Biskup Tamás Fabiny: Prosíme o odpustenie za prežité bolesti.

Aj tieto slová biskupa Severného dištriktu Evanjelickej cirkvi v Maďarsku Tamása Fabinyho zazneli v kázni na službách Božích, ktoré sa konali pred podpísaním Partnerskej zmluvy medzi Evanjelickou cirkvou augsburského vyznania na Slovensku a Evanjelickou cirkvou v Maďarsku dňa 21. marca 2012 v Komárome.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 7.4.2012

viac

Členská schôdza projektu ProChrist

Vo štvrtok 29. marca 2012 sa nemeckom Kasseli konala i za účasti partnerov zo strednej a východnej Európy členská schôdza projektu ProChrist.

 

Peter Fabok, predseda slovenského Výboru ProChrist JPK | 3.4.2012

viac

Zasadal Kontaktný výbor Trojpartnerstva

Vo štvrtok 29. marca 2012 sa konalo rokovanie Kontaktného výboru Trojpartnerstva v Stuttgarte, na ktorom sa zúčastnilo vyše dvadsať účastníkov a priateľov Trojpartnerstva.

 

Marcela Kmeťová, ausland@ecav.sk | 3.4.2012

viac

Pohrebná rozlúčka s bratom farárom Mgr. Štefanom Jakobym

V nedeľu 25. marca 2012 vyprevadili bratia a sestry v Kristovi na poslednej ceste v tejto časnosti brata farára v. v. Mgr. Štefana Jakobyho z Jasenovej, ktorý usnul v Pánu 22. marca 2012.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 30.3.2012

viac

Robert Fico rokoval so sociálnymi partnermi

V stredu 28. marca 2012 sa vedenie Smeru-SD stretlo so sociálnymi partnermi s cieľom nadviazať spoluprácu pri formulovaní programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky.

 

Edita Škodová tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ, media@ecav.sk | 30.3.2012

viac

Stretnutie Trojpartnerstva v Erfurte

V dňoch 14. − 15. marca 2012 sa v nemeckom Erfurte konalo stretnutie Stáleho výboru Trojpartnerstva, t. j. zástupcov cirkvi, diakonie a synody troch partnerov − zo Slovenska a z nemeckých krajinských cirkví Württemberska a Stredného Nemecka.

 

Radoslav Gajdoš, Evanjelická diakonia | 27.3.2012

viac

K 70. výročiu prvej deportácie Židov

V nedeľu 25. marca si pripomenieme 70. výročie prvej deportácie židovských žien do Osvienčimu. Pri tejto príležitosti Predsedníctvo ECAV na Slovensku vydalo vyhlásenie. Dnes bol z Popradu na pietne pripomenutie obetí nacizmu vypravený osobitný vlak do Osvienčimu. Jeho účastníkom je aj generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik.

 

Edita Škodová tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ, media@ecav.sk | 23.3.2012

viac

Partnerská zmluva ECAV s Evanjelickou cirkvou v Maďarsku podpísaná

Medzi ECAV na Slovensku a Evanjelickou cirkvou v Maďarsku bola uzatvorená partnerská zmluva. V Komárne v Maďarsku ju 21. marca 2012 slávnostne podpísali predsedníctva oboch cirkví.

 

Edita Škodová tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ, media@ecav.sk | 23.3.2012

viac

Seminár k ITV ECAV na Slovensku

Na GBÚ v Bratislave sa 8. 3. 2012 uskutočnil seminár k Internetovej televízii ECAV na Slovensku, ktorý nadviazal na vlaňajšie zasadnutie na túto tému vo Zvolene. Na stretnutí boli prítomní aj generálny biskup M. Klátik a dištriktuálny biskup VD S. Sabol.

 

Edita Škodová tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ, media@ecav.sk | 13.3.2012

viac

Konferencia MOS ECAV 2012

Tohtoročná – už 22. konferencia Modlitebného spoločenstva ECAV na Slovensku sa konala v Dudinciach v hoteli Flora od 2. do 4. marca 2012. Bola venovaná téme Duchovné dary.

 

Ľuboslav Beňo, vedúci MOS ECAV | 12.3.2012

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart