Z inaugurácie prezidenta SR

Pri príležitosti inaugurácie nového prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku nedeľu 15. júna 2014 sa uskutočnila ekumenická bohoslužba v Katedrále sv. Martina v Bratislave.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 18.6.2014

viac

Konala sa Synoda ECAV na Slovensku 2014

V dňoch 6. – 7. júna 2014 sa v Levoči konalo tohtoročné zasadnutie Synody Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 16.6.2014

viac

ZO ZASADNUTIA GENERÁLNEHO PRESBYTERSTVA 3 - 2014

Generálne presbyterstvo (GP) ECAV na Slovensku sa na svojom treťom zasadnutí tohto roku zišlo 23. mája 2014 v Prešove. Úvodnú pobožnosť pred pracovnou časťou zasadnutia mal Jaroslav Petro.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 12.6.2014

viac

Všeobecná pastorálna konferencia 2014

Na pozvanie generálneho biskupa ECAV na Slovensku sa v pondelok 26. mája 2014 v Divadle J. G. Tajovského vo Zvolene zhromaždilo vyše 130 duchovných ECAV na Slovensku, aby sa vzdelávali aj diskutovali na výsostne aktuálnu tému: syndróm vyhorenia.

 

Štefan Kiss, tajomník pre vzdelávanie a misiu, misia@ecav.sk | 2.6.2014

viac

Valné zhromaždenie ZED 2014

Valné zhromaždenie Združenia evanjelických duchovných (ZED) zasadalo 4. – 5. mája 2014 v hoteli Partizán v Táľoch. Na programe boli aj voľby do výboru ZED.

 

Martina Kováčiková, EPST | 29.5.2014

viac

Z Valného zhromaždenia Tranoscia, a. s.

Na tradičnom mieste v zasadačke Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši sa 30. apríla 2014 uskutočnilo Valné zhromaždenie Tranoscia, a. s. Zaoberalo sa i návrhom na zvýšenie základného imania spoločnosti a zmenou stanov.

 

Martina Kováčiková, EPST | 29.5.2014

viac

Pomoc pri záplavách v Srbsku

S cieľom pomôcť bratom a sestrám v Srbsku, ktorí boli postihnutí záplavami, v duchu slov apoštola Pavla „Jedni druhých bremená znášajte, a tak naplníte zákon Kristov“ (G 6, 2) Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku 23. mája 2014 odoslala materiálnu humanitárnu pomoc do miest Ljubovija a Smederevska Palanka.

 

Radoslav Gajdoš, Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku | 25.5.2014

viac

Vyhodnotenie podporených projektov

V dňoch 12. − 13. mája 2014 sa Zbor biskupov ECAV na Slovensku a zástupcovia výboru Združenia evanjelických duchovných (ZED) stretli so zástupcami farárskych spolkov z Durínska a Württemberska.

 

Ľubica Sobanská, ZED | 19.5.2014

viac

Zo slávností k 95. výročiu úmrtia Milana Rastislava Štefánika

Pietne spomienkové slávnosti pri príležitosti 95. výročia tragickej smrti generála Milana Rastislava Štefánika sa konali 3. – 4. mája 2014 na Bradle, v Košariskách a v Brezovej pod Bradlom. Zúčastnil sa na nich aj generálny biskup Miloš Klátik.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 14.5.2014

viac

Posledná rozlúčka s bratom Ivanom Štefanom Šenšelom

Predstavitelia ECAV na Slovensku, dištriktov, Liptovsko-oravského seniorátu a CZ ECAV Liptovská Porúbka, členovia rodiny, kolegovia a priatelia sa 12. apríla 2014 v Evanjelickom kostole v Liptovskom Hrádku rozlúčili s JUDr. Ivanom Štefanom Šenšelom, ktorý zomrel 10. apríla 2014 v Liptovskom Mikuláši vo veku nedožitých 91 rokov.

 

Martina Kováčiková, EPST č. 17, 30. 4. 2014, s. 6 − 7 | 12.5.2014

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart