V Rim. Sobote majú EZŠ Zlatice Oravcovej

CZ ECAV Rimavská Sobota usporiadal 26. 9. 2010 v spolupráci s Ev. základnou školou Zlatice Oravcovej slávnosť, kde kázal generálny biskup ECAV Miloš Klátik a prihovoril sa biskup Reformovanej kresťanskej cirkvi László Fazekas.

 

- b-  | 30.9.2010

viac

Spomienka na J. Janošku a storočnicu Posla

Na záver konferencie Sláva šľachetným sa 19. 9. 2010 v Evanjelickom kostole v Liptovskom Mikuláši konali služby Božie, venované spomienke na troch šľachetných – J. Janošku, B. Bjørnsona a R. W. Setona-Watsona, ako aj 100. výročiu vydávania Ev. posla spod Tatier.

 

Edita Škodová | 30.9.2010

viac

Trojpartnerstvo sa stretlo v nemeckej Gothe

Augustiánsky kláštor v meste Gotha v Durínsku sa v dňoch 21. – 24. septembra 2010 stal miestom živého a inšpirujúceho stretnutia členov ECAV na Slovensku s bratmi a sestrami z partnerských evanjelických cirkví vo Württembersku a Strednom Nemecku.

 

Daniel Midriak, podpredseda Synody ECAV na Slovensku | 28.9.2010

viac

Evanjelici z okolitých zborov ozdobili Sitno

V deň pracovného pokoja 15. 9. 2010 prijali evanjelici zo zborov Hodruša-Hámre, Pliešovce, Baďan so svojimi sestrami farárkami a bratom kaplánom, ako aj so sestrou farárkou z CZ Hrochoť pozvanie od Cirkevného zboru ECAV Banská Štiavnica na turistický výstup na Sitno.

 

-LK- | 23.9.2010

viac

Dva dôvody na radosť v Krnči

V Ev. chráme Božom v Krnči, filiálke CZ ECAV Nitrianska Streda, v nedeľu 12. 9. 2010 privítali generálneho biskupa M. Klátika na slávnosti 40. výročia posvätenia chrámu, ako aj posviacky po generálnej oprave.

 

Pavol Remeň | 20.9.2010

viac

V Prešove radostne privítali nový školský rok

V Prešove sa 2. septembra 2010 konala slávnosť prinavrátenia budovy Nového kolégia a otvorenia Evanjelickej spojenej školy v Prešove. Pásku vo vstupnej hale Nového kolégia prestrihol dištriktuálny biskup VD Slavomír Sabol a prorektor Prešpovskej univerzity prof. PhDr. Peter Kónya, PhD.

 

Edita Škodová | 10.9.2010

viac

Sviatok v CZ ECAV Považská Bystrica

V CZ ECAV Považská Bystrica si 5. 9. 2010 pripomenuli 70. výročie položenia základného kameňa modlitebne. Zároveň sa konala posviacka novej veže a zvonov i obnovených priestorov kostola i zborového domu, ktorú vykonal brat senior TUS Jozef Havrila. Kázňou slova Božieho poslúžil generálny biskup Miloš Klátik.

 

Edita Škodová | 10.9.2010

viac

Podunajská vlna mieru odštartovala z Ulmu

5. septembra 2010 sa v ulmskom Münsteri konali otváracie služby Božie k medzinárodnému cirkevnému projektu DonauFriedensWelle – Podunajská vlna mieru. Kázňou slova Božieho poslúžil brat biskup Evanjelickej krajinskej cirkvi vo Württembersku Frank O. July.

 

Marcela Kmeťová, tajomníčka pre zahraničie | 7.9.2010

viac

Generálny biskup sa stretol s ministrom Zsoltom Simonom

Generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik sa 19. augusta 2010 na pozvanie ministra pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Zsolta Simona (Most-Híd) zúčastnil na otvorení 37. ročníka výstavy Agrokomplex v Nitre.

 

-mk- | 3.9.2010

viac

Posledné zbohom Milanovi Urbánkovi

Vo veku 82 rokov zomrel 22. augusta 2010 evanjelický farár Milan Urbánek. Posledná rozlúčka sa uskutočnila 25. augusta v Evanjelickom chráme v Lubine. Kázňovým prívetom sa pozostalým prihovoril generálny biskup Miloš Klátik.

 

-mk-  | 3.9.2010

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart