Ďakovné služby Božie v Petržalke

Pri príležitosti životného jubilea generálneho biskupa Miloša Klátika sa v stredu 11. 9. 2013 v Ev. a. v. kostole Sv. Trojice v Bratislave-Petržalke konali ďakovné služby Božie. Zúčastnili sa na nich predstavitelia cirkví zo Slovenska i zo zahraničia, predstavitelia štátnej správy a samosprávy, evanjelickí farári, dozorcovia a ďalší hostia.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 14.9.2013

viac

Ďakovné služby Božie k jubileu generálneho biskupa ECAV

Ďakovné služby Božie pri príležitosti životného jubilea generálneho biskupa Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ECAV) Miloša Klátika konali sa 11. septembra 2013 v Evanjelickom chráme Svätej Trojice v Bratislave-Petržalke. Zúčastnili sa na nich predstavitelia ECAV a iných cirkví a náboženských spoločností v SR, štátnej správy a samosprávy, ako aj biskupi zo zahraničia, predstavitelia Svetového luteránskeho zväzu (SLZ) a ďalší hostia.

 

TASR, Bratislava 11. 9. 2013 | 12.9.2013

viac

Slávnostné chvíle vo Veľkom Grobe

V 15. nedeľu po Svätej Trojici 8. septembra 2013 sa v Ev. a. v. chráme Božom vo Veľkom Grobe zišli nielen početní domáci cirkevníci, ale aj pozvaní hostia, aby ďakovali Pánu Bohu pri príležitosti životného jubilea generálneho biskupa ECAV na Slovensku Miloša Klátika.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 12.9.2013

viac

Rektor UK odovzdal generálnemu biskupovi Pamätnú medailu Univerzity Komenského

Rektor UK Univerzity Komenského v Bratislave prof. Karol Mičieta na slávnostných službách Božích 8. septembra 2013 odovzdal generálnemu biskupovi Milošovi Klátikovi Pamätnú medailu UK.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 10.9.2013

viac

Minister školstva udelil medailu Gorazda generálnemu biskupovi

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič udelil generálnemu biskupovi Milošovi Klátikovi Medailu svätého Gorazda za dlhodobé pôsobenie v rezorte školstva a za prínos pri tvorbe učebníc náboženskej výchovy a odborných textov v oblasti systematickej teológie.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 10.9.2013

viac

Prezident SR udelil štátne vyznamenanie generálnemu biskupovi

Generálnemu biskupovi ECAV na Slovensku Milošovi Klátikovi, predsedovi Ekumenickej rady cirkví v SR, pri príležitosti jeho životného jubilea prezident SR Ivan Gašparovič udelil štátne vyznamenanie − Medailu prezidenta Slovenskej republiky.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 9.9.2013

viac

Dirigentský kurz 2013

Výbor cirkevnej hudby a hymnológie ECAV pripravil v dňoch 8. − 10. júla 2013 kurz dirigovania zameraný na základy dirigovania a dirigentskej techniky, hlasovú výchovu a techniku spevu, ako aj prácu so speváckym zborom. Lektormi boli doc. Mgr. art. Elena Šarayová, Mgr. art. Gabriela Bernáthová a Darina Tóthová.

 

Jozef Havrila ml., člen VCHaH  | 20.8.2013

viac

Z valného zhromaždenia Konferencie európskych cirkví v Budapešti

Od 3. do 8. júla 2013 sa v Budapešti konalo 14. valné zhromaždenie Konferencie európskych cirkví. ECAV na Slovensku a Ekumenickú radu cirkví v SR zastupovali generálny biskup a predseda ERC v SR Miloš Klátik a Ján Ruman, zborový farár CZ ECAV Veľký Krtíš.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 9.8.2013

viac

Z ordinácie novokňazov 2013

V Ev. a. v. chráme Božom vo Vranove nad Topľou sa v sobotu 27. júla 2013 konala slávnostná ordinácia šiestich novokňazov, ktorí sľúbili vernosť Pánu Bohu a našej evanjelickej cirkvi augsburského vyznania.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 3.8.2013

viac

Posledná rozlúčka s bratom farárom ThMgr. Jaroslavom Moncoľom

Posledná rozlúčka s bratom farárom ThMgr. Jaroslavom Moncoľom sa v nádeji vzkriesenia konala v utorok 9. júla 2013 v Ev. a. v. chráme Božom v Uhorskom. V prítomnosti pozostalej rodiny a početných veriacich sa s Jaroslavom Moncoľom rozlúčil brat generálny biskup Miloš Klátik.

 

Ivan Mucha, senior Novohradského seniorátu | 12.7.2013

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart