalosti spojilo niekoľko rôznych faktorov.

 

media(at)ecav.sk | 25.3.2019

viac

Dôchodci z Príboviec sa starajú o opustené hroby

Členovia Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Príbovciach na svojej výročnej schôdzi, ktorá sa konala začiatkom roka, za hojnej účasti svojich členov, zástupkyne okresnej organizácie Júlie Ďuricovej, ako aj bývalého starostu obce Jaroslava Brzáka a novej starostky obce Eriky Vrabcovej, si pripomenuli všetky akcie, ktoré usporiadali.

 

Ľubomír Žila | 25.3.2019

viac

Program Stretnutia kresťanov v Grazi 2020 bude pestrý

V utorok, 19. februára sa stretla prípravná skupina v oblasti program k pripravovanému Stretnutiu kresťanov v Grazi 2020. Stretnutie viedol Thomas Rehner, superintendent evanjelickej diecézy Steiermark v Rakúsku.

 

Marcela Kmeťová, tajomníčka pre zahraničie, ausland@ecav.sk | 25.3.2019

viac

Storočnica narodenia Pavla Uhorskaia (2.3.1919 – 5.10. 2010)

„A my vieme, že milujúcim Boha, povolaným podľa rady Božej, všetky veci slúžia na dobro.“ Rim 8,28 V Tomášovciach pri Lučenci sa 2. marca 1919 v chudobnej roľníckej rodine narodil Pavel Uhorskai. Jeho život bol dramatický, v službe evanjelia i boľavý; v rokoch 1951-1953 bol väzňom pre Slovo Božie v Leopoldove a Ilave; neskoršie bol členom tajného teologického krúžku verných bratov, kde s modlitbami pripravovali nový začiatok v cirkvi, keď skončí totalita a diktatúra KSČ. Takmer 40 rokov nepôsobil ako farár, ale v priemyselnej výrobe. V rokoch 1990-1994 bol Pavel Uhorskai generálnym biskupom Evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku.

 

media@ecav.sk | 25.3.2019

viac

Svetový deň modlitieb v CZ ECAV Kremnica

CZ ECAV na Slovensku Kremnica pripravil a aj zrealizoval v Evanjelickom kostole v Kremnici 1.3. 2019 ekumenickú bohoslužbu v rámci Svetového dňa modlitieb, ktorú pripravili ženy zo Slovinska. CZ ECAV na Slovensku v Kremnici sa už dvadsiatykrát zapojil do Svetového dňa modlitieb. Pre členov Evanjelickej cirkvi a. v. a Rímsko - katolíckej cirkvi v Kremnici sa ekumenická bohoslužba v rámci Svetového dňa modlitieb stala neodmysliteľnou aktivitou. Každý rok v Kremnici tak vyjadrujeme v modlitbách podporu ženám, ktoré bohoslužbu pripravili.

 

Božena Schniererová, vedúca SEŽ, CZ ECAV Kremnica | 21.3.2019

viac

Koncert Hommage á Bach

Cirkevný zbor ECAV Vranov nad Topľou a umelecké zoskupenie Musica Poetica Vás pozývajú na Koncert Hommage á Bach venovaný výročiu narodenia J. S. Bacha, ktorý sa uskutoční v nedeľu 31. marca o 16.00 hod. v ev. Chráme Ducha Svätého vo Vranove nad Topľou.

 

Martin Vargovčák | 21.3.2019

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart