Seminár k prenosom zo služieb Božích

Aj v tomto roku na Generálnom biskupskom úrade v Bratislave konal odborný seminár k rozhlasovým a televíznym prenosom z evanjelických služieb Božích, ktoré budú v roku 2012 odvysielané z našich cirkevných zborov.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 13.2.2012

viac

Návrh partnerskej zmluvy medzi ECAV na Slovensku a Evanjelickou cirkvou v Maďarsku

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na svojom zasadnutí 3. februára 2012 vo Zvolene schválilo návrh Partnerskej zmluvy medzi našou cirkvou a Evanjelickou cirkvou v Maďarskou.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 9.2.2012

viac

Inštalácia biskupa SCEAV Jana Wacławka

V nedeľu 29. januára 2012 bol v Ev. a. v. chráme v Českom Tešíne uvedený do úradu biskupa Sliezskej cirkvi evanjelickej a. v. Jan Wacławek. Slávnostný akt inštalácie vykonali biskupi Stanislav Piętak, Vladislav Volný, Jerzy Samiec a Miloš Klátik. Inštalačný prejav predniesol emeritný biskup Vladislav Volný. Na slávnosti sa zúčastnili aj dištriktuálni biskupi Milan Krivda a Slavomír Sabol.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 3.2.2012

viac

Stretnutie principálov

V pondelok 23. 1. 2012 sa na GBÚ v Bratislave za prítomnosti brata generálneho biskupa Miloša Klátika a dištriktuálneho biskupa ZD Milana Krivdu stretli farári, ktorí majú na starosti kaplánov a kaplánky.

 

Daniela Veselá,skoly@ecav.sk | 1.2.2012

viac

Pohrebná rozlúčka so sestrou farárkou Mgr. Emíliou Kiššovou

V sobotu 28. januára 2012 sa v Evanjelickom a. v. kostole Svätej Trojice v Bratislave-Petržalke konala pohrebná rozlúčka so sestrou farárkou Mgr. Emíliou Kiššovou, ktorá túto časnosťou opustila 13. januára 2012 vo veku vyše 79 rokov.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 1.2.2012

viac

K organizovaniu hromadných podujatí

V Medzinárodnom ev. mládežníckom centre ICHTHYS vo Veľkom Slavkove sa v sobotu 21. 1. 2012 uskutočnil seminár pre zamestnancov a pracovníkov ECAV v rámci projektu podpory misijných aktivít.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 25.1.2012

viac

Pripomienka 160. výročia úmrtia Jána Kollára

V nedeľu 22. januára 2012 sa v Prahe konala pripomienka 160. výročia od úmrtia evanjelického farára, literárneho vedca, básnika i archeológa – slovenského rodáka Jána Kollára za účasti dištriktuálneho biskupa Západného dištriktu Milana Krivdu a ďalších hostí zo Slovenska.

 

Janka Haluková, tajomníčka Spoločnosti Jána Kollára | 25.1.2012

viac

Stretnutie s Axelom Hartmannom

Veľvyslanec Spolkovej republiky Nemecko v SR Dr. Axel Hartmann navštívil 17. januára 2012 Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku v Bratislave. Na stretnutí s gen. biskupom M. Klátikom sa zúčastnil aj riaditeľ GBÚ D. Vagaský.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 23.1.2012

viac

K 200. výročiu narodenia D. G. Licharda

Na pripomienku 200. výročia narodenia farára, novinára a národného buditeľa Daniela Gabriela Licharda sa 15. 1. 2012 v Ev. a. v. kostole v Skalici uskutočnili slávnostné služby Božie, na ktorých kázal generálny biskup M. Klátik a bol otvorený Rok D. G. Licharda.

 

Peter Švehla, zborový farár | 18.1.2012

viac

Novoročné stretnutie biskupských úradov

Na Biskupskom úrade Západného dištriktu ECAV na Slovensku vo Zvolene sa 11. januára 2012 stretli pracovníci všetkých troch biskupských úradov na novoročnej pobožnosti a spoločnej posedení.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 17.1.2012

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart