Zo zasadnutia Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku 7 - 2012

Posledné riadne zasadnutie GP ECAV na Slovensku v tomto roku sa konalo 7. 12. 2012 vo Zvolene. Rokovaniu predchádzala pobožnosť v Ev. a. v. chráme Božom vo Zvolene, v rámci ktorej generálny biskup M. Klátik uviedol do funkcií ďalších funkcionárov ECAV zvolených na ostatnej synode v L. Mikuláši - členov GP a Generálneho súdu ECAV na Slovensku.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 10.12.2012

viac

Prvé medzinárodné stretnutie Grundtvig

ECAV na Slovensku sa v minulých mesiacoch zapojila do medzinárodného grantového projektu „Grundtvig – Učiace sa partnerstvá“ s témou „Vzdelávanie pre udržateľný rozvoj pre menšie cirkevné zbory na Slovensku, Lotyšsku, Nemecku, Švédsku a Dánsku“.

 

Ján Maca, CZ ECAV Moravské Lieskové | 4.12.2012

viac

225 rokov chrámu Božieho v Gem. Polome

„Zvoňte zvony na slávu, máte dôvod veľký, chystáme dnes oslavu 225-ťky...“ – aj slová z tejto básne zazneli 25. 11. 2012 v Ev. kostole v Gemerskej Polome pri príležitosti 225. výročia posvätenia chrámu. Kázňou slova Božieho poslúžil brat generálny biskup Miloš Klátik.

 

Júlia Zatrochová, CZ Gemerská Poloma | 30.11.2012

viac

Program pomoci týraným ženám a deťom

Úrad vlády SR zorganizoval 26. novembra 2012 v hoteli Bôrik v Bratislave Otváraciu konferenciu programu SK09 Domáce a rodovo podmienené násilie. Účastníkov pozdravil Harald van Rees Rotler, chargé d’affaires Veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva v Bratislave.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ, media@ecav.sk | 30.11.2012

viac

Zasadnutie Riadiaceho grémia SLZ

Brat generálny biskup Miloš Klátik sa ako predseda Výboru pre teológiu a ekumenické vzťahy SLZ v dňoch 13. – 16. novembra 2012 zúčastnil na pravidelnom zasadnutí Riadiaceho grémia Svetového luteránskeho zväzu (SLZ) v Ženeve.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ, media@ecav.sk | 28.11.2012

viac

Slávnosť posvätenia kostola a zborového domu v Smižanoch

24. nedeľa po Svätej Trojici bola pre fíliu Smižany dlho očakávaným dňom posviacky kostola po jeho generálnej oprave. Zároveň sa konala posviacka nového zborového domu. Slávnostným kazateľom bol brat generálny biskup Miloš Klátik.

 

Milan Štrauch, kurátor fílie Smižany | 22.11.2012

viac

Vďačnosť voči Pánu Bohu v Hrochoti

S vďačným a radostným srdcom sme vchádzali do chrámu Božieho v 23. nedeľu po Svätej Trojici, pretože 11. 11. 2012 bol pre náš Cirkevný zbor ECAV Hrochoť dňom, keď sme si na slávnostných službách Božích pripomenuli 180. výročie pamiatky posvätenia nášho chrámu, a zároveň bola vykonaná posviacka generálne opraveného chrámu Božieho.

 

Beata Fraňová, zborová farárka, Hrochoť | 22.11.2012

viac

Zo stretnutia Predsedníctva ECAV a predstaviteľov CZ ECAV Bratislava v Dolnom Kubíne

Na podnet Predsedníctva CZ ECAV na Slovensku Bratislava a za účasti Predsedníctva Západného dištriktu ECAV a seniora Bratislavského seniorátu sa stretlo 17. novembra 2012 v Dolnom Kubíne Predsedníctvo ECAV s predstaviteľmi bratislavského cirkevného zboru a jeho dcérocirkví z Konventnej, Legionárskej a Dúbravky.

 

Dušan Vagaský, Martin Šefranko | 19.11.2012

viac

Slávnosť ordinácie novokňazov v D. Kubíne

V tomto roku sa výnimočne konala aj druhá ordinácia novokňazov ECAV, a to 17. novembra 2012 v Ev. a. v. chráme Božom v Dolnom Kubíne. Ordinovaných bolo 5 nových kaplánov a kaplánok, ktorí úspešne absolvovali kaplánske skúšky na konci októbra.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náb. výchovu, skoly@ecav.sk | 19.11.2012

viac

Zasadnutie 11. generálnej synody VELKD

V dňoch 1. − 3. 11. 2012 sa konalo 5. zasadnutie 11. generálnej synody Spojených evanjelicko-luteránskych cirkví Nemecka (VELKD) v Timmendorfer Strande pri Lübecku, na ktoré bol pozvaný aj brat generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik.

 

Marcela Kmeťová, tajomníčka pre zahraničie, ausland@ecav.sk | 16.11.2012

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart