Z relácie CESTY 13. 11. 2011

Rozhovor s generálnym biskupom M. Klátikom o súčasnosti ECAV (Teologická konferencia, Dni Trojpartnerstva, Cena L. Stöckela...), histórii (Tolerančný patent, šopronský snem, M. Slávik...) aj o udalostiach v zahraničí a iné:

 

-eš- | 23.11.2011

viac

Slávnosť v Malej Čalomiji

Cirkevný zbor v Malej Čalomiji 11. novembra 2011, t. j. v Predposlednú nedeľu cirkevného roka, prežíval radostnú slávnosť. Mal na to viac dôvodov: 125 výročie posvätenia nového chrámu Božieho, posviacka obnoveného chrámu a návšteva gen. biskupa M. Klátika.

 

J. Branislav Pohanka, Malá Čalomija | 18.11.2011

viac

Misijná konferencia ECAV 2011

Vo štvrtok 10. novembra 2011 sa v Janoškovom dome konala Misijná konferencia, na ktorej sa zúčastnili predsedovia seniorálnych misijných výborov a predsedovia rôznych misijných sekcií a spoločenstiev našej cirkvi, gen. biskup M. Klátik a biskup ZD M. Krivda.

 

Štefan Kiss, tajomnik pre misiu GBÚ | 16.11.2011

viac

Zasadnutie generálnej synody (VELKD)

V dňoch 3. – 5. 11. 2011 sa v Magdeburgu konalo 4. zasadnutie generálnej synody VELKD - Spojenej evanjelicko-luteránskej cirkvi Nemecka. Zúčastnil sa na ňom aj generálny biskup Miloš Klátik.

 

Marcela Kmeťová, ausland@ecav.sk | 9.11.2011

viac

Novým predsedom AGDE sa stal M. Klátik

Pracovné spoločenstvo diasporálnych diel v Európe AGDE (Die Arbeitsgemeinschaft der Diasporawerke in Europa) si na svojom zasadnutí 23. – 26. októbra v Bystrici pod Hostýnem zvolilo nového predsedu. Stal sa ním generálny biskup na Slovensku Miloš Klátik.

 

Martina Kováčiková, EPST | 8.11.2011

viac

215. výročie posvätenia chrámu v Štiavnici

V nedeľu 30. októbra 2011, teda presne v deň, keď sa pred 215 rokmi konala slávnosť posvätenia nového chrámu Božieho v Banskej Štiavnici, si Banskoštiavničania tieto vzácne chvíle pripomenuli v prítomnosti generálneho biskupa Miloša Klátika. Zároveň v zrekonštruovaných priestoroch otvorili výstavu.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 8.11.2011

viac

Cena Leonarda Stöckela 2011

Na slávnostných službách Božích v Istebnom 31. októbra 2011 bola odovzdaná Cena Leonarda Stöckela za rok 2011 trom osobnostiam našej cirkvi: Mgr. Jánovi Midriakovi, ThMgr. Mgr. art. Ladislavovi Fričovskému a PhDr. Michalovi Gáfrikovi, DrSc.

 

Daniela Veselá, skoly@ecav.sk | 8.11.2011

viac

Historický atlas prezentovali na Bibliotéke

Publikácia HISTORICKÝ ATLAS EVANJELICKEJ CIRKVI A. V. NA SLOVENSKU bola po Istebnom prezentovaná aj na Bibliotéke 2011 v Bratislave vo štvrtok 3. novembra 2011 o 17.30 hod.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 4.11.2011

viac

Pracovné raňajky s generálnym biskupom

28. októbra 2011 o 9.30 hod. sa na Generálnom biskupskom úrade ECAV na Slovensku v Bratislave zišli na pozvanie generálneho biskupa zástupcovia masmédií. Neformálne stretnutia sa konalo pri príležitosti sviatku Pamiatky reformácie.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 3.11.2011

viac

Na službách Božích v Istebnom odovzdali Cenu Leonarda Stöckela

Slávnostné služby Božie na Pamiatku reformácie 31. októbra 2011 opäť odvysielala v priamom prenose Slovenská televízia. Tentoraz sa konali v historickom prostredí artikulárneho chrámu Božieho v Istebnom.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 3.11.2011

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart