Prijatie maďarskej veľvyslankyne na GBÚ

Generálny biskup Miloš Klátik prijal 25. novembra 2015 na GBÚ v Bratislave mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Maďarska na Slovensku Jej Excelenciu Évu Czimbalmosné Molnár.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 27.11.2015

viac

Prezident Kiska navštívil generálneho biskupa

Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska sa 12. novembra 2015 na Generálnom biskupskom úrade v Bratislave stretol s Milošom Klátikom, generálnym biskupom Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku.

 

Martina Kováčiková, Evanjelický posol spod Tatier | 14.11.2015

viac

Plakety k 200. výročiu narodenia Ľ. Štúra

Pamätnú plaketu Uhrovec – 200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra odovzdala starostka obce Uhrovec Zuzana Máčeková generálnemu biskupovi Milošovi Klátikovi a bratovi farárovi Martinovi Šipkovi.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 11.11.2015

viac

Misijná konferencia ECAV 2015

V sobotu 24. októbra 2015 sa v MEMC Ichthys vo Veľkom Slavkove konala pravidelná misijná konferencia, ktorú pripravil Výbor misie ECAV na Slovensku. Zišlo sa na nej 20 misijných pracovníkov. Prítomný bol i generálny biskup Miloš Klátik, ako aj biskup VD Slavomír Sabol a biskup ZD Milan Krivda.

 

Štefan Kiss, tajomník GBÚ pre vzdelávanie a misiu, misia(at)cav.sk | 5.11.2015

viac

Z rokovania Vedeckej rady SLZ

Dňa 12. októbra 2015 sa vo Wittenbergu konalo rokovanie Vedeckej rady SLZ, ktorého sa zúčastnil aj generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik ako jej riadny člen.

 

Samuel Miško, tajomník GBÚ pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk | 29.10.2015

viac

Slávnosť v Gymnáziu J. Matúšku v Galante

Gymnázium Janka Matúšku v Galante oslávilo 23. októbra 2015 už 70. výročie svojho založenia. Zároveň si pripomenulo aj 10. výročie prepožičania čestného názvu – Gymnázium Janka Matúšku.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 29.10.2015

viac

V Uhrovci sme si pripomenuli pamiatku Ľudovíta Štúra

Pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra sa v rámci celonárodnej spomienky na túto významnú osobnosť slovenského národa i evanjelickej a. v. cirkvi konali v Evanjelickom a. v. kostole v Uhrovci slávnostné služby Božie. V nedeľu 25. 10. 2015 ich v priamom prenose vysielala RTVS – Slovenská televízia.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 29.10.2015

viac

Blahoželanie prof. Jurajovi Bándymu

Bratovi prof. ThDr. Jurajovi Bándymu k jeho 65. narodeninám zablahoželal generálny biskup Miloš Klátik a členovia Vieroučného výboru ECAV na Slovensku na svojom zasadnutí 28. septembrra 2015.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 28.10.2015

viac

Návšteva Cindy Halmarson na Slovensku

V pondelok 26. októbra 2015 generálny biskup Miloš Klátik prijal na Generálnom biskupskom úrade v Bratislave novú riaditeľku Svetovej misie Evanjelickej luteránskej cirkvi v Amerike (ELCA) Cindy Halmarson.

 

Lucia Martonová, tajomníčka pre zahraničie, foreign@ecav.sk | 28.10.2015

viac

Národná rada SR si uctila Ľudovíta Štúra

Národná rada Slovenskej republiky sa 21. októbra 2015 zišla na slávnostnom zasadnutí v Kultúrnom dome Samka Dudíka v Myjave na poctu Ľudovítovi Štúrovi, ktorý v roku 1848 stál pri vzniku Slovenskej národnej rady, ktorá sa prvý raz zišla práve v Myjave.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 28.10.2015

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart