Prijatie predstaviteľov cirkví u prezidenta SR

Prezident SR Ivan Gašparovič prijal 10. januára 2013 predstaviteľov cirkví a náboženských spoločností na tradičnom novoročnom stretnutí v prítomnosti ministra kultúry SR Mareka Maďariča. Na prijatí sa zúčastnil Zbor biskupov ECAV a generálny dozorca ECAV Imrich Lukáč.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ, media@ecav.sk | 11.1.2013

viac

Udelenie štátnych vyznamenaní SR

Generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik, dištriktuálny biskup ZD Milan Krivda a bývalý generálny dozorca ECAV Pavel Delinga sa 1. januára 2013 v bratislavskej Redute zúčastnili na slávnostnom udelení štátnych vyznamenaní prezidentom Slovenskej republiky Ivanom Gašparovičom.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ, media@ecav.sk | 10.1.2013

viac

Slávnostné služby Božie v Žihárci

Touto správou si ešte pripomenieme adventné obdobie, keď na 2. nedeľu adventnú 9. decembra 2012 kázal brat generálny biskup Miloš Klátik v dcérocirkvi Žihárec, ktorá patrí do Cirkevného zboru ECAV Neded.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ, media@ecav.sk | 8.1.2013

viac

Služby Božie v médiách počas Vianoc

Štedrovečerné služby Božie z Ev. kostola Sv. Trojice v Petržalke odvysielala Televízia TA3 a štedrovečerné služby Božie z Ev. kostola v Podlužanoch sme si mohli vypočuť v Slovenskom rozhlase. Služby Božie na 1. slávnosť vianočnú z Ev. kostola v Dunajskej Lužnej nám sprostredkoval RTVS - Slovenská televízia.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 30.12.2012

viac

Posledná rozlúčka s bratom farárom Mgr. Petrom Hrnčiarom

Pohreb zosnulého brata farára sa konal v utorok 18. decembra v Evanjelickom a. v. kostole v Smrečanoch. V nádeji vzkriesenia a večného života v Kristovi Ježišovi sa s ním rozlúčili rodina, početní duchovní a bratia i sestry vo viere.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 21.12.2012

viac

Výročná cena Samuela Zocha 2012

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo 19. decembra 2012 slávnostne odovzdal generálnemu biskupovi Milošovi Klátikovi Výročnú cenu Samuela Zocha za rok 2012.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ, media@ecav.sk | 20.12.2012

viac

Stretnutie Zboru biskupov s výborom ZED

Na biskupskom úradu ZD vo Zvolene sa 3. decembra 2012 konalo stretnutie Zboru biskupov ECAV s Výborom Združenia evanjelických duchovných (ZED).

 

Tomáš German, tajomník ZED | 15.12.2012

viac

Jubilejný rok Daniela Krmana ml. v Myjave

V CZ ECAV Myjava v 1. adventnú nedeľu 2. 12. 2012 otvorili jubilejný rok Daniela Krmana ml. uctením si pamiatky jeho pravnuka Jura Jozeffyho pri príležitosti 200. výročia jeho úmrtia. Slávnostným kazateľom bol generálny biskup Miloš Klátik.

 

Samuel Mišiak, zborový farár, CZ Myjava | 12.12.2012

viac

Zo zasadnutia Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku 7 - 2012

Posledné riadne zasadnutie GP ECAV na Slovensku v tomto roku sa konalo 7. 12. 2012 vo Zvolene. Rokovaniu predchádzala pobožnosť v Ev. a. v. chráme Božom vo Zvolene, v rámci ktorej generálny biskup M. Klátik uviedol do funkcií ďalších funkcionárov ECAV zvolených na ostatnej synode v L. Mikuláši - členov GP a Generálneho súdu ECAV na Slovensku.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 10.12.2012

viac

Prvé medzinárodné stretnutie Grundtvig

ECAV na Slovensku sa v minulých mesiacoch zapojila do medzinárodného grantového projektu „Grundtvig – Učiace sa partnerstvá“ s témou „Vzdelávanie pre udržateľný rozvoj pre menšie cirkevné zbory na Slovensku, Lotyšsku, Nemecku, Švédsku a Dánsku“.

 

Ján Maca, CZ ECAV Moravské Lieskové | 4.12.2012

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart