Zasadal Spolok M. Luthera na Slovensku

V Novom kostole na Legionárskej ul. v Bratislave sa 17. mája 2015 konalo výročné zasadnutie Spolku Martina Luthera na Slovensku.

 

Ondrej Peťkovský, www.spolok-martina-luthera.ecav.eu | 26.5.2015

viac

Z GENERÁLNEHO PRESBYTERSTVA - apríl 2015

Na Biskupskom úrade ZD vo Zvolene sa 29. apríla 2015 konalo zasadnutie Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku. Uviedla ho krátka pobožnosť, na ktorej výkladom slova Božieho poslúžil konsenior J. Ďuriš.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 19.5.2015

viac

Z valného zhromaždenia ZED 2015

V pondelok 20. apríla 2015 sa v priestoroch hotela Partizán na Táľoch konalo Valné zhromaždenie Združenia evanjelických duchovných (ZED).

 

www.melanchton.sk | 18.5.2015

viac

Pohrebná rozlúčka so sestrou farárkou Mgr. Zuzanou Štanclovou

V Evanjelickom a. v. chráme Božom v Martine sa v nedeľu 3. mája 2015 konala pohrebná rozlúčka so sestrou farárkou Zuzanou Štanclovou, ktorá zomrela 29. apríla vo veku 86 rokov.

 

Redakcia EPST, č. 19, s. 5 | 13.5.2015

viac

Valné zhromaždenie Tranoscia, a. s., 2015

Voľby nových členov predstavenstva a dozornej rady boli jedným z hlavných bodov valného zhromaždenia spoločnosti Tranoscius, a. s. Konalo sa 30. apríla 2015 v zasadačke Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši.

 

Dušan Vagaský, EPST, č. 19, s. 16 | 13.5.2015

viac

Ďakovné služby Božie 70. výročiu skončenia 2. svetovej vojny

Evanjelický chrám v Trenčianskych Stankovciach bol 8. mája 2015, na 70. výročie skončenia 2. svetovej vojny v Európe, naplnený do posledného miesta, ba mnohí veriaci aj stáli. Ďakovné služby Božie v priamom prenose vysielala RTVS – Slovenská televízia.

 

Ján Ondrejčin, kancelár Ústredia EPS | 13.5.2015

viac

Medzinárodný seminár žien vo Wittenbergu

Na prelome apríla a mája 2015 sa v známom reformačnom meste Wittenberg uskutočnil 2. medzinárodný seminár žien. Konal sa pod záštitou Evanjelickej luteránskej cirkvi v Amerike.

 

Anna Balogová, kaplangb@ecav.sk | 11.5.2015

viac

Zo Všeobecnej pastorálnej konferencie 2015

V pondelok 4. mája 2015 v Divadle J. G. Tajovského vo Zvolene sa zišlo 140 evanjelických duchovných, ktorí prijali pozvanie generálneho biskupa ECAV na Slovensku Miloša Klátika a zúčastnili sa na tohtoročnej všeobecnej pastorálnej konferencii.

 

Štefan Kiss, tajomník GBÚ pre vzdelávanie a misiu, misia@ecav.sk | 8.5.2015

viac

Rokovanie Predsedníctva ECAV a Výboru misie ECAV na Slovensku

V utorok 28. apríla 2015 sa vo Zvolene na spoločnom rokovaní stretli Predsedníctvo ECAV na Slovensku a Výbor misie ECAV na Slovensku. Témou rokovania bola zahraničná misia Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku.

 

Štefan Kiss, tajomník GBÚ pre vzdelávanie a misiu, misia@ecav.sk | 7.5.2015

viac

Návšteva pracovnej skupiny z Evanjelickej luteránskej cirkvi vo Fínsku

V dňoch 23. – 26. apríla 2015 sme na Slovensku privítali vzácnych hostí – bratov a sestry z našej sesterskej Evanjelickej luteránskej cirkvi vo Fínsku. Išlo o pracovnú skupinu pre strednú a východnú Európu Rady pre medzinárodné záležitosti, ktorú viedli biskup diecézy Mikkeli Dr. Seppo Häkkinen, predseda pracovnej skupiny, a vrchný cirkevný radca Rev. Dr. Kimmo Kääriäinen.

 

Lucia Martonová, tajomníčka pre zahraničie, foreign@ecav.sk | 30.4.2015

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart