Vernisáž výstavy Evy Husárikovej

Výstavu 52 obrazov známej insitnej maliarky z Kovačice Evy Husárikovej pod názvom „ORA ET LABORA“ – „Modli sa a pracuj“ 11. októbra 2010 otvoril generálny biskup Miloš Klátik, ktorý prevzal záštitu nad touto výstavou. Na vernisáž pricestovala z Kovačice aj pani Eva Husáriková so synom.

 

Edita Škodová | 12.10.2010

viac

Herliansky týždeň: Biblia – moje Písmo sväté

V poradí už 12. ročník biblicko-rekreačného týždňa Modlitebného spoločenstva ECAV sa konal v Herľanoch v dňoch 4. – 8. 10. 2010. Hlavnými prednášateľmi boli bratia farári Ľuboš Činčurák, Marek Cingeľ, Michal Hreško a Peter Mihoč.

 

Ľuboslav Beňo, zborový farár, Rankovce | 11.10.2010

viac

Deň nemeckej jednoty 3. októbra

Pri príležitosti Dňa nemeckej jednoty sa brat generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik zúčastnil na pozvanie veľvyslanca Spolkovej republiky Nemecko Axela Hartmana na slávnostnej recepcii.

 

Edita Škodová | 11.10.2010

viac

Na obede s predsedníčkou vlády

Na slávnostnom obede s predsedníčkou vlády Ivetou Radičovou sa 5. 10. 2010 stretli v Bratislave predstavitelia 13 z 18 cirkví a náboženských spoločností registrovaných v SR. Za našu cirkev sa na stretnutí zúčastnili členovia Zboru biskupov ECAV.

 

-eš- | 6.10.2010

viac

Turnaj o pohár generálneho biskupa

V sobotu 2. októbra 2010 sa v športovej hale v Badíne konal už druhý ročník celoslovenského futbalového turnaja o pohár generálneho biskupa. Výsledkom 2:1 sa víťazom tohto turnaja stalo mužstvo z CZ ECAV Rožňava.

 

Štefan Kiss, tajomník pre misiu | 5.10.2010

viac

Stretnutie kresťanov v Drážďanoch 2011

V Prahe sa 30. 9. – 1. 10. 2010 konalo ďalšie stretnutie zástupcov strednej a východnej Európy k prípravám 33. nemeckých evanjelických cirkevných dní (Kirchentag) v roku 2011 v Drážďanoch. Ich súčasťou bude i Stretnutie kresťanov v nadväznosti na Bratislavu 2008.

 

Marcela Kmeťová, tajomníčka pre zahraničie | 5.10.2010

viac

Zo zasadnutia GP 4 - 2010 z 1. 10. 2010

Na svojom prvom zasadnutí po ostatnej Synode Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ECAV) sa 1. októbra 2010 v Prešove zišlo Generálne presbytertvo ECAV (GP) na svojom tohoročnom štvrtom riadnom zasadnutí.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ | 4.10.2010

viac

Teologická konferencia v Liebfrauenbergu

V dňoch 13. – 15. septembra 2010 sa brat generálny biskup Miloš Klátik zúčastnil na pozvanie generálneho tajomníka spolku Martin-Luther-Bund (MLB) Rainera Stahla na teologickej konferencii MLB, ktorá sa konala vo francúzskom meste Liebfrauenberg.

 

Edita Škodová | 1.10.2010

viac

V Rim. Sobote majú EZŠ Zlatice Oravcovej

CZ ECAV Rimavská Sobota usporiadal 26. 9. 2010 v spolupráci s Ev. základnou školou Zlatice Oravcovej slávnosť, kde kázal generálny biskup ECAV Miloš Klátik a prihovoril sa biskup Reformovanej kresťanskej cirkvi László Fazekas.

 

- b-  | 30.9.2010

viac

Spomienka na J. Janošku a storočnicu Posla

Na záver konferencie Sláva šľachetným sa 19. 9. 2010 v Evanjelickom kostole v Liptovskom Mikuláši konali služby Božie, venované spomienke na troch šľachetných – J. Janošku, B. Bjørnsona a R. W. Setona-Watsona, ako aj 100. výročiu vydávania Ev. posla spod Tatier.

 

Edita Škodová | 30.9.2010

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart