Nový spišský diecézny biskup

Na pozvanie apoštolského administrátora Františka Tondru sa generálny biskup a predseda ERC v SR Miloš Klátik zúčastnil na slávnostnom uvedení do úradu spišského diecézneho biskupa Štefana Sečku.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 12.9.2011

viac

Generálny biskup prijal veľvyslanca USA Theodora Sedwicka

Na pôde GBÚ prijal 9. septembra 2011 brat generálny biskup veľvyslanca USA na Slovensku Jeho excelenciu Theodora Sedwicka.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 9.9.2011

viac

Slávnosť u Slovákov v Albertirši

V sobotu 3. 9. 2011 sa v Albertirši v Maďarsku pri príležitosti 300. výročia založenia slovenského ev. a. v. cirkevného zboru konali slovensko-maďarské služby Božie, kde kázňou poslúžil generálny biskup Miloš Klátik.

 

Marcela Kmeťová | 8.9.2011

viac

Začiatok šk. roka v Rimavskej Sobote

5. septembra otvorili nový školský rok 2011/2012 v Rimavskej Sobote slávnostnými službami Božími, na ktorých kázal generálny biskup Miloš Klátik. Zároveň v škole odhalili pamätnú bustu Zlatice Oravcovej.

 

Viktória Lisáková, duchovná správkyňa | 7.9.2011

viac

Z rokovania správnej rady Podporného cirkevného fondu

Na biskupskom úrade Západného dištriktu vo Zvolene 26. 8. 2011 zasadala správna rada Podporného cirkevného fondu, aby prerokovala žiadosti o podporu z tohto fondu na II. polrok 2011.

 

Dušan Vagaský, predseda správnej rady, riaditel@ecav.sk | 6.9.2011

viac

Generálny biskup prijal starostku T. Rosovú

Starostka mestskej časti Bratislava-Staré Mesto PhDr. Tatiana Rosová navštívila Generálny biskupský úrad, aby spolu s generálnym biskupom Milošom Klátikom pokračovali v rozhovoroch o spolupráci mesta a cirkvi pri realizácii komunálnej politiky starostlivosti o občana a mesto, v ktorom žijeme.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 2.9.2011

viac

Generálny biskup navštívil Diakovce

Tretiu augustovú nedeľu generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik s manželkou, sestrou farárkou Oľgou Klátikovou, poctil svojou pastorálnou návštevou cirkevný zbor Diakovce a dcérocirkev Šaľa.

 

Zora Tuláková, námestná farárka | 26.8.2011

viac

RADOSŤ V SLUŽBE PÁNOVEJ - na konferencii ordinovaných žien ECAV

V pondelok 22. augusta 2011 sa v Aule Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave uskutočnila konferencia ordinovaných žien Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. Konferencia potvrdila, že ordinácia žien v našej cirkvi priniesla dobré ovocie.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 23.8.2011

viac

Ordinácia novokňazov − významný deň cirkvi

Slávnosť ordinácie novokňazov sa konala v sobotu 30. júla 2011 v Evanjelickom a. v. chráme Božom v Púchove. Priamy prenos zo slávnostných služieb Božích vysielala STV 2.

 

Ľubomír Turčan, riaditeľ Tranoscia, a. s., lubomir.turcan@tranoscius.sk | 12.8.2011

viac

Stretnutie absolventov EBF po 10 rokoch

Na deň 8. 8. 2011 sme sa tešili. Opäť sa uvidíme – tí, ktorí v roku 2001 končili štúdiá na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK a vo Veľkom kostole na Panenskej ul. boli ordinovaní za kňazov ECAV.

 

-jmp- | 10.8.2011

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart