30. výročie posvätenia kostola vo Sv. Kríži

V nedeľu 26. 8. 2012 si vo Svätom Kríži počas slávnostných služieb Božích pripomenuli 30. výročie prenesenia artikulárneho kostola z Paludze do Svätého Kríža, jeho posvätenie, ako aj 90. výročie posvätenia zvonov. Kázňou slova Božieho poslúžil dôstojný brat generálny biskup Miloš Klátik.

 

Daniel Baláž, zborový farár, Sv. Kríž | 28.9.2012

viac

Známka k 400. výročiu Žilinskej synody je tretia najkrajšia na svete

Známka Dušana Kállaya a Martina Činovského „400. výročie konania Žilinskej synody“, ktorú Slovenská pošta vydala v roku 2010, sa na súťaži Grand Prix de l´exposition WIPA vo Viedni umiestnila na treťom mieste na svete.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ, media@ecav.sk | 28.9.2012

viac

Z Teologickej konferencie ECAV 2012 - podrobnejšie

V dňoch 12. – 14. 9. 2012 sa v hoteli Satel v Poprade konala Teologická konferencia ECAV 2012, ktorú pre kňazov ECAV na Slovensku pripravili generálny biskup ECAV a predseda Združenia evanjelických duchovných. Keďže Slovensko sa chystá na 1150. výročie príchodu Konštantína Filozofa a Metoda na Veľkú Moravu, konferencia bola venovaná týmto vierozvestcom a ich odkazu pre súčasnosť.

 

Štefan Kiss, tajomník pre vzdelávanie a misiu, misia@ecav.sk | 24.9.2012

viac

Slávnosti Spolku Gustáva Adolfa vo Falcku

V dňoch 7. − 9. septembra 2012 sa v nemeckom Kuseli konali 142. slávnosti Spolku Gustáva Adolfa vo Falcku, na ktoré bol pozvaný aj brat generálny biskup Miloš Klátik. Tohtoročné slávnosti mali motto „Hľaďte, aby ste nepohŕdali ani jedným z týchto maličkých“ (Mt 18,10).

 

Marcela Kmeťová, ausland@ecav.sk | 20.9.2012

viac

Z osláv 150. výročia založenia Slovenského ev. a. v. patronátneho gymnázia v Revúcej

V Revúcej sa 13. – 16. 9. 2012 konali celocirkevné a celonárodné slávnosti venované 150. výročiu založenia prvého slovenského gymnázia − Slovenského ev. a. v. patronátneho gymnázia v Revúcej. Toto významné výročie si pripomenulo mesto Revúca spolu s ECAV na Slovensku, Maticou slovenskou a revúckymi gymnáziami. Celonárodné slávnosti sa uskutočnili pod záštitou prezidenta republiky Ivana Gašparoviča.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 20.9.2012

viac

Pohrebná rozlúčka s bratom farárom Mgr. Viliamom Mackom

V Evanjelickom chráme Božom v Kalinove sa 8. septembra 2012 konala pohrebná rozlúčka s evanjelickým a. v. farárom Viliamom Mackom, ktorého si Pán povolal do večnosti 5. septembra 2012 vo veku 82 rokov.

 

-eš- | 19.9.2012

viac

O pohár generálneho biskupa

V sobotu 15. septembra 2012 v MEMC vo Veľkom Slavkove vyvrcholil už 4. ročník celoslovenského futbalového turnaja o pohár generálneho biskupa.

 

Štefan Kiss, tajomník pre vzdelávanie a misiu, misia@ecav.sk | 19.9.2012

viac

ORIENTÁCIE v STV o III. ECD

Pozrite si Orientácie pre evanjelických veriacich odvysielané na RTVS - STV Dvojka 9. 9. 2012: III. evanjelické cirkevné dni v Lučenci; CZ ECAV Mašková; nová freska na EBF UK...

 

media(at)ecav.sk | 14.9.2012

viac

Slávnostné služby Božie v Zelenom

Na slávnostné služby Božie 2. septembra 2012 pri príležitosti 175. výročia posvätenia chrámu Božieho v Zelenom (CZ Poltár) prijal pozvanie za slávnostného kazateľa brat generálny biskup Miloš Klátik. Prítomný bol i brat senior Ivan Mucha a predstavitelia mesta Poltár.

 

Jana Lauková, kaplánka, Poltár | 8.9.2012

viac

Dvadsať rokov sielnického kostola

V r. 1969 − 1975 vodná priehrada Liptovská Mara zatopila 13 obcí, medzi nimi aj Liptovskú Sielnicu. Zostala len veža kostola a rímskokatolícka fara. Novovybudovanej obci chýbal evanjelický kostol, a tak si ho Sielničania postavili. 5. augusta si pripomenuli už 20 rokov od jeho posvätenia.

 

-mk-, EPST č. 36/2012 | 7.9.2012

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart