Ocenení titulom Spravodliví medzi národmi

Ďalší 17 Slováci boli 1. februára 2012 ocenení titulom Spravodliví medzi národmi, ktorý sa udeľuje ľuďom nežidovského pôvodu za záchranu Židov počas holokaustu. Na odovzdávaní ocenení sa zúčastnil aj generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 14.2.2012

viac

Cirkevný zbor ECAV Skalica obnovil svoj erb

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky oznámilo, že do Heraldického registra Slovenskej republiky bol 30. januára 2012 zapísaný erb CZ ECAV na Slovensku Skalica.

 

Dušan Vagaský, člen Heraldickej komisie ECAV, raditel@ecav.sk | 13.2.2012

viac

Seminár k prenosom zo služieb Božích

Aj v tomto roku na Generálnom biskupskom úrade v Bratislave konal odborný seminár k rozhlasovým a televíznym prenosom z evanjelických služieb Božích, ktoré budú v roku 2012 odvysielané z našich cirkevných zborov.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 13.2.2012

viac

Návrh partnerskej zmluvy medzi ECAV na Slovensku a Evanjelickou cirkvou v Maďarsku

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na svojom zasadnutí 3. februára 2012 vo Zvolene schválilo návrh Partnerskej zmluvy medzi našou cirkvou a Evanjelickou cirkvou v Maďarskou.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 9.2.2012

viac

Inštalácia biskupa SCEAV Jana Wacławka

V nedeľu 29. januára 2012 bol v Ev. a. v. chráme v Českom Tešíne uvedený do úradu biskupa Sliezskej cirkvi evanjelickej a. v. Jan Wacławek. Slávnostný akt inštalácie vykonali biskupi Stanislav Piętak, Vladislav Volný, Jerzy Samiec a Miloš Klátik. Inštalačný prejav predniesol emeritný biskup Vladislav Volný. Na slávnosti sa zúčastnili aj dištriktuálni biskupi Milan Krivda a Slavomír Sabol.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 3.2.2012

viac

Stretnutie principálov

V pondelok 23. 1. 2012 sa na GBÚ v Bratislave za prítomnosti brata generálneho biskupa Miloša Klátika a dištriktuálneho biskupa ZD Milana Krivdu stretli farári, ktorí majú na starosti kaplánov a kaplánky.

 

Daniela Veselá,skoly@ecav.sk | 1.2.2012

viac

Pohrebná rozlúčka so sestrou farárkou Mgr. Emíliou Kiššovou

V sobotu 28. januára 2012 sa v Evanjelickom a. v. kostole Svätej Trojice v Bratislave-Petržalke konala pohrebná rozlúčka so sestrou farárkou Mgr. Emíliou Kiššovou, ktorá túto časnosťou opustila 13. januára 2012 vo veku vyše 79 rokov.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 1.2.2012

viac

K organizovaniu hromadných podujatí

V Medzinárodnom ev. mládežníckom centre ICHTHYS vo Veľkom Slavkove sa v sobotu 21. 1. 2012 uskutočnil seminár pre zamestnancov a pracovníkov ECAV v rámci projektu podpory misijných aktivít.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 25.1.2012

viac

Pripomienka 160. výročia úmrtia Jána Kollára

V nedeľu 22. januára 2012 sa v Prahe konala pripomienka 160. výročia od úmrtia evanjelického farára, literárneho vedca, básnika i archeológa – slovenského rodáka Jána Kollára za účasti dištriktuálneho biskupa Západného dištriktu Milana Krivdu a ďalších hostí zo Slovenska.

 

Janka Haluková, tajomníčka Spoločnosti Jána Kollára | 25.1.2012

viac

Stretnutie s Axelom Hartmannom

Veľvyslanec Spolkovej republiky Nemecko v SR Dr. Axel Hartmann navštívil 17. januára 2012 Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku v Bratislave. Na stretnutí s gen. biskupom M. Klátikom sa zúčastnil aj riaditeľ GBÚ D. Vagaský.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 23.1.2012

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart