„Príbovská Jar“

Aj keď počasie nebolo typicky jarné, vonkajšia teplota bola len 4°C, v Príbovciach sa konalo už tradičné literárno-hudobné pásmo s názvom „Príbovská Jar“. Kultúrno- ekumenické stretnutie podporuje aktivity posilňujúce súdržnosť a spolupatričnosť ľudí rôzneho vierovyznanie v obci. 5. mája 2019 o 15.00 hod. sa stretli pod jednou strechou v evanjelickom kostole, aby strávili príjemné nedeľné popoludnie, na chvíľu sa zastavili, obdivovali umelecké slovo, spev a hudbu v bohatom kultúrnom programe.

 

Ľubomír Žila | 7.5.2019

viac

Stretnutie Kontaktného výboru Trojpartnerstva

V piatok, 12. apríla 2019 sa v Štuttgarte konalo stretnutie Kontaktného výboru Trojpartnerstva. ECAV na Slovensku zastupovali predsedníčka Spoločenstva evanjelických žien, farárka Eva Oslíková, tajomníčka pre zahraničie Marcela Kmeťová. Evanjelickú diakoniu zastupoval jej poverený riaditeľ Ján Gasper.

 

Marcela Kmeťová, tajomníčka pre zahraničie, ausland@ecav.sk | 7.5.2019

viac

Celoslovenská spomienková slávnosť a príhovor biskupa Hroboňa

Pri príležitosti 100. výročia tragickej smrti generála M. R.Štefánika pripravili na Bradle celoslovenskú spomienkovú slávnosť. V jej závere sa prítomným štátnym predstaviteľom aj stovkám Slovákov prihovoril aj biskup západného dištriktu, Ján Hroboň. Jeho príhovor vám prinášame v plnom znení.

 

Jana Nunvářová, tlačová tajomníčka ECAV | 5.5.2019

viac

Komiks pre deti aj dospelých

Jedna je sprievodkyňa v Štefánikovom múzeu v Košariskách a druhá študuje výtvarné umenie. 30 ročná Lenka Mlčúchová a 22 ročná Nina Abramovičová spojili svoje sily a tiež obdiv k svojmu rodákovi a spoločne vytvorili komiks o Štefánikovom živote od narodenia na košarišskej fare až po haváriu jeho lietadla.

 

Jana Nunvářová, tlačová tajomníčka ECAV | 4.5.2019

viac

Nič mi nebolo nemožné, lebo som chcel...

Štefánikov výrok znel aj počas spomienkových služieb Božích pri 100. výročí jeho tragickej smrti, v evanjelickom kostole v Košariskách. Odkaz generála Milana Rastislava Štefánika si pripomenuli jeho rodáci, ale aj množstvo evanjelikov z celého Slovenska 4.5.2019 dopoludnia.

 

Jana Nunvářová, tlačová tajomníčka ECAV | 4.5.2019

viac

Celonárodná spomienková slávnosť pri 100. výročí smrti gen. M. R. Štefánika

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku a Cirkevný zbor ECAV Košariská – Priepasné vás pozývajú na Spomienkové služby Božie pri 100. výročí tragickej smrti gen. M. R. Štefánika, ktoré sa budú konať v evanjelickom kostole v Košariskách v sobotu 4. mája 2019 o 9,30 hod. Slávnostným kazateľom bude generálny biskup Ivan Eľko. Slovenská televízia bude vysielať služby Božie v priamom prenose. Prosíme účastníkov služieb Božích, aby zaujali svoje miesta v kostole do 9,15 hod. Informácia pre duchovných, ktorí sa zúčastnia slávnostných Služieb Božích v Košariskách. Prosíme, aby ste boli oblečení v luterákoch a zároveň do piatka obeda (3. mája) nahláste svoju účasť na: 0918 828 199, aby bol v kostole pre Vás vyhradený dostatočný počet miest.

 

Mgr. Zuzana Durcová, zborová farárka Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Košariská - Priepasné | 30.4.2019

viac

Organový koncert v Považskej Bystrici

V sobotu podvečer 27. apríla 2019 sa v považskobystrickom evanjelickom kostole konal organový koncert, ktorý zorganizoval miestny cirkevný zbor ECAV v spolupráci so Strediskom Evanjelickej DIAKONIE Košeca. Na úvod všetkých prítomných privítala sestra Ľubica Juríčková, poddozorkyňa CZ ECAV v Považskej Bystrici. Išlo o prvý koncert na píšťalovom organe, ktorý bol prednedávnom slávnostnou posviackou uvedený do užívania. Umenie organovej hudby na tomto koncerte predviedol organový virtuóz prof. Ján Vladimír Michalko z Bratislavy.

 

Martin Melišík | 29.4.2019

viac

Slávnostné Služby Božie pri príležitosti 100. výročia tragickej smrti M. R. Štefánika

V sobotu, dňa 4. mája 2019 sa v evanjelickom kostole v Košariskách budú konať spomienkové slávnostné Služby Božie vysielané Slovenskou televíziou. V tento deň pred 100 rokmi tragicky zahynul generál Milan Rastislav Štefánik, syn evanjelického farára v Košariskách, vedec a zakladateľ Československej republiky.

 

Boris Mišina | 26.4.2019

viac

Konfivíkendovka so SEMom vo Veľkom Slavkove

Konfivíkendovky sú vynikajúcou príležitosťou pre cirkevné zbory, aby so svojimi konfirmandmi vycestovali na organizovaný výlet, kde je postarané o program a taktiež sa stretli s inými konfirmandmi. Pôvodná myšlienka je konať takéto stretnutia samostatne pre jednotlivé senioráty, ale dá sa skombinovať aj zostava z rôznych cirkevných zborov, čo má tiež svoje prínosy.

 

Ľuboslav Beňo, farár Rankovce | 24.4.2019

viac

MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK, kreslený príbeh rodáka z Košarísk

Dňa 4. mája 2019 uplynie 100 rokov od tragického úmrtia gen. Milana Rastislava Štefánika. Všetci sa zhodneme, že je nepochybne jednou z najvýznamnejších osobností našich novodobých dejín. Bol astronóm, vojak, diplomat a spoluzakladateľ spoločného štátu Čechov a Slovákov. Ale čo ďalej? Aký bol vlastne jeho život? Kde vyrastal? Prečo tak miloval slovenský národ?

 

Lenka Mlčúchová, Nina Abramovičová | 24.4.2019

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart