Slávnostná rozlúčka s prof. Wagnerom

10. 12. 2011 sa v nemeckom Reutlingene konali slávnostné služby Božie pri príležitosti odchodu do dôchodku prof. M. Wagnera. Slávnosť sa uskutočnila v rámci konferencie „Európske cirkvi a ľudské práva“ v Ev. akadémii v Bad Bolle, na ktorej sa zúčastnil aj generálny biskup Miloš Klátik.

 

Marcela Kmeťová, ausland@ecav.sk | 21.12.2011

viac

Kondolovanie k úmrtiu V. Havla

Brat generálny biskup Miloš Klátik v mene Predsedníctva ECAV na Slovensku 20. 12. 2011 podpísal na Veľvyslanectve ČR v Bratislave kondolenčnú knihu k úmrtiu bývalého českého a česko-slovenského prezidenta Václava Havla.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 20.12.2011

viac

Adventné služby Božie na GBÚ

V stredu 14. 12. sa v modlitebni na Generálnom biskupskom úrade v Bratislave zišli súčasní aj bývalí pracovníci GBÚ spolu s bratmi biskupmi na adventných službách Božích s Večerou Pánovou.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 19.12.2011

viac

Predvianočné stretnutie na Úrade vlády SR

Predsedníčka vlády SR Iveta Radičová pozvala predstaviteľov registrovaných cirkví a náboženských spoločností na slávnostný obed, ktorý sa konal v Zrkadlovej sále na Úrade vlády SR. Za našu cirkev sa na ňom zúčastnil Zbor biskupov ECAV na Slovensku.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 19.12.2011

viac

Stretnutie Zboru biskupov so seniormi 2011

Úvodnou pobožnosťou, na ktorej duchovným zamyslením poslúžil brat senior Ján Velebír, sa začalo 28. novembra 2011 tohtoročné stretnutie Zboru biskupov ECAV so seniormi v priestoroch BÚ ZD vo Zvolene.

 

Katarína Hudáková, seniorka LOS | 9.12.2011

viac

Výstava Ústredného archívu ECAV

Mnohí ani netušíme, aké vzácnosti sa nachádzajú v Ústrednom archíve ECAV na Slovensku so sídlom v Bratislave: rôzne archívne dokumenty a historické rukopisné knihy.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 9.12.2011

viac

Na návšteve u brata farára Jána Lacka

Generálny biskup Miloš Klátik a dištriktuálny biskup Milan Krivda 8. decembra 2011 navštívili brata farára v. v. Jána Lacka a odovzdali mu blahoželanie k 60. výročiu jeho ordinácie do úradu ev. a. v. kňaza.

 

Edita Škodová | 9.12.2011

viac

Zbor biskupov rokoval so zástupcami SEM

Na Biskupskom úrade ZD ECAV na Slovensku vo Zvolene sa 21. novembra 2011 stretli bratia biskupi so zástupcami Spoločenstva evanjelickej mládeže (SEM).

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 8.12.2011

viac

Aké sú milé Tvoje príbytky, ó, Hospodine mocností!

V 2. adventnú nedeľu 4. decembra 2011 popoludní sme mali vo Vyšnej Boci, filiálke Kráľovej Lehoty, milú slávnosť. S veľkou radosťou sme po prvýkrát v našom chráme privítali dôstojného brata generálneho biskupa ECAV PhDr. M. Klátika, PhD.

 

Viera Mosná, zborová farárka  | 8.12.2011

viac

Pohrebná rozlúčka so sestrou farárkou Mgr. Andreou Trencsényiovou

V sobotu 26. novembra 2011 sme sa v Evanjelickom a. v. kostole v Rožňave naposledy v tejto časnosti rozlúčili so sestrou farárkou Mgr. Andreou Trencsényiovou.

 

Viliam Solárik, námestný farár, Rožňava | 8.12.2011

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart