16. týždeň MOS v Herľanoch

V poradí už 16. ročník biblicko-rekreačného týždňa Modlitebného spoločenstva ECAV na Slovensku sa konal 14. - 18. 10. 2013 na východe Slovenska - v Herľanoch, a to na tému Nemocní medzi nami.

 

Ľuboslav Beňo, Rankovce | 29.10.2013

viac

Výročné zasadnutie AGDE

V dňoch 22. – 24. októbra 2013 sa v školiacom stredisku Agapé vo Svätom Jure stretli zástupcovia Pracovného spoločenstva diasporálnych diel v Európe (AGDE).

 

Samuel Miško, tajomník pre zahraničie, ausland@ecav.sk | 28.10.2013

viac

Delegácia SLZ na audiencii vo Vatikáne

Delegácia Svetového luteránskeho sa stretla s pápežom Františkom na audiencii vo Vatikáne 21. októbra 2013 na jeho pozvanie. Členom delegácie bol aj predseda výboru SLZ pre teológiu a ekumenické vzťahy generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik.

 

Oľga Hederová, tajomníčka pre zahraničie, foreign@ecav.sk | 28.10.2013

viac

H.-M. Weiss aj naďalej prezidentom MLB

Na výročnom zhromaždení Spolkov Martina Luthera 18. − 19. októbra 2013 v Erlangene, kde náš SML zastupoval predseda O. Peťkovský, bol na ďalšie volebné obdobie zvolený doterajší prezident Dr. Hans-Martin Weiss, regionálny biskup Bavorskej evanjelickej cirkvi v Regensburgu.

 

Ondrej Peťkovský, predseda SML  | 27.10.2013

viac

Blahoželáme novým ev. a. v. farárom

Dňa 17. októbra 2013 sa na Generálnom biskupskom úrade ECAV na Slovensku v Bratislave konali farárske skúšky. Úspešne ich absolvovali nasledujúci bratia a sestra: Marcel Ištván, Marek Ivan, Jozef Pacek, Ján Sadloň, Ján Šípka, Viera Zaťková Pališinová.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly@ecav.sk | 22.10.2013

viac

Stredoeurópska ekumenická konferencia v Budapešti

V dňoch 11. – 13. októbra 2013 sa v Budapešti uskutočnila ekumenická konferencia, na ktorej sa zúčastnili rôzne konfesie z krajín Višegrádskej skupiny. Konferencia bola určená pre mladých ľudí a jej cieľom bolo posilnenie zväzku medzi jednotlivými národmi, ale aj židovským a kresťanským dedičstvom.

 

Vladimír Ticháň, zborový kaplán, CZ ECAV Lučenec | 19.10.2013

viac

Návšteva našich partnerov z Nemecka

V dňoch 11. – 15. 10. 2013 navštívili našu cirkev regionálny biskup Reinhard Werneburg z Evanjelickej cirkvi stredného Nemecka, Michael Thurm z farárskeho spolku v Durínsku a Jens Lattke z Ekumenického centra Lothar-Kreyssig.

 

Samuel Miško, tajomník pre zahraničie, ausland@ecav.sk | 16.10.2013

viac

Z Európskeho regionálneho zasadnutia SLZ

V dňoch 30. 9. – 2. 10. 2013 sa v Helsinkách konalo Európske regionálne zasadnutie SLZ, na ktorom sa zúčastnil aj brat generálny biskup Miloš Klátik. Celkove 40 účastníkov reprezentovalo 24 členských cirkví z troch európskych regiónov SLZ.

 

Matúš Kopča, tajomník pre zahraničie, foreign@ecav.sk | 11.10.2013

viac

Pamätnú medailu Cyrila a Metoda si prevzali Miloš Klátik a Róbert Bezák

Z rúk predsedu Trnavského samosprávneho kraja Tibora Mikuša si 3. 10. 2013 prevzali generálny biskup Miloš Klátik, bývalý trnavský arcibiskup Róbert Bezák a ďalšie osobnosti Pamätnú medailu Cyrila a Metoda.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 11.10.2013

viac

Zo zasadnutia Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku 4. októbra 2013

4. 10. 2013 sa v Bratislave zišlo na svojom riadnom zasadnutí Generálne presbyterstvo (GP) ECAV na Slovensku. Pred začiatkom rokovania sa členovia GP spolu so zamestnancami generálneho biskupského úradu (GBÚ) stretli na pobožnosti, ktorú mala biskupská kaplánka Anna Balogová.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 9.10.2013

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart