20 rokov spolupráce Farárskeho spolku v Durínsku a Združenia evanjelických duchovných ECAV na Slovensku

V dňoch 28. a 29. septembra 2014 sa v nemeckom meste Quedlinburg uskutočnilo slávnostné zasadnutie výboru Farárskeho spolku v Durínsku a Združenia evanjelických duchovných ECAV na Slovensku pri príležitosti 20. rokov partnerskej spolupráce. Za ZED sa zasadnutia zúčastnil jeho predseda Jaroslav Matys a ako slávnostný kazateľ bol pozvaný generálny biskup Miloš Klátik, ktorý zastupoval ECAV na Slovensku.

 

Samuel Miško, tajomník GBÚ pre zahraničie, ausland@ecav.sk | 4.11.2014

viac

Zo zasadnutia Rady SLZ vo Wittenbergu

Vo Wittenbergu sa 6. októbra 2014 uskutočnilo zasadnutie Rady Svetového luteránskeho zväzu, na ktorom sa zúčastnil ako riadny člen aj náš generálny biskup Miloš Klátik.

 

Samuel Miško, tajomník GBÚ pre zahraničie, ausland@ecav.sk | 22.10.2014

viac

Pohár generálneho biskupa ostal na východe

V sobotu 18. októbra 2014 sa v Strečne uskutočnil už 6. ročník celoslovenského futbalového turnaja o pohár generálneho biskupa.

 

Štefan Kiss, tajomník GBÚ pre vzdelávanie a misiu, misia@)ecav.sk | 21.10.2014

viac

Študijné dni Trojpartnerstva 2014

V dňoch 9. – 11. októbra 2014 sa v Doškoľovacom stredisku Cementár v Belušských Slatinách uskutočnili Študijné dni Trojpartnerstva. Hostiteľskou cirkvou bola naša Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku.

 

Samuel Miško, tajomník GBÚ pre zahraničie, ausland@ecav.sk | 16.10.2014

viac

Medzinárodná konferencia k 500 rokom reformácie

V dňoch 29. 9. – 1. 10. 2014 sa vo francúzskom Liebfrauenbergu konala medzinárodná konferencia na tému Reformačné zásady a reformačné jubileum v svetovej ekuméne. ECAV na Slovensku zastupovali farári Branislav Dolinský a Peter Krajcer, ktorí účastníkom priblížili históriu našej cirkvi a naše prípravy na 500. jubileum reformácie.

 

Branislav Dolinský a Peter Krajcer, ECAV na Slovensku | 15.10.2014

viac

Zo zasadnutia Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku 6 - 2014

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku sa po letnej prestávke opäť zišlo na svojom tento rok už 6. zasadnutí, ktoré sa konalo 3. októbra 2014 v Bratislave. Pred pracovným zasadnutím sa v modlitebni GBÚ stretli generálni presbyteri a zamestnanci GBÚ na rannej pobožnosti. Výklad slova Božieho si na túto príležitosť pripravil Jaroslav Ďuriš.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk  | 9.10.2014

viac

Pred 166 rokmi po prvýkrát zasadala v Myjave I. Slovenská národná rada

Predstavitelia kultúrnych a cirkevných inštitúcií a zástupcovia samospráv si 19. 9. 2014 spomienkovým stretnutím v Slovenskom národnom múzeu – Múzeu Slovenských národných rád v Myjave pripomenuli 166. výročie historicky prvého zasadnutia I. SNR.

 

TASR, 19. 9. 2014 | 23.9.2014

viac

Slovenskí evanjelici v protifašistickom odboji

V budove Evanjelického spolku v Banskej Bystrici sa v sobotu 6. 9. 2014 o 13.00 hod. konala konferencia SEJ na tému Slovenskí evanjelici v protifašistickom odboji. Podujatie zorganizovala Slovenská evanjelická jednota pri príležitosti 70. výročia Slovenského národného povstania.

 

Viktor Čop, podpredseda SEJ | 19.9.2014

viac

Z teologickej konferencie ECAV 2014

Od 10. do 12. septembra 2014 sa v Žiline konala teologická konferencia ECAV na Slovensku a Združenia evanjelických duchovných ECAV na Slovensku. Tohtoročná konferencia bola zameraná na tému Sociálno-etický rozmer poslania evanjelického duchovného, no venovala sa i téme blížiaceho sa 500. výročia Lutherovej reformácie. V rámci troch dní sa na konferencii zúčastnilo vyše 130 účastníkov.

 

Edita Škodová, Štefan Kiss, GBÚ ECAV na Slovensku | 19.9.2014

viac

Uctili si obete holokaustu a rasového násilia

Pri príležitosti Pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia 9. 9. 2014 k Pamätníku holokaustu na Rybnom námestí v Bratislave položili vence prezident SR Andrej Kiska, predseda parlamentu Pavol Paška, predseda vlády Robert Fico, viacerí predstavitelia vlády, veľvyslanectiev a ďalších inštitúcií. Zúčastneným sa prihovoril aj generálny biskup ECAV na Slovensku a predseda Ekumenickej rady cirkví v SR Miloš Klátik. Na pietnej spomienke sa zúčastnil aj generálny dozorca Imrich Lukáč.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 12.9.2014

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart