Kaplánske skúšky a ordinácia 2011

Dňa 7. júla 2011 sa na GBÚ v Bratislave konali kaplánske skúšky. Na skúšky sa prihlásilo 10 absolventov EBF UK, ktoré ukončili štúdium v magisterskom odbore evanjelická teológia. Skúšky úspešne absolvovalo 8 uchádzačov.

 

Daniela Veselá | 18.7.2011

viac

Podunajská vlna mieru sa končila v Ulme

V sobotu 2. júla 2011 sa v Neu-Ulme a Ulme konalo záverečné zhromaždenie medzinárodného projektu Donau-Friedens-Welle – Podunajská vlna mieru. ECAV na Slovensku zastupoval brat generálny biskup Miloš Klátik.

 

Marcela Kmeťová | 7.7.2011

viac

Stretnutie bratov biskupov v Györi

Generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik 27. júna 2011 osobne zagratuloval biskupovi Západného dištriktu Evanjelickej cirkvi v Maďarsku (MEE) Jánosovi Szemereimu k jeho zvoleniu do funkcie a zaželal mu v jeho náročnej práci veľa Božieho požehnania.

 

Dušan Vagaský | 28.6.2011

viac

Zasadala SYNODA ECAV na Slovensku 2011

V piatok a sobotu 24. a 25. júna 2011 v Trenčianskych Tepliciach rokovala tohtoročná Synoda ECAV na Slovensku − najvyšší orgán Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Slovensku. Zúčastnilo sa na nej všetkých 64 členov synody s rozhodujúcim hlasom a 16 synodálov s poradným hlasom.

 

Edita Škodová , tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ ECAV na Slovensku | 28.6.2011

viac

V Trenč. Tepliciach bude Synoda ECAV

TRENČIANSKE TEPLICE. V závere týždňa sa bude v Trenčianskych Tepliciach konať Synoda Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ECAV). Synoda ECAV je najvyšší orgán tejto cirkvi na Slovensku. Koná sa každý rok.

 

SITA; sme.sk; 20/06/2011 | 23.6.2011

viac

Na MK SR o budúcich aktivitách ECAV

Na Ministerstve kultúry SR 21. júna 2011 brat generálny biskup Miloš Klátik informoval ministra kultúry SR Daniela Krajcera o budúcich aktivitách našej cirkvi a pozval ho na slávnosti na Branči, ako aj na celocirkevné slávnosti k 200. výročiu narodenia M. M. Hodžu do Mošoviec a Rakše.

 

Edita Škodová , tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ ECAV na Slovensku | 23.6.2011

viac

Generálny biskup Miloš Klátik zvolený za predsedu Výboru pre teológiu a ekumenické vzťahy a za člena riadiaceho grémia SLZ

Na zasadnutí Rady SLZ v Ženeve 9. – 14. júna 2011 bol za predsedu novoutvoreného Výboru pre teológiu a ekumenické vzťahy a za člena riadiaceho grémia SLZ zvolený generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku PhDr. Miloš Klátik, PhD.

 

Daniel Szadvári, Edita Škodová | 21.6.2011

viac

Návšteva prof. Cartera z USA

Prof. Dr. Richarda E. Cartera s manželkou, ktorý pôsobí ako profesor teológie na Univerzite Saint Paul Concordia v Minnesote prijal na jeho žiadosť 15. júna 2011 brat generálny biskup Miloš Klátik.

 

Daniela Veselá | 19.6.2011

viac

Spomienka na Adama Hlovíka v Giraltovciach

1. mája 2011 sa v CZ ECAV Giraltovce konali slávnostné služby Božie pri príležitosti 160. výročia úmrtia Adama Hlovíka. Kázňou slova Božieho na nich poslúžil generálny biskup M. Klátik, ktorý túto slávnosť ohodnotil ako celocirkevnú a celonárodnú udalosť.

 

Vladimír Švač, dozorca CZ Giraltovce | 16.6.2011

viac

Na skusoch v Stuttgarte

10. 5. 2011 sa na biskupskom úrade našej partnerskej Evanjelickej cirkvi Württemberg v Stuttgarte uskutočnil celodenný seminár, cieľom ktorého bolo oboznámiť sa so skúsenosťami so zavádzaním elektronického informačného systému v ich cirkvi. Cestu vykonal Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, Ľubomír Turčan, člen generálneho hospodárskeho výboru, a Marcela Kmeťová, tajomníčka pre zahraničie.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ | 14.6.2011

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart