Spomienka na bývalého brata biskupa Pavla Uhorskaia v Tomášovciach.

Pán Ježiš v každej dobe a na každom mieste vzbudí svojich verných služobníkov. Veríme tomuto zasľúbeniu, lebo dejiny kresťanstva nám to plne dokazujú. Medzi takýchto služobníkov možno zaradiť aj bývalého brata generálneho biskupa Pavla Uhorskaia.

 

Michal Gubo – zborový farár | 14.3.2019

viac

Svetový deň modlitieb v Banskej Štiavnici

Svetový deň modlitieb, ktorý sa konal v piatok 1. marca 2019 aj v Evanjelickom chráme Božom v Banskej Štiavnici, spojil kresťanov bratských cirkví v našom meste v úprimných prosbách k Trojjedinému Pánu Bohu o pomoc ťažko skúšaným ženám v Slovinsku.

 

Janka Bernáthová | 8.3.2019

viac

Vo Zvolene inštalovali novozvolených biskupov a uviedli nového generálneho dozorcu

V sobotu 2. marca sa v evanjelickom kostole Svätej Trojice vo Zvolene uskutočnili slávnostné služby Božie pri príležitosti inštalácie generálneho biskupa ECAV na Slovensku Ivana Eľka, biskupa Západného dištriktu ECAV na Slovensku Jána Hroboňa a úvodu do funkcie generálneho dozorcu ECAV na Slovensku Jána Brozmana, a to v duchu slov Písma: „Buď Tvoja milosť nad nami, ó Hospodine, ako my na Teba očakávame!“ Žalm 33, 22

 

Eva Bachletová, mediálna poradkyňa GBU ECAV, foto: Ľubomír Bechný | 6.3.2019

viac

Záznam zo slávnostných služieb Božích na Jednotke

Slávnostvné služby Božie pri príležitosti inštalácie generálneho biskupa Ivana Eľka a biskupa Západného dištriktu Jána Hroboňa a pri príležitosti úvodu do funkcie generálneho dozorcu Jána Brozmana z evanjelického kostola vo Zvolene.

 

media(at)ecav.sk | 4.3.2019

viac

Maškarný ples detí v Hornej Strehovej

V sobotu 23.2.2019 sa v KD v obci Horná Strehová konal II. fašiangový maškarný ples detí, ktorý organizovali cirkevné zbory Senné a Horná Strehová za pomoci OcÚ.

 

Jozef Dianiška | 4.3.2019

viac

ECAV na Slovensku vyslala do Policajného zboru ďalšieho duchovného

Rady Policajného zboru SR rozšíri ďalší duchovný Ekumenickej pastoračnej služby (EPS). V aule Evanjelickej bohosloveckej fakulty (EBF UK) bol 20. februára generálnym biskupom Evanjelickej cirkvi a. v. Ivanom Eľkom slávnostne uvedený do duchovnej služby v ozbrojených zboroch evanjelický farár npor. Milan Bartko.

 

Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR | 27.2.2019

viac

3. ples Myjavského seniorátu ECAV na Slovensku

3. ples Myjavského seniorátu bol skvostom celej plesovej sezóny, ktorá je tento rok mimoriadna svojou dĺžkou, ale i počtom kultúrnych udalostí. Skoro dve stovky hostí zavítali v piatok podvečer, 15. februára 2019, do Bukovca, do kultúrneho domu, kde už bolo všetko pripravené. Na úvod slávnostného večera všetkých prítomných privítal domáci pán farár Mgr. Ján Sadloň. Hosťom sa prihovoril aj senior myjavského seniorátu Mgr. Miroslav Hvožďara, PhD. Odzneli nielen milé slová, ale i modlitba, vďaka ktorej sa všetci spojili vo svojich mysliach. Božia láska a milosrdenstvo sa nieslo celou atmosférou.

 

Mgr. Zuzana Knapová | 26.2.2019

viac

Píšťalový organ v CZ ECAV Považská Bystrica

V priebehu februára bol v evanjelickom kostole v Považskej Bystrici inštalovaný píšťalový organ. Bohoslužobný priestor považskobystrických evanjelikov tak získava kráľovský nástroj, ktorý nielen v našej cirkvi neodmysliteľne patrí k sprievodu liturgie a spevu bohoslužobného zhromaždenia veriacich. Tento píšťalový organ nahrádza tak doterajší 20 ročný digitálny organ, ktorý si cirkevný zbor zaobstaral za výraznej finančnej pomoci mesta Považská Bystrica a účinkovania v blahej pamäti br. farára – seniora Miloslava Blahu. Digitálny organ bol počas svojho používania už dvakrát opravovaný.

 

Martin Melišík | 25.2.2019

viac

Nové impulzy v činnosti cirkvi

Generálny biskup ECAV Ivan Eľko sa v prvých týždňoch vo svojom úrade intenzívne stretáva s pracovníkmi výborov, sekcií, spoločenstiev v našej cirkvi. S novou predsedníčkou Spoločenstva evanjelických žien sestrou Evou Oslíkovou hovoril o zámeroch práce tohto spoločenstva, jeho činnosti a vyjadril mu podporu.

 

Eva Bachletová | 21.2.2019

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart