Za prehĺbenie židovsko-kresťanského dialógu

V piatok 6. mája 2011 generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Miloš Klátik v spoločnosti prof. ThDr. Juraja Bándyho, vedúceho Katedry Starej zmluvy na Teologickej fakulte UK v Bratislave, a Dušana Vagaského, riaditeľa GBÚ, prijal na GBÚ v Bratislave prof. MUDr. Pavla Traubnera, PhD., čestného predsedu Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR, Dr. Štefániu Sališovú, predsedníčku Spoločnosti kresťanov a Židov na Slovensku,...

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ | 13.5.2011

viac

Pripravujú vydanie Zbierky zákonov

5. 5. 2011 sa na GBÚ konalo zasadnutie pracovnej skupiny, ktorú zvolal generálny biskup Miloš Klátik, aby sa posúdila konečná forma Zbierky zákonov pripravovanej na vydanie v ich aktuálnom znení. Nam pracovnom rokovaní sa okrem generálneho biskupa zúčastnili spracovatelia jednotlivých časti - bratia farári Ján Bunčák a Jaromír Šuma.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ | 6.5.2011

viac

Stretnutie s predsedom Žilinského samosprávneho kraja

Predsedníctvo ECAV na Slovensku - generálny biskup Miloš Klátik a generálny dozorca Pavel Delinga -prijalo 2. mája 2011 na Generálnom biskupskom úrade v Bratislave predsedu Žilinského samosprávneho kraja Juraja Blanára. Na stretnutí sa zúčastnil riaditeľ GBÚ Dušan Vagaský a tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu Daniela Veselá.

 

Daniela Veselá | 4.5.2011

viac

Slávnosť posvätenia nového ev. kostola v rakúskom Hainburgu

V sobotu 30. apríla t. r. bola v rakúskom mestečku Hainburg posviacka nového ev. kostola M. Luthera. "Nový kostol je miestom tolerancie a zmierenia," povedal superintendent domácej diecézy Dolné Rakúsko Paul Weiland. Slovo Božie zvestoval biskup ECAV v Rakúsku Michael Bünker.

 

V. Láska, -eš- | 4.5.2011

viac

Zo zasadnutia SLZ v Londýne

V dňoch 6. – 8. apríla 2011 sa brat generálny biskup Miloš Klátik zúčastnil na konferencii Svetového luteránskeho zväzu v Londýne, kde sa stretli zástupcovia európskych luteránskych cirkví s cieľom zhodnotiť doterajšiu činnosť a nájsť cestu na zlepšenie komunikácie medzi regiónmi.

 

Daniel Szadvári | 27.4.2011

viac

Podunajská vlna mieru v Budapešti

V Budapešti sa 20. apríla 2011 konalo centrálne zhromaždenie podujatia DonauFriedensWelle – Podunajská vlna mieru, keďže vlna služieb Božích po jej prechode Slovenskom prechádza tento mesiac Maďarskom. ECAV na Slovensku zastupoval brat generálny biskup Miloš Klátik.

 

Marcela Kmeťová | 27.4.2011

viac

Veľká noc 2011 v ECAV a v našich médiách

Na slávnostných pašiových službách Božích na Veľký piatok 22. 4. 2011 si evanjelickí veriaci opäť pripomenuli utrpenie Ježiša Krista a Jeho vykupiteľskú smrť na kríži. Priamy prenos zo služieb Božích v Nitrianskej Strede odvysielala STV 2 o 10.30 hod. Kázňou slova Božieho tu poslúžil brat generálny biskup Miloš Klátik, liturgiou a čítaním pašií poslúžili domáci brat farár Martin Bobák a sestra farárka Renáta Bobáková.

 

Edita Škodová | 27.4.2011

viac

Generálny biskup u dolnozemských Slovákov

Brat generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik sa na pozvanie biskupa Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Srbsku Samuela Vrbovského a predsedu kňazskej konferencie brata farára Jána Cicku v sprievode svojej manželky a hlavnej ekonómky GBÚ sestry M. Stašiniakovej zúčastnil na kňazskej konferencii Slovenskej ev. a. v. cirkvi v Srbsku.

 

Marta Stašiniaková | 20.4.2011

viac

V Berlíne sa pripravovali na Drážďany

Dňa 18. marca 2011 sa v Berlíne konalo stretnutie venované príprave biblických hodín na Kirchentagu v Drážďanoch. Na prípravnom stretnutí sa zúčastnil aj brat generálny biskup Miloš Klátik.

 

Marcela Kmeťová | 20.4.2011

viac

Z inštalácie biskupov v Namíbii

V dňoch 10. – 17. marca 2011 brat generálny biskup Miloš Klátik uskutočnil pracovnú cestu do Namíbie na pozvanie biskupa Evanjelickej luteránskej cirkvi v Namíbii (ELCIN) Thomasa Shivuteho.

 

Edita Škodová | 20.4.2011

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart