Zo zasadnutia GP ECAV 5 - 2012

Posledný raz pod vedením generálneho dozorcu Pavla Delingu a generálneho biskupa Miloša Klátika sa konalo 12. októbra 2012 v Prešove zasadnutie Generálneho presbyterstva ECAV. Zasadnutie sa začalo pobožnosťou, ktorú mal dištriktuálny biskup S. Sabol.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 17.10.2012

viac

220. výročie chrámu v Horných Zeleniciach

V 18. nedeľu po Svätej Trojici, t. j. 7. októbra 2012, si hornozelenický cirkevný zbor za účasti dôstojného brata generálneho biskupa Miloša Klátika pripomínal na službách Božích 220. výročie posvätenia chrámu.

 

Lenka Sedláčková, zborová farárka, Horné Zelenice | 16.10.2012

viac

Slávnostné chvíle v Sennom

V 19. nedeľu po Svätej Trojici bola v cirkevnom zbore v Sennom veľká slávnosť: posviacka generálne opraveného organa. Slávnostným kazateľom bol generálny biskup Miloš Klátik a posviacku vykonal senior NOS Ivan Mucha.

 

Pavel Melicherčík, nám. farár v. v., Senné | 16.10.2012

viac

Všeobecná pastorálna konferencia 2012

V pondelok 8. októbra 2012 sa v Divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene zišlo vyše 150 kňazov ECAV na Všeobecnej pastorálnej konferencii 2012, ktorú pripravil generálny biskup Miloš Klátik na tému Veda a viera.

 

Štefan Kiss, tajomník pre vzdelávanie a misiu, misia@ecav.sk | 15.10.2012

viac

Generálny biskup u evanjelikov vo Vladivostoku

Brat generálny biskup Miloš Klátik sa v dňoch 9. – 7. 10. 2012 zúčastnil za ECAV na Slovensku na slávnostiach k 20. výročiu obnovenia evanjelického a. v. kostola vo Vladivostoku, ktoré boli súčasťou široko koncipovaných 16. dní nemeckej kultúry vo Vladivostoku.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ, media@ecav.sk | 11.10.2012

viac

Študijné dni Trojpartnerstva

V dňoch 27. – 29. 9. 2012 sa v nemeckom meste Freudenstadt konali Študijné dni Trojpartnerstva, v ktorom sú zastúpené Evanjelicko-luteránska cirkev vo Württembersku (ELKW), Evanjelická krajinská cirkev stredného Nemecka (EKM) a ECAV na Slovensku.

 

Radoslav Gajdoš, Evanjelická diakonia | 9.10.2012

viac

ECEN o ochrane Božieho stvorenstva

V konferenčnom centre Mennorode neďaleko holandského mestečka Elspeet sa 98 účastníkov protestantských, katolíckych a pravoslávnych cirkví z 22 krajín Európy stretlo na 9. zasadnutí ECEN (Európska kresťanská enviromentálna sieť) s hlavnou témou „Eko-spravodlivosť, rast a nádej“.

 

Ján Čáby, zborový farár, Ostrá Lúka | 9.10.2012

viac

Prešovská univerzita udelila plaketu biskupovi S. Sabolovi

25. 9. 2012 pri príležitosti otvorenia akad. roka 2012/13 na Prešovskej univerzite a 15. výročí jej založenia boli v Divadle J. Záborského v Prešove udelené pamätné plakety emeritným rektorom a súčasným reprezentantom významných inštitúcií a partnerských organizácií.

 

E. Mihočová Kmecová, tajomníčka pre VM VD, misia@vychodnydistrikt.sk | 8.10.2012

viac

Valné zhromaždenie GEKE vo Florencii

7. valné zhromaždenie GEKE sa konalo 20. − 26. 9. 2012 vo Florencii pod mottom Sloboda pre budúcnosť. Za ECAV na Slovensku sa na ňom zúčastnil generálny biskup Miloš Klátik, ktorý ako predseda Pracovného spoločenstva diasporálnych diel v Európe (AGDE) riešil aj otázky AGDE súvisiace s prácou GEKE.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 4.10.2012

viac

Zasadalo Predsedníctvo Synody ECAV

V Liptovskom Mikuláši sa 17. 9. 2012 konalo zasadnutie Predsedníctva synody ECAV na Slovensku, ktorého členmi sú Ivan Mucha, Imrich Lukáč, Dušan Balko a Daniel Midriak. Na zasadnutí sa zúčastnili aj generálny biskup Miloš Klátik, dozorca VD Ján Brozman, biskup ZD Milan Krivda a dozorca ZD Vladimír Daniš.

 

Katarína Ondrášová, tajomníčka Synody a GP, tajomnik@ecav.sk | 3.10.2012

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart