Seniorátny konvent Liptovsko-oravského seniorátu

Konal sa v sobotu 13. 4. 2019 pred Kvetnou nedeľou, v cirkevnom zbore Žaškov. Rokovaniu predchádzali úvodné služby Božie v chráme Božom. Zvesťou Božieho slova poslúžil brat generálny biskup Ivan Eľko na základe biblického textu J 12,1-8. Poukázal na význam a vzácnosť obete Ježiša Krista ako Baránka. Na konvente bol ako hosť prítomný taktiež brat dištriktuálny biskup Slavomír Sabol, pani riaditeľka Evanjelickej materskej školy Magdalénka, ktorej zriaďovateľom je seniorát i pán starosta obce a člen cirkevného zboru Žaškov Milan Pavlovčík, ktorí pozdravili rokovanie konventu.

 

Vladimír Ferenčík, zborový farár Liptovský Mikuláš | 16.4.2019

viac

Rozhlasové služby Božie 19.4.2019 o 15:00 z Nitrianskej Stredy na Rádiu Regina

Cirkevný zbor Nitrianska Streda, ležiaci približne 10 km južne od okresného mesta Topoľčany, patrí do Považského seniorátu. Bol založený na rozhraní 16. a 17. storočia (1602).

 

Martin Bobák, námestný farár | 14.4.2019

viac

Seniorátny konvent Turčianskeho seniorátu

V nedeľu 31.3.2019 od 14:30 hod. sa konal v aule Biblickej školy v Martine seniorátny konvent TUS za účasti zástupcov všetkých 22 cirkevných zborov.

 

Marián Kaňuch, senior TUS | 10.4.2019

viac

Seniorátny konvent Košického seniorátu

Dňa 7.4.2019 sa v Košiciach konal Výročný účtovný konvent Košického seniorátu. Košický seniorát je v našej evanjelickej a.v. cirkvi na Slovensku najmenší, no jeho cirkevné zbory žijú aktívnym duchovným životom. Všetky cirkevné zbory seniorátu majú obsadené kňazské stanice, všetky cirkevné zbory majú svoje kostoly v príkladnom poriadku a všade sa konajú Služby Božie. Vo všetkých cirkevných zboroch sa vyučuje náboženstvo na ZŠ a takmer vo všetkých je práca s mládežou, dorastom, s deťmi, so ženami, spevokolmi...

 

Mgr. Samuel Linkesch, senior KOS | 8.4.2019

viac

Pozvánka na konferenciu "Fenomén Štefánik"

Ústredie EPS v OS SR a OZ SR Vás srdečne pozýva na medzinárodnú konferenciu „Fenomén Štefánik“, ktorá sa uskutoční v dňoch 13.- 14. mája 2019.

 

plk. Marian Bodolló, generálny duchovný OS a OZ SR | 8.4.2019

viac

Žiaci Evanjelickej spojenej školy v Martine boli na exkurzii v známom kníhlupectve

Mesiac knihy sa oslavuje už dlhé desiatky rokov. Konkrétne je to už od roku 1955, kedy ho v bývalom Československu, vyhlásili na počesť Mateja Hrebendu Hačavského. Cieľ bol naozaj jednoduchý – chceli tak podporiť záujem o knihy. Práve spomínaný Hačavský je s marcom spojený aj iným spôsobom. Práve tento mesiac je mesiacom jeho narodenia aj úmrtia. Matej Hrebenda Hačavský bol šíriteľ slovenskej a českej knihy, a aj keď bol slepý, jeho hendikep mu nijako nebránil v jeho vášni – zbieraní kníh. 

 

Ľubomír Žila | 8.4.2019

viac

Konvent Šarišsko-zemplínskeho seniorátu

Dňa 30. marca 2019 sa v Giraltovciach uskutočnil konvent Šarišsko-zemplínskeho seniorátu. Po prezentácii konventuálov sa konala úvodná pobožnosť v ev. a. v. chráme Božom. Božím Slovom poslúžil brat Jozef Juházy, námestný farár na mieste seniorálneho kaplána. Na základe príbehu o Eliášovi povzbudil všetkých prítomných ku väčšej horlivosti v službe pre Pána Boha a poukázal na dôležitosť modlitby, ktorá musí so službou kráčať ruka v ruke.

 

Mgr. Martin Chalupka, senior ŠZS | 5.4.2019

viac

Seniorátny konvent Dunajsko-nitrianskeho seniorátu

V sobotu, 30. marca 2019 sa v Nesvadoch uskutočnil Seniorátny konvent Dunajsko-nitrianskeho seniorátu za rok 2018. Pracovnej časti predchádzala slávnostná inštalácia sestry seniorky Márie Popičovej. Inštaláciu vykonal brat biskup ZD ECAV Ján Hroboň. Inštalačný príhovor postavil na základe biblických textov zo Ž16,8 a Mt14,22-33. Spoluliturgovali brat generálny biskup Ivan Eľko a emeritný senior DNS Ján Jančo. Slávnostnú atmosféru umocnil svojim vystúpením spevokol domáceho cirkevného zboru.

 

Štefan Bosák | 3.4.2019

viac

Seniorátny konvent Bratislavského seniorátu sa konal v Piešťanoch

V Chráme Božom v Piešťanoch sa 23.3.2019 začal výročný seniorátny konvent službami Božími. Prítomných delegátov privítala ses. zborová dozorkyňa Mgr. Natália Šestáková, PhD. a br. zborový farár ThDr. Branislav Dolinský. Prítomný bol aj pán primátor mesta Piešťany Mgr. Peter Jančovič, PhD., ktorý sa na úvod prihovoril delegátom, pozdravil rokovanie, v krátkosti poinformoval o dejinách mesta i zboru a pozval delegátov na prechádzku mestom. Za srdečný pozdrav sa pánovi primátorovi poďakovala ses. seniorka a odovzdala mu kvety.

 

Mgr. Miroslav Jäger, námestný farár na kaplánskom mieste BAS | 3.4.2019

viac

Seniorálny konvent Gemerského seniorátu

V sobotu 30. marca 2019 sa 105 delegátov z Gemerského seniorátu stretlo v chráme Božom v Gočove, aby spoločne zhodnotili uplynulý rok 2018 na výročnom seniorálnom konvente.

 

Mgr. Jana Ilčisková, zborová farárka CZ ECAV Štítnik | 1.4.2019

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart