V Budapešti odhalili pamätnú tabuľu Jánovi Kollárovi

Pri príležitosti 200. výročia posvätenia evanjelického kostola na budapeštianskom Deákovom námestí odhalili 12. júna 2011 pamätnú tabuľu slovenskému básnikovi, pedagógovi, jazykovedcovi, filozofovi a zberateľovi ľudovej slovesnosti Jánovi Kollárovi.

 

TASR | 14.6.2011

viac

Z rokovania konventu Západného dištriktu

Konvent Západného dištriktu ECAV na Slovensku sa v tomto roku uskutočnil v Evanjelickom a. v. kostole v Senci 7. mája 2011. Pozvanie naň prijali generálny biskup Miloš Klátik a generálny dozorca Pavel Delinga. Hlasovacie právo využilo 48 zo 60 konventuálov.

 

M. Kováčiková, EPST č. 22 – 23, 8. 6. 2011 | 14.6.2011

viac

Dekádu boja proti násiliu ukončili na Jamajke

17. až 25. mája 2011 sa v jamajskom Kingstone konalo Medzinárodné ekumenické mierové zhromaždenie (MEMZ), ktoré ukončilo sériu stretnutí v rámci Dekády boja proti násiliu. Prítomní boli predstavitelia mnohých cirkví vrátane generálneho biskupa ECAV na Slovensku Miloša Klátika.

 

Daniel Szadvári | 14.6.2011

viac

Z osláv 150. výročia martinského Memoranda

V nedeľu 5. júna 2011 sa v Martine konali slávnostné služby Božie venované 150. výročiu prijatia Memoranda národa slovenského. Kázňou slova Božieho na nich poslúžil generálny biskup Miloš Klátik.

 

Edita Škodová | 11.6.2011

viac

Zástupcovia ECAV na Slovensku vystúpia na Stretnutí kresťanov v Nemecku

Na 33. nemeckých evanjelických cirkevných dňoch (Kirchentag) - Stretnutí kresťanov 2011 v Drážďanoch vystúpia v dňoch 1. až 5. júna viacerí zástupcovia Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku.

 

TASR, 1. 6. 2011 | 1.6.2011

viac

Zo zasadnutia Generálneho presbyterstva ECAV 4-2011 zo dňa 27. 5. 2011

Zasadnutie GP ECAV na Slovensku, ktoré sa posledný raz pred synodou opäť zišlo 27. mája 2011 v Bratislave, sa tentoraz nieslo trochu v komornejšej atmosfére, nakoľko zo 16 riadnych členov sa pre pracovné povinnosti museli ospravedlniť šiesti.

 

D. Vagaský, riaditeľ GBÚ  | 30.5.2011

viac

Ďalšie ocenenie známky k Žilinskej synode

Na ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja v Bratislave sa 17. mája 2011 konala milá slávnosť – prijatie u pána 1. podpredsedu vlády SR a ministra Jána Figeľa pri príležitosti ocenenia poštovej známky "400. výročie Žilinskej synody".

 

Dušan Vagaský | 28.5.2011

viac

Podunajská vlna mieru v Rumunsku

14. – 15. mája 2011 sa v Sibiu v Rumunsku konalo centrálne podujatie v rámci medzinárodného ekumenického projektu Podunajská vlna mieru. Za ECAV na Slovensku sa zúčastnila tajomníčka pre zahraničie Marcela Kmeťová.

 

Marcela Kmeťová | 23.5.2011

viac

420. výročie CZ ECAV Senica

V nedeľu 15. 5. 2011 si v Senici pripomenuli 420. výročie založenia svojho evanjelického cirkevného zboru. Na slávnosti boli prítomní generálny biskup Miloš Klátik s manželkou Oľgou, primátor mesta Ľubomír Parízek, prednostka mestského úradu Katarína Vrlová a delegácia zo Slovinska vedená farárom Gejzom Filom.

 

Oľga Zlochová | 19.5.2011

viac

Rokovanie na MSVaR SR

Na Ministerstve sociálnych vecí a rodiny SR sa 10. mája 2011 stretli minister Jozef Mihál a generálny biskup Miloš Klátik v sprievode hlavnej ekonómky GBÚ Marty Stašiniakovej a zástupcu riaditeľa Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku Jána Gaspera.

 

Ján Gasper, ED ECAV | 17.5.2011

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart