Obchod s ľuďmi je realitou

V dňoch 22. - 26. 11. 2010 sa na školení k problematike obchodu s ľuďmi vo vzdelávacom stredisku MVSR Smrekovec na Donovaloch zúčastnilo 40 duchovných ECAV. Organizátorom bolo MVSR, ktoré toto školenie ponúklo evanjelickej cirkvi.

 

Štefan Kiss, tajomník pre misiu | 29.11.2010

viac

Konferencia Slovákov žijúcich v zahraničí

Stála konferencia Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2010 sa dnes začala v Kongresovom centre City Hotel Bratislava pod záštitou premiérka Ivety Radičovej. Pozdravný príhovor na úvod konferencie mal aj brat generálny biskup Miloš Klátik.

 

Edita Škodová | 29.11.2010

viac

Stretnutie s ministrom Zsoltom Simonom

Brat generálny biskup Miloš Klátik sa dnes stretol na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR s pánom ministrom Zsoltom Simonom. Sprevádzali ho tajomníčky GBÚ Daniela Veselá a Edita Škodová.

 

Edita Škodová | 26.11.2010

viac

Zbor biskupov zasadal s Výborom misie ECAV

V piatok 26. 11. 2010 sa na GBÚ uskutočnilo spoločné zasadnutie Zboru biskupov a Výboru misie ECAV na Slovensku, na ktorom sa zúčastnili aj tajomníčky GBÚ Edita Škodová a Daniela Veselá a sestra farárka Oľga Klátiková.

 

Edita Škodová | 26.11.2010

viac

Z konferencie v Liebfrauenbergu

V dňoch 24. – 27. októbra 2010 sa v Liebfrauenbergu (Francúzsko) konala konferencia, ktorú organizovala Evanjelická krajinská cirkev vo Württembersku. Jej témou bolo: „Spravodlivosť a pokoj sa pobozkajú. Na ceste k ekumenickému mierovému zhromaždeniu 2011“.

 

Erika Valková-Krišťáková, Eva Germanová  | 25.11.2010

viac

Návšteva W. Horna u generálneho biskupa

Bývalého rakúskeho superintendenta Wernera Horna prijal brat generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik 24. novembra 2010 na Generálnom biskupskom úrade v Bratislave.

 

Marcela Kmeťová  | 25.11.2010

viac

Z rokovania v Slovenskom rozhlase

Na rokovaní brata generálneho biskupa M. Klátika v Slovenskom rozhlase 24. 11. 2010 programového riaditeľa SRo Ľ. Machaja zastupoval pán Ľ. Kasala, poverený vedením Centra publicistiky SRo. Do jeho kompetencie patrí aj náboženské vysielanie SRo.

 

Edita Škodová | 25.11.2010

viac

Z rokovania s ministrom kultúry D. Krajcerom

Brat generálny biskup Miloš Klátik 25. novembra 2010 rokoval na Ministerstve kultúry SR s ministrom kultúry SR Danielom Krajcerom. Sprevádzali ho predseda ZED Jaroslav Matys a tajomníčka pre mediálnu komunikáciu Edita Škodová.

 

Edita Škodová | 25.11.2010

viac

Pocta Tešedíkovcom v Púchove

V nedeľu 14. 11. 2010 bola v CZ ECAV v Púchove pri príležitosti 300. výročia narodenia Samuela Tešedíka st. slávnosť odhalenia pamätnej tabule S. Tešedíkovi st. a jeho synovi, ktorej predchádzali služby Božie. Kázal na nich brat generálny biskup Miloš Klátik.

 

Ondrej Rišiaň, zborový farár | 23.11.2010

viac

KALME o nových formách komunikácie

Na valnom zhromaždení KALME a následnom seminári v Ríme 10. – 13. 11. 2010 sa za ECAV na Slovensku zúčastnili tajomníčka pre mediálnu komunikáciu E. Škodová a tajomník pre zahraničie a ITV D. Szadvári.

 

Edita Škodová | 19.11.2010

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart