Slávnostné chvíle v Sennom

V 19. nedeľu po Svätej Trojici bola v cirkevnom zbore v Sennom veľká slávnosť: posviacka generálne opraveného organa. Slávnostným kazateľom bol generálny biskup Miloš Klátik a posviacku vykonal senior NOS Ivan Mucha.

 

Pavel Melicherčík, nám. farár v. v., Senné | 16.10.2012

viac

Všeobecná pastorálna konferencia 2012

V pondelok 8. októbra 2012 sa v Divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene zišlo vyše 150 kňazov ECAV na Všeobecnej pastorálnej konferencii 2012, ktorú pripravil generálny biskup Miloš Klátik na tému Veda a viera.

 

Štefan Kiss, tajomník pre vzdelávanie a misiu, misia@ecav.sk | 15.10.2012

viac

Generálny biskup u evanjelikov vo Vladivostoku

Brat generálny biskup Miloš Klátik sa v dňoch 9. – 7. 10. 2012 zúčastnil za ECAV na Slovensku na slávnostiach k 20. výročiu obnovenia evanjelického a. v. kostola vo Vladivostoku, ktoré boli súčasťou široko koncipovaných 16. dní nemeckej kultúry vo Vladivostoku.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ, media@ecav.sk | 11.10.2012

viac

Študijné dni Trojpartnerstva

V dňoch 27. – 29. 9. 2012 sa v nemeckom meste Freudenstadt konali Študijné dni Trojpartnerstva, v ktorom sú zastúpené Evanjelicko-luteránska cirkev vo Württembersku (ELKW), Evanjelická krajinská cirkev stredného Nemecka (EKM) a ECAV na Slovensku.

 

Radoslav Gajdoš, Evanjelická diakonia | 9.10.2012

viac

ECEN o ochrane Božieho stvorenstva

V konferenčnom centre Mennorode neďaleko holandského mestečka Elspeet sa 98 účastníkov protestantských, katolíckych a pravoslávnych cirkví z 22 krajín Európy stretlo na 9. zasadnutí ECEN (Európska kresťanská enviromentálna sieť) s hlavnou témou „Eko-spravodlivosť, rast a nádej“.

 

Ján Čáby, zborový farár, Ostrá Lúka | 9.10.2012

viac

Prešovská univerzita udelila plaketu biskupovi S. Sabolovi

25. 9. 2012 pri príležitosti otvorenia akad. roka 2012/13 na Prešovskej univerzite a 15. výročí jej založenia boli v Divadle J. Záborského v Prešove udelené pamätné plakety emeritným rektorom a súčasným reprezentantom významných inštitúcií a partnerských organizácií.

 

E. Mihočová Kmecová, tajomníčka pre VM VD, misia@vychodnydistrikt.sk | 8.10.2012

viac

Valné zhromaždenie GEKE vo Florencii

7. valné zhromaždenie GEKE sa konalo 20. − 26. 9. 2012 vo Florencii pod mottom Sloboda pre budúcnosť. Za ECAV na Slovensku sa na ňom zúčastnil generálny biskup Miloš Klátik, ktorý ako predseda Pracovného spoločenstva diasporálnych diel v Európe (AGDE) riešil aj otázky AGDE súvisiace s prácou GEKE.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 4.10.2012

viac

Zasadalo Predsedníctvo Synody ECAV

V Liptovskom Mikuláši sa 17. 9. 2012 konalo zasadnutie Predsedníctva synody ECAV na Slovensku, ktorého členmi sú Ivan Mucha, Imrich Lukáč, Dušan Balko a Daniel Midriak. Na zasadnutí sa zúčastnili aj generálny biskup Miloš Klátik, dozorca VD Ján Brozman, biskup ZD Milan Krivda a dozorca ZD Vladimír Daniš.

 

Katarína Ondrášová, tajomníčka Synody a GP, tajomnik@ecav.sk | 3.10.2012

viac

30. výročie posvätenia kostola vo Sv. Kríži

V nedeľu 26. 8. 2012 si vo Svätom Kríži počas slávnostných služieb Božích pripomenuli 30. výročie prenesenia artikulárneho kostola z Paludze do Svätého Kríža, jeho posvätenie, ako aj 90. výročie posvätenia zvonov. Kázňou slova Božieho poslúžil dôstojný brat generálny biskup Miloš Klátik.

 

Daniel Baláž, zborový farár, Sv. Kríž | 28.9.2012

viac

Známka k 400. výročiu Žilinskej synody je tretia najkrajšia na svete

Známka Dušana Kállaya a Martina Činovského „400. výročie konania Žilinskej synody“, ktorú Slovenská pošta vydala v roku 2010, sa na súťaži Grand Prix de l´exposition WIPA vo Viedni umiestnila na treťom mieste na svete.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ, media@ecav.sk | 28.9.2012

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart