Stretnutie po 40 rokoch od ordinácie

Stretnutie kňazov po 40 rokoch od ordinácie sa uskutočnilo 5. decembra 2014 v Novom kostole v Bratislave. Väčšina z nich tam bola ordinovaná 3. novembra 1974; ďalší boli ordinovaní v zahraničí.

 

Július Filo, emeritný generálny biskup | 22.1.2015

viac

Rozlúčka v nádeji s bratom farárom farárom Mgr. Vladimírom Šoltésom

Rozlúčka s blízkym je vždy vážnou skúsenosťou. Keď však odchádza mladý človek, ktorý žil v bohatých, rozvíjajúcich sa vzťahoch v rodine i v cirkvi, máme veľa dôvodov na smútok. Takto sa v stredu 14. januára 2015 lúčilo spoločenstvo veriacich v bardejovskom evanjelickom kostole s farárom Vladimírom Šoltésom. Zomrel manžel, otec dvoch detí, syn, brat, obetavý služobník slova Božieho.

 

Ján a Anna Velebírovci, CZ ECAV Bardejov | 21.1.2015

viac

Novoročné stretnutie prezidenta SR s predstaviteľmi cirkví

Prezident SR Andrej Kiska prijal predstaviteľov cirkví a náboženských spoločností registrovaných na Slovensku na tradičnom stretnutí v Prezidentskom paláci 20. januára 2015. Za ECAV na Slovensku sa na ňom zúčastnil generálny biskup Miloš Klátik, predseda Ekumenickej rady cirkví v SR.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 20.1.2015

viac

Seminár k službám Božím v médiách 2015

Na Generálnom biskupskom úrade ECAV na Slovensku v Bratislave sa v stredu 14. januára 2015 konal odborný seminár k prenosom z evanjelických služieb Božích, ktoré budú vysielané v roku 2015 vo verejnoprávnych médiách RTVS − Slovenská televízia a RTVS − Slovenský rozhlas.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 16.1.2015

viac

Generálny biskup prijal veľvyslanca SRN

Generálny biskup Miloš Klátik prijal 15. januára 2015 na GBÚ v Bratislave veľvyslanca Spolkovej republiky Nemecko Dr. Thomasa Götza, ktorý pôsobí na Slovensku od júla minulého roka.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 16.1.2015

viac

Prezident udelil štátne vyznamenania

Zbor biskupov ECAV na Slovensku sa 13. januára 2015 zúčastnil na slávnosti udelenia najvyšších štátnych vyznamenaní prezidentom SR Andrejom Kiskom desiatim osobnostiam nášho kultúrneho, vedeckého a spoločenského života.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 14.1.2015

viac

Pohrebná rozlúčka s ThMgr. Mgr. art. Ladislavom Fričovským

Posledná rozlúčka s ThMgr. Mgr. art. Ladislavom Fričovským, evanjelickým farárom a seniorom Košického seniorátu, známym básnikom a prozaikom, sa konala v Evanjelickom kostole v Obišovciach, kde pôsobil 33 rokov.

 

Jaroslav Petro, zborový farár, CZ ECAV Obišovce | 9.1.2015

viac

Primátor Bratislavy sa stretol s predstaviteľmi cirkví v meste

Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal 23. decembra 2014 prijal v reprezentačných priestoroch Primaciálneho paláca v Bratislave najvyšších predstaviteľov registrovaných cirkví, ktoré pôsobia v hlavnom meste SR.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 30.12.2014

viac

Návšteva diecézy Härnösand pri príležitosti inštalácie novej biskupky

Härnösandská diecéza je jednou z 13 diecéz v rámci Švédskej cirkvi. Dňa 14. 12. 2014 sa v katedrále v Uppsale konali slávnostné služby pri inštalácii novej biskupky diecézy Härnösand Evy Nordung Byström na čele s arcibiskupkou Antje Jackelén za prítomností mnohých zahraničných hostí a biskupov Švédskej cirkvi.

 

Lucia Martonová, tajomníčka pre zahraničie, foreign@ecav.sk | 19.12.2014

viac

Konferencia SLZ o úlohe cirkvi v meniacej sa Európe

Počúvať, slúžiť, posilňovať – byť cirkvou v meniacej sa Európe bola téma konferencie Svetového luteránskeho zväzu (SLZ) európskych regiónov v Ríme 27. – 29. októbra. Zúčastnilo sa na nej 55 účastníkov z 30 členských cirkví v 21 krajinách. ECAV na Slovensku zastupoval generálny biskup Miloš Klátik, ktorý sa podieľal na spoluorganizovaní konferencie.

 

Miloš Klátik, EPST č. 49/2014, 3. 12. 2014, s. 12 | 12.12.2014

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart