Všeobecná pastorálna konferencia 2013

173 duchovných ECAV na Slovensku sa v pondelok 22. apríla 2013 zišlo v Divadle J. G. Tajovského vo Zvolene na Všeobecnej pastorálnej konferencii 2013, ktorú zvolal generálny biskup Miloš Klátik.

 

Štefan Kiss, tajomník pre misiu a vzdelávanie, misia@ecav.sk | 24.4.2013

viac

Na návšteve v CZ ECAV Gemer

Brat generálny biskup Miloš Klátik 7. apríla 2013 na 1. prvú nedeľu po Veľkej noci navštívil náš evanjelický cirkevný zbor v Gemeri a poslúžil nám kázňou slova Božieho.

 

Dezider Rusňák, zborový farár, CZ ECAV Gemer | 23.4.2013

viac

Predsedníctvo ECAV s dozorcami a kurátormi

V Liptovskom Ondreji v sobotu 6. apríla 2013 privítal brat seniorálny dozorca Ing. arch. Ondrej Mrlian vyše 60 účastníkov stretnutia zborových dozorcov a kurátorov Liptovsko-oravského seniorátu a členov HV LOS s Predsedníctvom ECAV na Slovensku.

 

Katarína Hudáková, seniorka LOS, zborová farárka CZ Lipt. Ondrej | 11.4.2013

viac

ZO ZASADNUTIA GP ECAV 2 - 2013

Generálne presbyterstvo (GP) ECAV na Slovensku sa druhýkrát v tomto roku zišlo na svojom riadnom zasadnutí 5. apríla 2013 v Prešove. Zasadnutie sa začalo pobožnosťou, ktorú mal Jaroslav Petro.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditeľ@ecav.sk | 8.4.2013

viac

Veľkonočné služby Božie zo Sládkovičova

Na 1. slávnosť veľkonočnú 31. marca 2013 sa v Sládkovičove konali služby Božie, ktoré v priamom prenose odvysielala televízia TA3. Slávnostným kazateľom bol dôstojný brat generálny biskup Miloš Klátik.

 

Andrea Lukačovská, zborová farárka-konseniorka BAS | 5.4.2013

viac

Výbor Trojpartnerstva rokoval na Myjave

V Cirkevnom centre voľného času v Brestovci U Svítkov sa 20. − 21. marca 2013 konalo stretnutie Stáleho výboru Trojpartnerstva, t. j. zástupcov cirkvi, diakonie a synody troch partnerov: ECAV na Slovensku, Evanjelickej krajinskej cirkvi vo Württembersku a Evanjelickej cirkvi stredného Nemecka.

 

Radoslav Gajdoš, Evanjelická diakonia | 4.4.2013

viac

Generálny biskup vo Veľkom evanjelickom kostole v Bratislave

Na Kvetnú nedeľu 24. marca 2013 prijal pozvanie do Veľkého evanjelického kostola na Panenskej ulici v Bratislave generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik, ktorý veriacim poslúžil kázňou slova Božieho.

 

Peter Koska, CZ Bratislava Staré Mesto | 28.3.2013

viac

Grundtvig volá - Zastavme skazu

V CZ ECAV Moravské Lieskové privítali v 4. pôstnu nedeľu vzácneho hosťa – prof. ThDr. Igora Kišša, ktorý tu mal prvú prednášku na pôde CZ, a zároveň aj ECAV na Slovensku v rámci medzinárodného grantového projektu pod záštitou EU: Trvalo sa učiace partnerstvá – Grundtvig.

 

Peter Maca, zborový farár, CZ Moravské Lieskové | 27.3.2013

viac

Zo stretnutia s ministrom školstva SR

Generálneho biskupa M. Klátika na jeho žiadosť prijal 19. 3. 2013 D. Čaplovič, minister pre školstvo, vedu, výskum a šport, v sprievode generálneho riaditeľa sekcie regionálneho školstva Z. Krajčíra a generálnej riaditeľky sekcie financovania a rozpočtu E. Bizoňovej. Na stretnutí sa zúčastnila aj D. Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre výchovu a vzdelávanie, skoly@ecav.sk | 22.3.2013

viac

Stretnutie s predstaviteľmi ZMOS k školstvu

Generálneho biskupa Miloša Klátika na jeho žiadosť prijali 12. 3. 2013 predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Dvonč a výkonný podpredseda Jozef Turčány. Na stretnutí v centrále ZMOS sa zúčastnila aj Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu | 14.3.2013

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart