Medzinárodný ekumenický kongres v Zürichu

V dňoch 6. – 10. októbra 2013 sa v Zürichu uskutočnil Medzinárodný ekumenický kongres na tému „500 rokov reformácie – význam a výzvy pre súčasnosť“.

 

Samuel Miško, tajomník pre zahraničie, ausland@ecav.sk | 13.11.2013

viac

Dve podujatia Slovenskej evanjelickej jednoty

Na najlepšie tradície Slovenskej evanjelickej jednoty (SEJ) založenej v r. 1920 v Klenovci budú nadväzovať členovia rovnomenného občianskeho združenia, ktoré u nás pôsobí od roku 2006.

 

Eva Bombová, členka Predsedníctva SEJ, o. z. | 30.10.2013

viac

16. týždeň MOS v Herľanoch

V poradí už 16. ročník biblicko-rekreačného týždňa Modlitebného spoločenstva ECAV na Slovensku sa konal 14. - 18. 10. 2013 na východe Slovenska - v Herľanoch, a to na tému Nemocní medzi nami.

 

Ľuboslav Beňo, Rankovce | 29.10.2013

viac

Výročné zasadnutie AGDE

V dňoch 22. – 24. októbra 2013 sa v školiacom stredisku Agapé vo Svätom Jure stretli zástupcovia Pracovného spoločenstva diasporálnych diel v Európe (AGDE).

 

Samuel Miško, tajomník pre zahraničie, ausland@ecav.sk | 28.10.2013

viac

Delegácia SLZ na audiencii vo Vatikáne

Delegácia Svetového luteránskeho sa stretla s pápežom Františkom na audiencii vo Vatikáne 21. októbra 2013 na jeho pozvanie. Členom delegácie bol aj predseda výboru SLZ pre teológiu a ekumenické vzťahy generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik.

 

Oľga Hederová, tajomníčka pre zahraničie, foreign@ecav.sk | 28.10.2013

viac

H.-M. Weiss aj naďalej prezidentom MLB

Na výročnom zhromaždení Spolkov Martina Luthera 18. − 19. októbra 2013 v Erlangene, kde náš SML zastupoval predseda O. Peťkovský, bol na ďalšie volebné obdobie zvolený doterajší prezident Dr. Hans-Martin Weiss, regionálny biskup Bavorskej evanjelickej cirkvi v Regensburgu.

 

Ondrej Peťkovský, predseda SML  | 27.10.2013

viac

Blahoželáme novým ev. a. v. farárom

Dňa 17. októbra 2013 sa na Generálnom biskupskom úrade ECAV na Slovensku v Bratislave konali farárske skúšky. Úspešne ich absolvovali nasledujúci bratia a sestra: Marcel Ištván, Marek Ivan, Jozef Pacek, Ján Sadloň, Ján Šípka, Viera Zaťková Pališinová.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly@ecav.sk | 22.10.2013

viac

Stredoeurópska ekumenická konferencia v Budapešti

V dňoch 11. – 13. októbra 2013 sa v Budapešti uskutočnila ekumenická konferencia, na ktorej sa zúčastnili rôzne konfesie z krajín Višegrádskej skupiny. Konferencia bola určená pre mladých ľudí a jej cieľom bolo posilnenie zväzku medzi jednotlivými národmi, ale aj židovským a kresťanským dedičstvom.

 

Vladimír Ticháň, zborový kaplán, CZ ECAV Lučenec | 19.10.2013

viac

Návšteva našich partnerov z Nemecka

V dňoch 11. – 15. 10. 2013 navštívili našu cirkev regionálny biskup Reinhard Werneburg z Evanjelickej cirkvi stredného Nemecka, Michael Thurm z farárskeho spolku v Durínsku a Jens Lattke z Ekumenického centra Lothar-Kreyssig.

 

Samuel Miško, tajomník pre zahraničie, ausland@ecav.sk | 16.10.2013

viac

Z Európskeho regionálneho zasadnutia SLZ

V dňoch 30. 9. – 2. 10. 2013 sa v Helsinkách konalo Európske regionálne zasadnutie SLZ, na ktorom sa zúčastnil aj brat generálny biskup Miloš Klátik. Celkove 40 účastníkov reprezentovalo 24 členských cirkví z troch európskych regiónov SLZ.

 

Matúš Kopča, tajomník pre zahraničie, foreign@ecav.sk | 11.10.2013

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart