Spomienka na Martina Laučeka a vedecká konferencia o D. G. Lichardovi

V 3. nedeľu po Veľkej noci si skalický cirkevný zbor pravidelne pripomína výročie prvých potolerančných služieb Božích (1783). V pondelok 30. apríla 2012 sa v rámci Roka Daniela Gabriela Licharda konala vedecká konferencia o tomto farárovi a národnom buditeľovi.

 

Peter Švehla, zborový farár, Skalica | 10.5.2012

viac

Tranoscius má nového predsedu predstavenstva – Dušana Vagaského

Valné zhromaždenie Tranoscia, a. s., sa uskutočnilo 27. apríla 2012 v zasadačke Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši. Zvolilo nového predsedu predstavenstva a vyjadrilo sa aj k ostrému tlaku predstavenstva spoločnosti, ktorému čelí Evanjelický posol spod Tatier už takmer rok.

 

Svetozár Gavora, člen Dozornej rady Tranoscia, a. s. | 10.5.2012

viac

Z 9. valného zhromaždenia SEŽ

„Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nie ako svet dáva, vám ja dávam. Nech sa vám nermúti srdce a nestrachuje.“ (J 14, 27) Pod týmto heslom sa nieslo 9. valné zhromaždenie Spoločenstva evanjelických žien 1. mája 2012 v Ev. kostole v Leviciach.

 

Daniela Horínková, predsedníčka SEŽ  | 8.5.2012

viac

Pamiatke martýra cirkvi Jozefa Juráša

Po koncertoch pri príležitosti 100. výročia narodenia Jozefa Juráša 29. apríla v Dome kultúry v Lipt. Mikuláši a 30. apríla v Ev. a. v. kostole v Bátovciach, kde zasadili aj symbolický Strom reformácie, sa 1. mája 2012 koncert konal aj v Ev. kostole Sv. Trojice v Bratislave-Petržalke, kde bola odhalená aj pamätná tabuľa venovaná Jozefovi Jurášovi.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 4.5.2012

viac

Na orlích krídlach

Reportáž z pietnej spomienky pri 93. výročí tragickej smrti M. R. Štefánika v Ev. a. v. chráme Božom v Košariskách a na Mohyle M. R. Štefánika na Bradle 3. mája 2012

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBU, riaditel@ecav.sk | 4.5.2012

viac

Superintendentom ECAV v ČR sa stal brat Marián Čop

V nedeľu Jubilate 29. apríla 2012 bol modlitbou a skladaním rúk inštalovaný br. Marián Čop do úradu superintendenta Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Českej republike (ECAV v ČR). Slávnostné Služby Božie sa konali v Chráme sv. Michala v Jirchářích v Prahe-Novom Meste. Pozvanie prijalo pätnásť významných hostí z radu duchovných a laikov z ČR, Slovenska, Nemecka a USA.

 

Dalibor Vik, preklad D. Č., Praha | 3.5.2012

viac

Pamätná tabuľa martýrom cirkvi v Ilave

Na ilavskom námestí v blízkosti múrov väznice sa v 2. nedeľu po Veľkej noci 22. apríla 2012 konali spomienkové služby Božie, na ktorých sme si pripomenuli 50. výročie začiatku súdnych procesov s evanjelickými duchovnými, ako aj 60. výročie začiatku perzekúcií na Ev. bohosloveckej fakulte v Bratislave.

 

Edita Škodová tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ, media@ecav.sk | 28.4.2012

viac

Prezentácia kníh o evanjelikoch na GBÚ

Na GBÚ v Bratislave sa 18. apríla 2012 konala slávnostná prezentácii knihy generálneho biskupa Miloša Klátika Cestou viery a knihy Július Madarás – kazateľ, humanista, človek, ktorej editorom je prof. Dalimír Hajko. Obe knihy vydalo vydavateľstvo Tranoscius, a. s.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 27.4.2012

viac

Cestou viery medzi študentmi EBF UK

Oživenie študentského života v priestoroch Teologického domova pri EBF UK je vždy vítaný jav. Medzi prostriedky, ktoré smerujú k tomuto cieľu, patria aj diskusné večery v klubovni internátu. V rámci jedného z nich nás poctil svojou návštevou veľmi vzácny hosť.

 

Vladimír Ticháň, študent ET, 4. ročník  | 25.4.2012

viac

Slobodní v Kristu

Pod týmto heslom sa bude konať v dňoch 4. až 6. júla 2014 vo Vroclave (Wrocław) v poradí IX. stretnutie kresťanov. Rozhodol o tom medzinárodný prípravný výbor, ktorý sa po prvýkrát k tomuto podujatiu zišiel v dňoch 17. a 18. apríla 2012 vo Vroclave.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 22.4.2012

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart